Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Limei Wang

DIG: A Turnkey Library for Diving into Graph Deep Learning Research


Mar 23, 2021
Meng Liu, Youzhi Luo, Limei Wang, Yaochen Xie, Hao Yuan, Shurui Gui, Zhao Xu, Haiyang Yu, Jingtun Zhang, Yi Liu, Keqiang Yan, Bora Oztekin, Haoran Liu, Xuan Zhang, Cong Fu, Shuiwang Ji


  Access Paper or Ask Questions

Spherical Message Passing for 3D Graph Networks


Feb 26, 2021
Yi Liu, Limei Wang, Meng Liu, Xuan Zhang, Bora Oztekin, Shuiwang Ji

* 16 pages, 8 figures, 8 tables 

  Access Paper or Ask Questions

MoleculeKit: Machine Learning Methods for Molecular Property Prediction and Drug Discovery


Dec 02, 2020
Zhengyang Wang, Meng Liu, Youzhi Luo, Zhao Xu, Yaochen Xie, Limei Wang, Lei Cai, Shuiwang Ji

* Supplementary Material: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:d0ca85d1-c6f9-428b-ae2b-c3bf3257196d 

  Access Paper or Ask Questions