Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Cong Fu

DIG: A Turnkey Library for Diving into Graph Deep Learning Research


Mar 23, 2021
Meng Liu, Youzhi Luo, Limei Wang, Yaochen Xie, Hao Yuan, Shurui Gui, Zhao Xu, Haiyang Yu, Jingtun Zhang, Yi Liu, Keqiang Yan, Bora Oztekin, Haoran Liu, Xuan Zhang, Cong Fu, Shuiwang Ji


  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Policy Learning for Open Knowledge Graph Reasoning


Aug 31, 2019
Cong Fu, Tong Chen, Meng Qu, Woojeong Jin, Xiang Ren


  Access Paper or Ask Questions

COP: Customized Deep Model Compression via Regularized Correlation-Based Filter-Level Pruning


Jun 25, 2019
Wenxiao Wang, Cong Fu, Jishun Guo, Deng Cai, Xiaofei He

* 7 pages, 4 figures, has been accepted by IJCAI2019 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Approximate Nearest Neighbor Search With The Navigating Spreading-out Graph


Oct 04, 2018
Cong Fu, Chao Xiang, Changxu Wang, Deng Cai


  Access Paper or Ask Questions

EFANNA : An Extremely Fast Approximate Nearest Neighbor Search Algorithm Based on kNN Graph


Dec 03, 2016
Cong Fu, Deng Cai


  Access Paper or Ask Questions