Alert button
Picture for Jiansheng Fang

Jiansheng Fang

Alert button

PPCR: Learning Pyramid Pixel Context Recalibration Module for Medical Image Classification

Mar 10, 2023
Xiaoqing Zhang, Zunjie Xiao, Xiao Wu, Jiansheng Fang, Junyong Shen, Yan Hu, Risa Higashita, Jiang Liu

Figure 1 for PPCR: Learning Pyramid Pixel Context Recalibration Module for Medical Image Classification
Figure 2 for PPCR: Learning Pyramid Pixel Context Recalibration Module for Medical Image Classification
Figure 3 for PPCR: Learning Pyramid Pixel Context Recalibration Module for Medical Image Classification
Figure 4 for PPCR: Learning Pyramid Pixel Context Recalibration Module for Medical Image Classification
Viaarxiv icon

Weighted Concordance Index Loss-based Multimodal Survival Modeling for Radiation Encephalopathy Assessment in Nasopharyngeal Carcinoma Radiotherapy

Jun 23, 2022
Jiansheng Fang, Anwei Li, Pu-Yun OuYang, Jiajian Li, Jingwen Wang, Hongbo Liu, Fang-Yun Xie, Jiang Liu

Figure 1 for Weighted Concordance Index Loss-based Multimodal Survival Modeling for Radiation Encephalopathy Assessment in Nasopharyngeal Carcinoma Radiotherapy
Figure 2 for Weighted Concordance Index Loss-based Multimodal Survival Modeling for Radiation Encephalopathy Assessment in Nasopharyngeal Carcinoma Radiotherapy
Figure 3 for Weighted Concordance Index Loss-based Multimodal Survival Modeling for Radiation Encephalopathy Assessment in Nasopharyngeal Carcinoma Radiotherapy
Figure 4 for Weighted Concordance Index Loss-based Multimodal Survival Modeling for Radiation Encephalopathy Assessment in Nasopharyngeal Carcinoma Radiotherapy
Viaarxiv icon

Siamese Encoder-based Spatial-Temporal Mixer for Growth Trend Prediction of Lung Nodules on CT Scans

Jun 07, 2022
Jiansheng Fang, Jingwen Wang, Anwei Li, Yuguang Yan, Yonghe Hou, Chao Song, Hongbo Liu, Jiang Liu

Figure 1 for Siamese Encoder-based Spatial-Temporal Mixer for Growth Trend Prediction of Lung Nodules on CT Scans
Figure 2 for Siamese Encoder-based Spatial-Temporal Mixer for Growth Trend Prediction of Lung Nodules on CT Scans
Figure 3 for Siamese Encoder-based Spatial-Temporal Mixer for Growth Trend Prediction of Lung Nodules on CT Scans
Figure 4 for Siamese Encoder-based Spatial-Temporal Mixer for Growth Trend Prediction of Lung Nodules on CT Scans
Viaarxiv icon

Weighing Features of Lung and Heart Regions for Thoracic Disease Classification

May 26, 2021
Jiansheng Fang, Yanwu Xu, Yitian Zhao, Yuguang Yan, Junling Liu, Jiang Liu

Figure 1 for Weighing Features of Lung and Heart Regions for Thoracic Disease Classification
Figure 2 for Weighing Features of Lung and Heart Regions for Thoracic Disease Classification
Figure 3 for Weighing Features of Lung and Heart Regions for Thoracic Disease Classification
Figure 4 for Weighing Features of Lung and Heart Regions for Thoracic Disease Classification
Viaarxiv icon

Combating Ambiguity for Hash-code Learning in Medical Instance Retrieval

May 19, 2021
Jiansheng Fang, Huazhu Fu, Dan Zeng, Xiao Yan, Yuguang Yan, Jiang Liu

Figure 1 for Combating Ambiguity for Hash-code Learning in Medical Instance Retrieval
Figure 2 for Combating Ambiguity for Hash-code Learning in Medical Instance Retrieval
Figure 3 for Combating Ambiguity for Hash-code Learning in Medical Instance Retrieval
Figure 4 for Combating Ambiguity for Hash-code Learning in Medical Instance Retrieval
Viaarxiv icon

Deep Triplet Hashing Network for Case-based Medical Image Retrieval

Jan 29, 2021
Jiansheng Fang, Huazhu Fu, Jiang Liu

Figure 1 for Deep Triplet Hashing Network for Case-based Medical Image Retrieval
Figure 2 for Deep Triplet Hashing Network for Case-based Medical Image Retrieval
Figure 3 for Deep Triplet Hashing Network for Case-based Medical Image Retrieval
Figure 4 for Deep Triplet Hashing Network for Case-based Medical Image Retrieval
Viaarxiv icon

Attention-based Saliency Hashing for Ophthalmic Image Retrieval

Dec 07, 2020
Jiansheng Fang, Yanwu Xu, Xiaoqing Zhang, Yan Hu, Jiang Liu

Figure 1 for Attention-based Saliency Hashing for Ophthalmic Image Retrieval
Figure 2 for Attention-based Saliency Hashing for Ophthalmic Image Retrieval
Figure 3 for Attention-based Saliency Hashing for Ophthalmic Image Retrieval
Figure 4 for Attention-based Saliency Hashing for Ophthalmic Image Retrieval
Viaarxiv icon