Alert button
Picture for Yue Liao

Yue Liao

Alert button

LLMs as Visual Explainers: Advancing Image Classification with Evolving Visual Descriptions

Nov 20, 2023
Songhao Han, Le Zhuo, Yue Liao, Si Liu

Viaarxiv icon

DiffDance: Cascaded Human Motion Diffusion Model for Dance Generation

Aug 05, 2023
Qiaosong Qi, Le Zhuo, Aixi Zhang, Yue Liao, Fei Fang, Si Liu, Shuicheng Yan

Viaarxiv icon

Object-Aware Distillation Pyramid for Open-Vocabulary Object Detection

Mar 10, 2023
Luting Wang, Yi Liu, Penghui Du, Zihan Ding, Yue Liao, Qiaosong Qi, Biaolong Chen, Si Liu

Figure 1 for Object-Aware Distillation Pyramid for Open-Vocabulary Object Detection
Figure 2 for Object-Aware Distillation Pyramid for Open-Vocabulary Object Detection
Figure 3 for Object-Aware Distillation Pyramid for Open-Vocabulary Object Detection
Figure 4 for Object-Aware Distillation Pyramid for Open-Vocabulary Object Detection
Viaarxiv icon

Masked Contrastive Pre-Training for Efficient Video-Text Retrieval

Dec 05, 2022
Fangxun Shu, Biaolong Chen, Yue Liao, Shuwen Xiao, Wenyu Sun, Xiaobo Li, Yousong Zhu, Jinqiao Wang, Si Liu

Figure 1 for Masked Contrastive Pre-Training for Efficient Video-Text Retrieval
Figure 2 for Masked Contrastive Pre-Training for Efficient Video-Text Retrieval
Figure 3 for Masked Contrastive Pre-Training for Efficient Video-Text Retrieval
Figure 4 for Masked Contrastive Pre-Training for Efficient Video-Text Retrieval
Viaarxiv icon

Video Background Music Generation: Dataset, Method and Evaluation

Nov 21, 2022
Le Zhuo, Zhaokai Wang, Baisen Wang, Yue Liao, Stanley Peng, Chenxi Bao, Miao Lu, Xiaobo Li, Si Liu

Figure 1 for Video Background Music Generation: Dataset, Method and Evaluation
Figure 2 for Video Background Music Generation: Dataset, Method and Evaluation
Figure 3 for Video Background Music Generation: Dataset, Method and Evaluation
Figure 4 for Video Background Music Generation: Dataset, Method and Evaluation
Viaarxiv icon

HEAD: HEtero-Assists Distillation for Heterogeneous Object Detectors

Jul 12, 2022
Luting Wang, Xiaojie Li, Yue Liao, Zeren Jiang, Jianlong Wu, Fei Wang, Chen Qian, Si Liu

Figure 1 for HEAD: HEtero-Assists Distillation for Heterogeneous Object Detectors
Figure 2 for HEAD: HEtero-Assists Distillation for Heterogeneous Object Detectors
Figure 3 for HEAD: HEtero-Assists Distillation for Heterogeneous Object Detectors
Figure 4 for HEAD: HEtero-Assists Distillation for Heterogeneous Object Detectors
Viaarxiv icon

GEN-VLKT: Simplify Association and Enhance Interaction Understanding for HOI Detection

Apr 14, 2022
Yue Liao, Aixi Zhang, Miao Lu, Yongliang Wang, Xiaobo Li, Si Liu

Figure 1 for GEN-VLKT: Simplify Association and Enhance Interaction Understanding for HOI Detection
Figure 2 for GEN-VLKT: Simplify Association and Enhance Interaction Understanding for HOI Detection
Figure 3 for GEN-VLKT: Simplify Association and Enhance Interaction Understanding for HOI Detection
Figure 4 for GEN-VLKT: Simplify Association and Enhance Interaction Understanding for HOI Detection
Viaarxiv icon

TR-MOT: Multi-Object Tracking by Reference

Mar 30, 2022
Mingfei Chen, Yue Liao, Si Liu, Fei Wang, Jenq-Neng Hwang

Figure 1 for TR-MOT: Multi-Object Tracking by Reference
Figure 2 for TR-MOT: Multi-Object Tracking by Reference
Figure 3 for TR-MOT: Multi-Object Tracking by Reference
Figure 4 for TR-MOT: Multi-Object Tracking by Reference
Viaarxiv icon