Alert button
Picture for Shuiwang Ji

Shuiwang Ji

Alert button

Active Test-Time Adaptation: Theoretical Analyses and An Algorithm

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Shurui Gui, Xiner Li, Shuiwang Ji

Viaarxiv icon

SineNet: Learning Temporal Dynamics in Time-Dependent Partial Differential Equations

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Xuan Zhang, Jacob Helwig, Yuchao Lin, Yaochen Xie, Cong Fu, Stephan Wojtowytsch, Shuiwang Ji

Figure 1 for SineNet: Learning Temporal Dynamics in Time-Dependent Partial Differential Equations
Figure 2 for SineNet: Learning Temporal Dynamics in Time-Dependent Partial Differential Equations
Figure 3 for SineNet: Learning Temporal Dynamics in Time-Dependent Partial Differential Equations
Figure 4 for SineNet: Learning Temporal Dynamics in Time-Dependent Partial Differential Equations
Viaarxiv icon

Complete and Efficient Graph Transformers for Crystal Material Property Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Keqiang Yan, Cong Fu, Xiaofeng Qian, Xiaoning Qian, Shuiwang Ji

Figure 1 for Complete and Efficient Graph Transformers for Crystal Material Property Prediction
Figure 2 for Complete and Efficient Graph Transformers for Crystal Material Property Prediction
Figure 3 for Complete and Efficient Graph Transformers for Crystal Material Property Prediction
Figure 4 for Complete and Efficient Graph Transformers for Crystal Material Property Prediction
Viaarxiv icon

On the Markov Property of Neural Algorithmic Reasoning: Analyses and Methods

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Montgomery Bohde, Meng Liu, Alexandra Saxton, Shuiwang Ji

Figure 1 for On the Markov Property of Neural Algorithmic Reasoning: Analyses and Methods
Figure 2 for On the Markov Property of Neural Algorithmic Reasoning: Analyses and Methods
Figure 3 for On the Markov Property of Neural Algorithmic Reasoning: Analyses and Methods
Figure 4 for On the Markov Property of Neural Algorithmic Reasoning: Analyses and Methods
Viaarxiv icon

TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2024
Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, Siyuan Wu, Qihui Zhang, Chujie Gao, Yixin Huang, Wenhan Lyu, Yixuan Zhang, Xiner Li, Zhengliang Liu, Yixin Liu, Yijue Wang, Zhikun Zhang, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S. Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, William Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yong Chen, Yue Zhao

Figure 1 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 2 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 3 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 4 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Viaarxiv icon

Genetic InfoMax: Exploring Mutual Information Maximization in High-Dimensional Imaging Genetics Studies

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 26, 2023
Yaochen Xie, Ziqian Xie, Sheikh Muhammad Saiful Islam, Degui Zhi, Shuiwang Ji

Viaarxiv icon

Video Timeline Modeling For News Story Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 23, 2023
Meng Liu, Mingda Zhang, Jialu Liu, Hanjun Dai, Ming-Hsuan Yang, Shuiwang Ji, Zheyun Feng, Boqing Gong

Figure 1 for Video Timeline Modeling For News Story Understanding
Figure 2 for Video Timeline Modeling For News Story Understanding
Figure 3 for Video Timeline Modeling For News Story Understanding
Figure 4 for Video Timeline Modeling For News Story Understanding
Viaarxiv icon

Artificial Intelligence for Science in Quantum, Atomistic, and Continuum Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 17, 2023
Xuan Zhang, Limei Wang, Jacob Helwig, Youzhi Luo, Cong Fu, Yaochen Xie, Meng Liu, Yuchao Lin, Zhao Xu, Keqiang Yan, Keir Adams, Maurice Weiler, Xiner Li, Tianfan Fu, Yucheng Wang, Haiyang Yu, YuQing Xie, Xiang Fu, Alex Strasser, Shenglong Xu, Yi Liu, Yuanqi Du, Alexandra Saxton, Hongyi Ling, Hannah Lawrence, Hannes Stärk, Shurui Gui, Carl Edwards, Nicholas Gao, Adriana Ladera, Tailin Wu, Elyssa F. Hofgard, Aria Mansouri Tehrani, Rui Wang, Ameya Daigavane, Montgomery Bohde, Jerry Kurtin, Qian Huang, Tuong Phung, Minkai Xu, Chaitanya K. Joshi, Simon V. Mathis, Kamyar Azizzadenesheli, Ada Fang, Alán Aspuru-Guzik, Erik Bekkers, Michael Bronstein, Marinka Zitnik, Anima Anandkumar, Stefano Ermon, Pietro Liò, Rose Yu, Stephan Günnemann, Jure Leskovec, Heng Ji, Jimeng Sun, Regina Barzilay, Tommi Jaakkola, Connor W. Coley, Xiaoning Qian, Xiaofeng Qian, Tess Smidt, Shuiwang Ji

Figure 1 for Artificial Intelligence for Science in Quantum, Atomistic, and Continuum Systems
Figure 2 for Artificial Intelligence for Science in Quantum, Atomistic, and Continuum Systems
Figure 3 for Artificial Intelligence for Science in Quantum, Atomistic, and Continuum Systems
Figure 4 for Artificial Intelligence for Science in Quantum, Atomistic, and Continuum Systems
Viaarxiv icon

Towards Symmetry-Aware Generation of Periodic Materials

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 06, 2023
Youzhi Luo, Chengkai Liu, Shuiwang Ji

Figure 1 for Towards Symmetry-Aware Generation of Periodic Materials
Figure 2 for Towards Symmetry-Aware Generation of Periodic Materials
Figure 3 for Towards Symmetry-Aware Generation of Periodic Materials
Figure 4 for Towards Symmetry-Aware Generation of Periodic Materials
Viaarxiv icon