Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Microsoft Research Asia's Systems for WMT19


Nov 07, 2019
Yingce Xia, Xu Tan, Fei Tian, Fei Gao, Weicong Chen, Yang Fan, Linyuan Gong, Yichong Leng, Renqian Luo, Yiren Wang, Lijun Wu, Jinhua Zhu, Tao Qin, Tie-Yan Liu

Add code

* Accepted to "Fourth Conference on Machine Translation (WMT19)" 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Hint-Based Training for Non-Autoregressive Machine Translation


Sep 15, 2019
Zhuohan Li, Zi Lin, Di He, Fei Tian, Tao Qin, Liwei Wang, Tie-Yan Liu

Add code

* EMNLP-IJCNLP 2019 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Depth Growing for Neural Machine Translation


Jul 03, 2019
Lijun Wu, Yiren Wang, Yingce Xia, Fei Tian, Fei Gao, Tao Qin, Jianhuang Lai, Tie-Yan Liu

Add code

* Accepted by ACL 2019 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Non-Autoregressive Machine Translation with Auxiliary Regularization


Feb 22, 2019
Yiren Wang, Fei Tian, Di He, Tao Qin, ChengXiang Zhai, Tie-Yan Liu

Add code

* AAAI 2019 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Neural Architecture Optimization


Oct 31, 2018
Renqian Luo, Fei Tian, Tao Qin, Enhong Chen, Tie-Yan Liu

Add code

* NIPS 2018. Code available at: https://github.com/renqianluo/NAO 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning to Teach with Dynamic Loss Functions


Oct 29, 2018
Lijun Wu, Fei Tian, Yingce Xia, Yang Fan, Tao Qin, Jianhuang Lai, Tie-Yan Liu

Add code

* NIPS 2018 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adversarial Neural Machine Translation


Sep 30, 2018
Lijun Wu, Yingce Xia, Li Zhao, Fei Tian, Tao Qin, Jianhuang Lai, Tie-Yan Liu

Add code

* ACML 2018 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Beyond Error Propagation in Neural Machine Translation: Characteristics of Language Also Matter


Sep 11, 2018
Lijun Wu, Xu Tan, Di He, Fei Tian, Tao Qin, Jianhuang Lai, Tie-Yan Liu

Add code

* EMNLP 2018 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Study of Reinforcement Learning for Neural Machine Translation


Aug 27, 2018
Lijun Wu, Fei Tian, Tao Qin, Jianhuang Lai, Tie-Yan Liu

Add code

* EMNLP 2018 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Achieving Human Parity on Automatic Chinese to English News Translation


Jun 29, 2018
Hany Hassan, Anthony Aue, Chang Chen, Vishal Chowdhary, Jonathan Clark, Christian Federmann, Xuedong Huang, Marcin Junczys-Dowmunt, William Lewis, Mu Li, Shujie Liu, Tie-Yan Liu, Renqian Luo, Arul Menezes, Tao Qin, Frank Seide, Xu Tan, Fei Tian, Lijun Wu, Shuangzhi Wu, Yingce Xia, Dongdong Zhang, Zhirui Zhang, Ming Zhou

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>