Alert button
Picture for Jiaxin Ye

Jiaxin Ye

Alert button

emotion2vec: Self-Supervised Pre-Training for Speech Emotion Representation

Dec 23, 2023
Ziyang Ma, Zhisheng Zheng, Jiaxin Ye, Jinchao Li, Zhifu Gao, Shiliang Zhang, Xie Chen

Viaarxiv icon

Emo-DNA: Emotion Decoupling and Alignment Learning for Cross-Corpus Speech Emotion Recognition

Aug 04, 2023
Jiaxin Ye, Yujie Wei, Xin-Cheng Wen, Chenglong Ma, Zhizhong Huang, Kunhong Liu, Hongming Shan

Figure 1 for Emo-DNA: Emotion Decoupling and Alignment Learning for Cross-Corpus Speech Emotion Recognition
Figure 2 for Emo-DNA: Emotion Decoupling and Alignment Learning for Cross-Corpus Speech Emotion Recognition
Figure 3 for Emo-DNA: Emotion Decoupling and Alignment Learning for Cross-Corpus Speech Emotion Recognition
Figure 4 for Emo-DNA: Emotion Decoupling and Alignment Learning for Cross-Corpus Speech Emotion Recognition
Viaarxiv icon

Online Prototype Learning for Online Continual Learning

Aug 01, 2023
Yujie Wei, Jiaxin Ye, Zhizhong Huang, Junping Zhang, Hongming Shan

Figure 1 for Online Prototype Learning for Online Continual Learning
Figure 2 for Online Prototype Learning for Online Continual Learning
Figure 3 for Online Prototype Learning for Online Continual Learning
Figure 4 for Online Prototype Learning for Online Continual Learning
Viaarxiv icon

Temporal Modeling Matters: A Novel Temporal Emotional Modeling Approach for Speech Emotion Recognition

Nov 14, 2022
Jiaxin Ye, Xincheng Wen, Yujie Wei, Yong Xu, Kunhong Liu, Hongming Shan

Figure 1 for Temporal Modeling Matters: A Novel Temporal Emotional Modeling Approach for Speech Emotion Recognition
Figure 2 for Temporal Modeling Matters: A Novel Temporal Emotional Modeling Approach for Speech Emotion Recognition
Figure 3 for Temporal Modeling Matters: A Novel Temporal Emotional Modeling Approach for Speech Emotion Recognition
Figure 4 for Temporal Modeling Matters: A Novel Temporal Emotional Modeling Approach for Speech Emotion Recognition
Viaarxiv icon