Alert button
Picture for Kun Yuan

Kun Yuan

Alert button

KVQ: Kwai Video Quality Assessment for Short-form Videos

Feb 20, 2024
Yiting Lu, Xin Li, Yajing Pei, Kun Yuan, Qizhi Xie, Yunpeng Qu, Ming Sun, Chao Zhou, Zhibo Chen

Viaarxiv icon

KVQ: Kaleidoscope Video Quality Assessment for Short-form Videos

Feb 11, 2024
Yiting Lu, Xin Li, Yajing Pei, Kun Yuan, Qizhi Xie, Yunpeng Qu, Ming Sun, Chao Zhou, Zhibo Chen

Viaarxiv icon

Asynchronous Diffusion Learning with Agent Subsampling and Local Updates

Feb 08, 2024
Elsa Rizk, Kun Yuan, Ali H. Sayed

Viaarxiv icon

Decentralized Bilevel Optimization over Graphs: Loopless Algorithmic Update and Transient Iteration Complexity

Feb 05, 2024
Boao Kong, Shuchen Zhu, Songtao Lu, Xinmeng Huang, Kun Yuan

Viaarxiv icon

Advancing Surgical VQA with Scene Graph Knowledge

Dec 15, 2023
Kun Yuan, Manasi Kattel, Joel L. Lavanchy, Nassir Navab, Vinkle Srivastava, Nicolas Padoy

Viaarxiv icon

Model-free Test Time Adaptation for Out-Of-Distribution Detection

Nov 28, 2023
YiFan Zhang, Xue Wang, Tian Zhou, Kun Yuan, Zhang Zhang, Liang Wang, Rong Jin, Tieniu Tan

Figure 1 for Model-free Test Time Adaptation for Out-Of-Distribution Detection
Figure 2 for Model-free Test Time Adaptation for Out-Of-Distribution Detection
Figure 3 for Model-free Test Time Adaptation for Out-Of-Distribution Detection
Figure 4 for Model-free Test Time Adaptation for Out-Of-Distribution Detection
Viaarxiv icon

RandCom: Random Communication Skipping Method for Decentralized Stochastic Optimization

Oct 12, 2023
Luyao Guo, Sulaiman A. Alghunaim, Kun Yuan, Laurent Condat, Jinde Cao

Viaarxiv icon

BEVHeight++: Toward Robust Visual Centric 3D Object Detection

Sep 28, 2023
Lei Yang, Tao Tang, Jun Li, Peng Chen, Kun Yuan, Li Wang, Yi Huang, Xinyu Zhang, Kaicheng Yu

Figure 1 for BEVHeight++: Toward Robust Visual Centric 3D Object Detection
Figure 2 for BEVHeight++: Toward Robust Visual Centric 3D Object Detection
Figure 3 for BEVHeight++: Toward Robust Visual Centric 3D Object Detection
Figure 4 for BEVHeight++: Toward Robust Visual Centric 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Ada-DQA: Adaptive Diverse Quality-aware Feature Acquisition for Video Quality Assessment

Aug 01, 2023
Hongbo Liu, Mingda Wu, Kun Yuan, Ming Sun, Yansong Tang, Chuanchuan Zheng, Xing Wen, Xiu Li

Figure 1 for Ada-DQA: Adaptive Diverse Quality-aware Feature Acquisition for Video Quality Assessment
Figure 2 for Ada-DQA: Adaptive Diverse Quality-aware Feature Acquisition for Video Quality Assessment
Figure 3 for Ada-DQA: Adaptive Diverse Quality-aware Feature Acquisition for Video Quality Assessment
Figure 4 for Ada-DQA: Adaptive Diverse Quality-aware Feature Acquisition for Video Quality Assessment
Viaarxiv icon

Capturing Co-existing Distortions in User-Generated Content for No-reference Video Quality Assessment

Jul 31, 2023
Kun Yuan, Zishang Kong, Chuanchuan Zheng, Ming Sun, Xing Wen

Figure 1 for Capturing Co-existing Distortions in User-Generated Content for No-reference Video Quality Assessment
Figure 2 for Capturing Co-existing Distortions in User-Generated Content for No-reference Video Quality Assessment
Figure 3 for Capturing Co-existing Distortions in User-Generated Content for No-reference Video Quality Assessment
Figure 4 for Capturing Co-existing Distortions in User-Generated Content for No-reference Video Quality Assessment
Viaarxiv icon