Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

HEAD: HEtero-Assists Distillation for Heterogeneous Object Detectors


Jul 12, 2022
Luting Wang, Xiaojie Li, Yue Liao, Zeren Jiang, Jianlong Wu, Fei Wang, Chen Qian, Si Liu

* ECCV 2022, Code: https://github.com/LutingWang/HEAD 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GEN-VLKT: Simplify Association and Enhance Interaction Understanding for HOI Detection


Apr 14, 2022
Yue Liao, Aixi Zhang, Miao Lu, Yongliang Wang, Xiaobo Li, Si Liu

* CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TR-MOT: Multi-Object Tracking by Reference


Mar 30, 2022
Mingfei Chen, Yue Liao, Si Liu, Fei Wang, Jenq-Neng Hwang

* 10 pages, 3 figures, 2 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Mining the Benefits of Two-stage and One-stage HOI Detection


Aug 11, 2021
Aixi Zhang, Yue Liao, Si Liu, Miao Lu, Yongliang Wang, Chen Gao, Xiaobo Li

* Technical Report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Human-centric Relation Segmentation: Dataset and Solution


May 25, 2021
Si Liu, Zitian Wang, Yulu Gao, Lejian Ren, Yue Liao, Guanghui Ren, Bo Li, Shuicheng Yan

* Accepted by TPAMI 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Reformulating HOI Detection as Adaptive Set Prediction


Mar 10, 2021
Mingfei Chen, Yue Liao, Si Liu, Zhiyuan Chen, Fei Wang, Chen Qian

* Accepted to CVPR 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Human-centric Spatio-Temporal Video Grounding With Visual Transformers


Nov 10, 2020
Zongheng Tang, Yue Liao, Si Liu, Guanbin Li, Xiaojie Jin, Hongxu Jiang, Qian Yu, Dong Xu

* 9pages, 5 figures, under review 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CentripetalNet: Pursuing High-quality Keypoint Pairs for Object Detection


Mar 20, 2020
Zhiwei Dong, Guoxuan Li, Yue Liao, Fei Wang, Pengju Ren, Chen Qian

* Accepted by CVPR2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PPDM: Parallel Point Detection and Matching for Real-time Human-Object Interaction Detection


Dec 30, 2019
Yue Liao, Si Liu, Fei Wang, Yanjie Chen, Jiashi Feng

* Tech Report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>