Alert button
Picture for Chao Zhou

Chao Zhou

Alert button

KVQ: Kaleidoscope Video Quality Assessment for Short-form Videos

Feb 11, 2024
Yiting Lu, Xin Li, Yajing Pei, Kun Yuan, Qizhi Xie, Yunpeng Qu, Ming Sun, Chao Zhou, Zhibo Chen

Viaarxiv icon

KS-Net: Multi-band joint speech restoration and enhancement network for 2024 ICASSP SSI Challenge

Feb 02, 2024
Guochen Yu, Runqiang Han, Chenglin Xu, Haoran Zhao, Nan Li, Chen Zhang, Xiguang Zheng, Chao Zhou, Qi Huang, Bing Yu

Viaarxiv icon

Interpersonal Relationship Analysis with Dyadic EEG Signals via Learning Spatial-Temporal Patterns

Jan 06, 2024
Wenqi Ji, Fang liu, Xinxin Du, Niqi Liu, Chao Zhou, Mingjin Yu, Guozhen Zhao, Yong-Jin Liu

Viaarxiv icon

Decoding Mean Field Games from Population and Environment Observations By Gaussian Processes

Dec 24, 2023
Jinyan Guo, Chenchen Mou, Xianjin Yang, Chao Zhou

Viaarxiv icon

BAE-Net: A Low complexity and high fidelity Bandwidth-Adaptive neural network for speech super-resolution

Dec 21, 2023
Guochen Yu, Xiguang Zheng, Nan Li, Runqiang Han, Chengshi Zheng, Chen Zhang, Chao Zhou, Qi Huang, Bing Yu

Viaarxiv icon

Feature Space Renormalization for Semi-supervised Learning

Nov 07, 2023
Jun Sun, Zhongjie Mao, Chao Li, Chao Zhou, Xiao-Jun Wu

Viaarxiv icon

Dimension Independent Mixup for Hard Negative Sample in Collaborative Filtering

Jun 28, 2023
Xi Wu, Liangwei Yang, Jibing Gong, Chao Zhou, Tianyu Lin, Xiaolong Liu, Philip S. Yu

Figure 1 for Dimension Independent Mixup for Hard Negative Sample in Collaborative Filtering
Figure 2 for Dimension Independent Mixup for Hard Negative Sample in Collaborative Filtering
Figure 3 for Dimension Independent Mixup for Hard Negative Sample in Collaborative Filtering
Figure 4 for Dimension Independent Mixup for Hard Negative Sample in Collaborative Filtering
Viaarxiv icon

Transmit Power Minimization for STAR-RIS Empowered Symbiotic Radio Communications

Apr 20, 2023
Chao Zhou, Bin Lyu, Youhong Feng, Dinh Thai Hoang

Figure 1 for Transmit Power Minimization for STAR-RIS Empowered Symbiotic Radio Communications
Figure 2 for Transmit Power Minimization for STAR-RIS Empowered Symbiotic Radio Communications
Figure 3 for Transmit Power Minimization for STAR-RIS Empowered Symbiotic Radio Communications
Figure 4 for Transmit Power Minimization for STAR-RIS Empowered Symbiotic Radio Communications
Viaarxiv icon

Robust Secure Transmission for Active RIS Enabled Symbiotic Radio Multicast Communications

Apr 13, 2023
Bin Lyu, Chao Zhou, Shimin Gong, Dinh Thai Hoang, Ying-chang Liang

Figure 1 for Robust Secure Transmission for Active RIS Enabled Symbiotic Radio Multicast Communications
Figure 2 for Robust Secure Transmission for Active RIS Enabled Symbiotic Radio Multicast Communications
Figure 3 for Robust Secure Transmission for Active RIS Enabled Symbiotic Radio Multicast Communications
Figure 4 for Robust Secure Transmission for Active RIS Enabled Symbiotic Radio Multicast Communications
Viaarxiv icon

OcTr: Octree-based Transformer for 3D Object Detection

Mar 22, 2023
Chao Zhou, Yanan Zhang, Jiaxin Chen, Di Huang

Figure 1 for OcTr: Octree-based Transformer for 3D Object Detection
Figure 2 for OcTr: Octree-based Transformer for 3D Object Detection
Figure 3 for OcTr: Octree-based Transformer for 3D Object Detection
Figure 4 for OcTr: Octree-based Transformer for 3D Object Detection
Viaarxiv icon