Alert button
Picture for Lingqiao Liu

Lingqiao Liu

Alert button

CoLeCLIP: Open-Domain Continual Learning via Joint Task Prompt and Vocabulary Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Yukun Li, Guansong Pang, Wei Suo, Chenchen Jing, Yuling Xi, Lingqiao Liu, Hao Chen, Guoqiang Liang, Peng Wang

Figure 1 for CoLeCLIP: Open-Domain Continual Learning via Joint Task Prompt and Vocabulary Learning
Figure 2 for CoLeCLIP: Open-Domain Continual Learning via Joint Task Prompt and Vocabulary Learning
Figure 3 for CoLeCLIP: Open-Domain Continual Learning via Joint Task Prompt and Vocabulary Learning
Figure 4 for CoLeCLIP: Open-Domain Continual Learning via Joint Task Prompt and Vocabulary Learning
Viaarxiv icon

A Causal Inspired Early-Branching Structure for Domain Generalization

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Liang Chen, Yong Zhang, Yibing Song, Zhen Zhang, Lingqiao Liu

Figure 1 for A Causal Inspired Early-Branching Structure for Domain Generalization
Figure 2 for A Causal Inspired Early-Branching Structure for Domain Generalization
Figure 3 for A Causal Inspired Early-Branching Structure for Domain Generalization
Figure 4 for A Causal Inspired Early-Branching Structure for Domain Generalization
Viaarxiv icon

Decomposing Disease Descriptions for Enhanced Pathology Detection: A Multi-Aspect Vision-Language Matching Framework

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Minh Hieu Phan, Yutong Xie, Yuankai Qi, Lingqiao Liu, Liyang Liu, Bowen Zhang, Zhibin Liao, Qi Wu, Minh-Son To, Johan W. Verjans

Figure 1 for Decomposing Disease Descriptions for Enhanced Pathology Detection: A Multi-Aspect Vision-Language Matching Framework
Figure 2 for Decomposing Disease Descriptions for Enhanced Pathology Detection: A Multi-Aspect Vision-Language Matching Framework
Figure 3 for Decomposing Disease Descriptions for Enhanced Pathology Detection: A Multi-Aspect Vision-Language Matching Framework
Figure 4 for Decomposing Disease Descriptions for Enhanced Pathology Detection: A Multi-Aspect Vision-Language Matching Framework
Viaarxiv icon

A Simple-but-effective Baseline for Training-free Class-Agnostic Counting

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 03, 2024
Yuhao Lin, Haiming Xu, Lingqiao Liu, Javen Qinfeng Shi

Figure 1 for A Simple-but-effective Baseline for Training-free Class-Agnostic Counting
Figure 2 for A Simple-but-effective Baseline for Training-free Class-Agnostic Counting
Figure 3 for A Simple-but-effective Baseline for Training-free Class-Agnostic Counting
Figure 4 for A Simple-but-effective Baseline for Training-free Class-Agnostic Counting
Viaarxiv icon

I Learn Better If You Speak My Language: Enhancing Large Language Model Fine-Tuning with Style-Aligned Response Adjustments

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 17, 2024
Xuan Ren, Biao Wu, Lingqiao Liu

Viaarxiv icon

Source-Free Unsupervised Domain Adaptation with Hypothesis Consolidation of Prediction Rationale

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Yangyang Shu, Xiaofeng Cao, Qi Chen, Bowen Zhang, Ziqin Zhou, Anton van den Hengel, Lingqiao Liu

Viaarxiv icon

A Comprehensive Study of GPT-4V's Multimodal Capabilities in Medical Imaging

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 06, 2023
Yingshu Li, Yunyi Liu, Zhanyu Wang, Xinyu Liang, Lingqiao Liu, Lei Wang, Leyang Cui, Zhaopeng Tu, Longyue Wang, Luping Zhou

Viaarxiv icon

Improving Online Source-free Domain Adaptation for Object Detection by Unsupervised Data Acquisition

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 30, 2023
Xiangyu Shi, Yanyuan Qiao, Qi Wu, Lingqiao Liu, Feras Dayoub

Figure 1 for Improving Online Source-free Domain Adaptation for Object Detection by Unsupervised Data Acquisition
Figure 2 for Improving Online Source-free Domain Adaptation for Object Detection by Unsupervised Data Acquisition
Figure 3 for Improving Online Source-free Domain Adaptation for Object Detection by Unsupervised Data Acquisition
Figure 4 for Improving Online Source-free Domain Adaptation for Object Detection by Unsupervised Data Acquisition
Viaarxiv icon

R2GenGPT: Radiology Report Generation with Frozen LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 18, 2023
Zhanyu Wang, Lingqiao Liu, Lei Wang, Luping Zhou

Figure 1 for R2GenGPT: Radiology Report Generation with Frozen LLMs
Figure 2 for R2GenGPT: Radiology Report Generation with Frozen LLMs
Figure 3 for R2GenGPT: Radiology Report Generation with Frozen LLMs
Figure 4 for R2GenGPT: Radiology Report Generation with Frozen LLMs
Viaarxiv icon