Alert button
Picture for Rui Hu

Rui Hu

Alert button

A Safe Reinforcement Learning Algorithm for Supervisory Control of Power Plants

Jan 23, 2024
Yixuan Sun, Sami Khairy, Richard B. Vilim, Rui Hu, Akshay J. Dave

Viaarxiv icon

Language-assisted Vision Model Debugger: A Sample-Free Approach to Finding Bugs

Dec 09, 2023
Chaoquan Jiang, Jinqiang Wang, Rui Hu, Jitao Sang

Viaarxiv icon

Reconstructing Objects in-the-wild for Realistic Sensor Simulation

Nov 09, 2023
Ze Yang, Sivabalan Manivasagam, Yun Chen, Jingkang Wang, Rui Hu, Raquel Urtasun

Viaarxiv icon

Learning Unsupervised World Models for Autonomous Driving via Discrete Diffusion

Nov 02, 2023
Lunjun Zhang, Yuwen Xiong, Ze Yang, Sergio Casas, Rui Hu, Raquel Urtasun

Viaarxiv icon

Skywork: A More Open Bilingual Foundation Model

Oct 30, 2023
Tianwen Wei, Liang Zhao, Lichang Zhang, Bo Zhu, Lijie Wang, Haihua Yang, Biye Li, Cheng Cheng, Weiwei Lü, Rui Hu, Chenxia Li, Liu Yang, Xilin Luo, Xuejie Wu, Lunan Liu, Wenjun Cheng, Peng Cheng, Jianhao Zhang, Xiaoyu Zhang, Lei Lin, Xiaokun Wang, Yutuan Ma, Chuanhai Dong, Yanqi Sun, Yifu Chen, Yongyi Peng, Xiaojuan Liang, Shuicheng Yan, Han Fang, Yahui Zhou

Viaarxiv icon

SkyMath: Technical Report

Oct 26, 2023
Liu Yang, Haihua Yang, Wenjun Cheng, Lei Lin, Chenxia Li, Yifu Chen, Lunan Liu, Jianfei Pan, Tianwen Wei, Biye Li, Liang Zhao, Lijie Wang, Bo Zhu, Guoliang Li, Xuejie Wu, Xilin Luo, Rui Hu

Viaarxiv icon

Byzantine-Robust Federated Learning with Variance Reduction and Differential Privacy

Sep 07, 2023
Zikai Zhang, Rui Hu

Viaarxiv icon

Rethinking Closed-loop Training for Autonomous Driving

Jun 27, 2023
Chris Zhang, Runsheng Guo, Wenyuan Zeng, Yuwen Xiong, Binbin Dai, Rui Hu, Mengye Ren, Raquel Urtasun

Viaarxiv icon

Echoes: Unsupervised Debiasing via Pseudo-bias Labeling in an Echo Chamber

May 06, 2023
Rui Hu, Yahan Tu, Jitao Sang

Figure 1 for Echoes: Unsupervised Debiasing via Pseudo-bias Labeling in an Echo Chamber
Figure 2 for Echoes: Unsupervised Debiasing via Pseudo-bias Labeling in an Echo Chamber
Figure 3 for Echoes: Unsupervised Debiasing via Pseudo-bias Labeling in an Echo Chamber
Figure 4 for Echoes: Unsupervised Debiasing via Pseudo-bias Labeling in an Echo Chamber
Viaarxiv icon

Comparative Evaluation of Data Decoupling Techniques for Federated Machine Learning with Database as a Service

Mar 15, 2023
Muhammad Jahanzeb Khan, Rui Hu, Mohammad Sadoghi, Dongfang Zhao

Figure 1 for Comparative Evaluation of Data Decoupling Techniques for Federated Machine Learning with Database as a Service
Figure 2 for Comparative Evaluation of Data Decoupling Techniques for Federated Machine Learning with Database as a Service
Figure 3 for Comparative Evaluation of Data Decoupling Techniques for Federated Machine Learning with Database as a Service
Figure 4 for Comparative Evaluation of Data Decoupling Techniques for Federated Machine Learning with Database as a Service
Viaarxiv icon