Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Efficient Information Sharing in ICT Supply Chain Social Network via Table Structure Recognition


Nov 03, 2022
Bin Xiao, Yakup Akkaya, Murat Simsek, Burak Kantarci, Ala Abu Alkheir

Add code

* Globecom 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Semantic Cross Attention for Few-shot Learning


Oct 12, 2022
Bin Xiao, Chien-Liang Liu, Wen-Hoar Hsaio

Add code

* ACML2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Handling big tabular data of ICT supply chains: a multi-task, machine-interpretable approach


Aug 11, 2022
Bin Xiao, Murat Simsek, Burak Kantarci, Ala Abu Alkheir

Add code

* 6 pages, 7 tables, 4 figures, IEEE Global Communications Conference (Globecom), 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Visual Representation from Modality-Shared Contrastive Language-Image Pre-training


Jul 26, 2022
Haoxuan You, Luowei Zhou, Bin Xiao, Noel Codella, Yu Cheng, Ruochen Xu, Shih-Fu Chang, Lu Yuan

Add code

* Accepted by ECCV 2022, 22 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TinyViT: Fast Pretraining Distillation for Small Vision Transformers


Jul 21, 2022
Kan Wu, Jinnian Zhang, Houwen Peng, Mengchen Liu, Bin Xiao, Jianlong Fu, Lu Yuan

Add code

* Accepted by ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Image Synthesis with Disentangled Attributes for Chest X-Ray Nodule Augmentation and Detection


Jul 19, 2022
Zhenrong Shen, Xi Ouyang, Bin Xiao, Jie-Zhi Cheng, Qian Wang, Dinggang Shen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Physical-World Adversarial Attack Against 3D Face Recognition


May 26, 2022
Yanjie Li, Yiquan Li, Bin Xiao

Add code

* 10 pages, 5 figures, Submit to NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

i-Code: An Integrative and Composable Multimodal Learning Framework


May 05, 2022
Ziyi Yang, Yuwei Fang, Chenguang Zhu, Reid Pryzant, Dongdong Chen, Yu Shi, Yichong Xu, Yao Qian, Mei Gao, Yi-Ling Chen, Liyang Lu, Yujia Xie, Robert Gmyr, Noel Codella, Naoyuki Kanda, Bin Xiao, Lu Yuan, Takuya Yoshioka, Michael Zeng, Xuedong Huang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multimodal Adaptive Distillation for Leveraging Unimodal Encoders for Vision-Language Tasks


Apr 28, 2022
Zhecan Wang, Noel Codella, Yen-Chun Chen, Luowei Zhou, Xiyang Dai, Bin Xiao, Jianwei Yang, Haoxuan You, Kai-Wei Chang, Shih-fu Chang, Lu Yuan

Add code

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2201.05729 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MiniViT: Compressing Vision Transformers with Weight Multiplexing


Apr 14, 2022
Jinnian Zhang, Houwen Peng, Kan Wu, Mengchen Liu, Bin Xiao, Jianlong Fu, Lu Yuan

Add code

* Accepted by CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
>>