Alert button
Picture for Luting Wang

Luting Wang

Alert button

Object-Aware Distillation Pyramid for Open-Vocabulary Object Detection

Mar 10, 2023
Luting Wang, Yi Liu, Penghui Du, Zihan Ding, Yue Liao, Qiaosong Qi, Biaolong Chen, Si Liu

Figure 1 for Object-Aware Distillation Pyramid for Open-Vocabulary Object Detection
Figure 2 for Object-Aware Distillation Pyramid for Open-Vocabulary Object Detection
Figure 3 for Object-Aware Distillation Pyramid for Open-Vocabulary Object Detection
Figure 4 for Object-Aware Distillation Pyramid for Open-Vocabulary Object Detection
Viaarxiv icon

HEAD: HEtero-Assists Distillation for Heterogeneous Object Detectors

Jul 12, 2022
Luting Wang, Xiaojie Li, Yue Liao, Zeren Jiang, Jianlong Wu, Fei Wang, Chen Qian, Si Liu

Figure 1 for HEAD: HEtero-Assists Distillation for Heterogeneous Object Detectors
Figure 2 for HEAD: HEtero-Assists Distillation for Heterogeneous Object Detectors
Figure 3 for HEAD: HEtero-Assists Distillation for Heterogeneous Object Detectors
Figure 4 for HEAD: HEtero-Assists Distillation for Heterogeneous Object Detectors
Viaarxiv icon