Alert button
Picture for Chuming Lin

Chuming Lin

Alert button

High-Resolution GAN Inversion for Degraded Images in Large Diverse Datasets

Feb 07, 2023
Yanbo Wang, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Zhizhong Zhang, Yuan Xie

Figure 1 for High-Resolution GAN Inversion for Degraded Images in Large Diverse Datasets
Figure 2 for High-Resolution GAN Inversion for Degraded Images in Large Diverse Datasets
Figure 3 for High-Resolution GAN Inversion for Degraded Images in Large Diverse Datasets
Figure 4 for High-Resolution GAN Inversion for Degraded Images in Large Diverse Datasets
Viaarxiv icon

Joint Learning Content and Degradation Aware Feature for Blind Super-Resolution

Aug 29, 2022
Yifeng Zhou, Chuming Lin, Donghao Luo, Yong Liu, Ying Tai, Chengjie Wang, Mingang Chen

Figure 1 for Joint Learning Content and Degradation Aware Feature for Blind Super-Resolution
Figure 2 for Joint Learning Content and Degradation Aware Feature for Blind Super-Resolution
Figure 3 for Joint Learning Content and Degradation Aware Feature for Blind Super-Resolution
Figure 4 for Joint Learning Content and Degradation Aware Feature for Blind Super-Resolution
Viaarxiv icon

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

May 11, 2022
Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, Yufei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

Figure 1 for NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Figure 2 for NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Figure 3 for NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Figure 4 for NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Viaarxiv icon

Spectrum-to-Kernel Translation for Accurate Blind Image Super-Resolution

Oct 23, 2021
Guangpin Tao, Xiaozhong Ji, Wenzhuo Wang, Shuo Chen, Chuming Lin, Yun Cao, Tong Lu, Donghao Luo, Ying Tai

Figure 1 for Spectrum-to-Kernel Translation for Accurate Blind Image Super-Resolution
Figure 2 for Spectrum-to-Kernel Translation for Accurate Blind Image Super-Resolution
Figure 3 for Spectrum-to-Kernel Translation for Accurate Blind Image Super-Resolution
Figure 4 for Spectrum-to-Kernel Translation for Accurate Blind Image Super-Resolution
Viaarxiv icon

Learning Salient Boundary Feature for Anchor-free Temporal Action Localization

Mar 24, 2021
Chuming Lin, Chengming Xu, Donghao Luo, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yanwei Fu

Figure 1 for Learning Salient Boundary Feature for Anchor-free Temporal Action Localization
Figure 2 for Learning Salient Boundary Feature for Anchor-free Temporal Action Localization
Figure 3 for Learning Salient Boundary Feature for Anchor-free Temporal Action Localization
Figure 4 for Learning Salient Boundary Feature for Anchor-free Temporal Action Localization
Viaarxiv icon

Fast Learning of Temporal Action Proposal via Dense Boundary Generator

Nov 11, 2019
Chuming Lin, Jian Li, Yabiao Wang, Ying Tai, Donghao Luo, Zhipeng Cui, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji

Figure 1 for Fast Learning of Temporal Action Proposal via Dense Boundary Generator
Figure 2 for Fast Learning of Temporal Action Proposal via Dense Boundary Generator
Figure 3 for Fast Learning of Temporal Action Proposal via Dense Boundary Generator
Figure 4 for Fast Learning of Temporal Action Proposal via Dense Boundary Generator
Viaarxiv icon

Frame and Feature-Context Video Super-Resolution

Sep 28, 2019
Bo Yan, Chuming Lin, Weimin Tan

Figure 1 for Frame and Feature-Context Video Super-Resolution
Figure 2 for Frame and Feature-Context Video Super-Resolution
Figure 3 for Frame and Feature-Context Video Super-Resolution
Figure 4 for Frame and Feature-Context Video Super-Resolution
Viaarxiv icon