Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Meng Liu

Multigranular Visual-Semantic Embedding for Cloth-Changing Person Re-identification


Aug 10, 2021
Zan Gao, Hongwei Wei, Weili Guan, Weizhi Nie, Meng Liu, Meng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Fast Quantum Property Prediction via Deeper 2D and 3D Graph Networks


Jun 16, 2021
Meng Liu, Cong Fu, Xuan Zhang, Limei Wang, Yaochen Xie, Hao Yuan, Youzhi Luo, Zhao Xu, Shenglong Xu, Shuiwang Ji

* One of the winners of 2021 KDD Cup on OGB Large-Scale Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Deep Learning for Joint Audio-Visual Lip Biometrics


Apr 17, 2021
Meng Liu, Longbiao Wang, Kong Aik Lee, Hanyi Zhang, Chang Zeng, Jianwu Dang


  Access Paper or Ask Questions

DIG: A Turnkey Library for Diving into Graph Deep Learning Research


Mar 23, 2021
Meng Liu, Youzhi Luo, Limei Wang, Yaochen Xie, Hao Yuan, Shurui Gui, Zhao Xu, Haiyang Yu, Jingtun Zhang, Yi Liu, Keqiang Yan, Bora Oztekin, Haoran Liu, Xuan Zhang, Cong Fu, Shuiwang Ji


  Access Paper or Ask Questions

Spherical Message Passing for 3D Graph Networks


Feb 26, 2021
Yi Liu, Limei Wang, Meng Liu, Xuan Zhang, Bora Oztekin, Shuiwang Ji

* 16 pages, 8 figures, 8 tables 

  Access Paper or Ask Questions

GraphEBM: Molecular Graph Generation with Energy-Based Models


Jan 31, 2021
Meng Liu, Keqiang Yan, Bora Oztekin, Shuiwang Ji

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

MoleculeKit: Machine Learning Methods for Molecular Property Prediction and Drug Discovery


Dec 02, 2020
Zhengyang Wang, Meng Liu, Youzhi Luo, Zhao Xu, Yaochen Xie, Limei Wang, Lei Cai, Shuiwang Ji

* Supplementary Material: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:d0ca85d1-c6f9-428b-ae2b-c3bf3257196d 

  Access Paper or Ask Questions

Frame-wise Cross-modal Match for Video Moment Retrieval


Sep 22, 2020
Haoyu Tang, Jihua Zhu, Meng Liu, Member, IEEE, Zan Gao, Zhiyong Cheng

* 12 pages; submitted to IEEE TMM 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Deeper Graph Neural Networks


Jul 18, 2020
Meng Liu, Hongyang Gao, Shuiwang Ji

* 11 pages, KDD2020 

  Access Paper or Ask Questions

Strongly local p-norm-cut algorithms for semi-supervised learning and local graph clustering


Jun 15, 2020
Meng Liu, David F. Gleich

* 23 pages. Code available at http://github.com/MengLiuPurdue/SLQ 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Local Graph Neural Networks


May 29, 2020
Meng Liu, Zhengyang Wang, Shuiwang Ji


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results


May 08, 2020
Abdelrahman Abdelhamed, Mahmoud Afifi, Radu Timofte, Michael S. Brown, Yue Cao, Zhilu Zhang, Wangmeng Zuo, Xiaoling Zhang, Jiye Liu, Wendong Chen, Changyuan Wen, Meng Liu, Shuailin Lv, Yunchao Zhang, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Xiyu Yu, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Songhyun Yu, Bumjun Park, Jechang Jeong, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Zengli Yang, Long Bao, Shuangquan Wang, Dongwoon Bai, Jungwon Lee, Youngjung Kim, Kyeongha Rho, Changyeop Shin, Sungho Kim, Pengliang Tang, Yiyun Zhao, Yuqian Zhou, Yuchen Fan, Thomas Huang, Zhihao Li, Nisarg A. Shah, Wei Liu, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Marcin Możejko, Tomasz Latkowski, Lukasz Treszczotko, Michał Szafraniuk, Krzysztof Trojanowski, Yanhong Wu, Pablo Navarrete Michelini, Fengshuo Hu, Yunhua Lu, Sujin Kim, Wonjin Kim, Jaayeon Lee, Jang-Hwan Choi, Magauiya Zhussip, Azamat Khassenov, Jong Hyun Kim, Hwechul Cho, Priya Kansal, Sabari Nathan, Zhangyu Ye, Xiwen Lu, Yaqi Wu, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Siliang Tang, Yanpeng Cao, Matteo Maggioni, Ioannis Marras, Thomas Tanay, Gregory Slabaugh, Youliang Yan, Myungjoo Kang, Han-Soo Choi, Kyungmin Song, Shusong Xu, Xiaomu Lu, Tingniao Wang, Chunxia Lei, Bin Liu, Rajat Gupta, Vineet Kumar


  Access Paper or Ask Questions

KGAT: Knowledge Graph Attention Network for Recommendation


May 20, 2019
Xiang Wang, Xiangnan He, Yixin Cao, Meng Liu, Tat-Seng Chua

* KDD 2019 research track 

  Access Paper or Ask Questions

Cost-Sensitive Feature Selection by Optimizing F-Measures


Apr 04, 2019
Meng Liu, Chang Xu, Yong Luo, Chao Xu, Yonggang Wen, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Assessment of central serous chorioretinopathy (CSC) depicted on color fundus photographs using deep Learning


Jan 14, 2019
Yi Zhen, Hang Chen, Xu Zhang, Meng Liu, Xin Meng, Jian Zhang, Jiantao Pu

* 4 figure 

  Access Paper or Ask Questions