Alert button
Picture for Jilin Li

Jilin Li

Alert button

ASFD: Automatic and Scalable Face Detector

Jan 26, 2022
Jian Li, Bin Zhang, Yabiao Wang, Ying Tai, ZhenYu Zhang, Chengjie Wang, Jilin Li, Xiaoming Huang, Yili Xia

Figure 1 for ASFD: Automatic and Scalable Face Detector
Figure 2 for ASFD: Automatic and Scalable Face Detector
Figure 3 for ASFD: Automatic and Scalable Face Detector
Figure 4 for ASFD: Automatic and Scalable Face Detector
Viaarxiv icon

LSTC: Boosting Atomic Action Detection with Long-Short-Term Context

Oct 19, 2021
Yuxi Li, Boshen Zhang, Jian Li, Yabiao Wang, Weiyao Lin, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang

Figure 1 for LSTC: Boosting Atomic Action Detection with Long-Short-Term Context
Figure 2 for LSTC: Boosting Atomic Action Detection with Long-Short-Term Context
Figure 3 for LSTC: Boosting Atomic Action Detection with Long-Short-Term Context
Figure 4 for LSTC: Boosting Atomic Action Detection with Long-Short-Term Context
Viaarxiv icon

Spatiotemporal Inconsistency Learning for DeepFake Video Detection

Sep 07, 2021
Zhihao Gu, Yang Chen, Taiping Yao, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Lizhuang Ma

Figure 1 for Spatiotemporal Inconsistency Learning for DeepFake Video Detection
Figure 2 for Spatiotemporal Inconsistency Learning for DeepFake Video Detection
Figure 3 for Spatiotemporal Inconsistency Learning for DeepFake Video Detection
Figure 4 for Spatiotemporal Inconsistency Learning for DeepFake Video Detection
Viaarxiv icon

Rethinking Counting and Localization in Crowds:A Purely Point-Based Framework

Aug 07, 2021
Qingyu Song, Changan Wang, Zhengkai Jiang, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yang Wu

Figure 1 for Rethinking Counting and Localization in Crowds:A Purely Point-Based Framework
Figure 2 for Rethinking Counting and Localization in Crowds:A Purely Point-Based Framework
Figure 3 for Rethinking Counting and Localization in Crowds:A Purely Point-Based Framework
Figure 4 for Rethinking Counting and Localization in Crowds:A Purely Point-Based Framework
Viaarxiv icon

Uniformity in Heterogeneity:Diving Deep into Count Interval Partition for Crowd Counting

Aug 07, 2021
Changan Wang, Qingyu Song, Boshen Zhang, Yabiao Wang, Ying Tai, Xuyi Hu, Chengjie Wang, Jilin Li, Jiayi Ma, Yang Wu

Figure 1 for Uniformity in Heterogeneity:Diving Deep into Count Interval Partition for Crowd Counting
Figure 2 for Uniformity in Heterogeneity:Diving Deep into Count Interval Partition for Crowd Counting
Figure 3 for Uniformity in Heterogeneity:Diving Deep into Count Interval Partition for Crowd Counting
Figure 4 for Uniformity in Heterogeneity:Diving Deep into Count Interval Partition for Crowd Counting
Viaarxiv icon

Adaptive Normalized Representation Learning for Generalizable Face Anti-Spoofing

Aug 05, 2021
Shubao Liu, Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Mingwei Bi, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Lizhuang Ma

Figure 1 for Adaptive Normalized Representation Learning for Generalizable Face Anti-Spoofing
Figure 2 for Adaptive Normalized Representation Learning for Generalizable Face Anti-Spoofing
Figure 3 for Adaptive Normalized Representation Learning for Generalizable Face Anti-Spoofing
Figure 4 for Adaptive Normalized Representation Learning for Generalizable Face Anti-Spoofing
Viaarxiv icon

Structure Destruction and Content Combination for Face Anti-Spoofing

Jul 22, 2021
Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Jian Zhang, Shice Liu, Bangjie Yin, Shouhong Ding, Jilin Li

Figure 1 for Structure Destruction and Content Combination for Face Anti-Spoofing
Figure 2 for Structure Destruction and Content Combination for Face Anti-Spoofing
Figure 3 for Structure Destruction and Content Combination for Face Anti-Spoofing
Figure 4 for Structure Destruction and Content Combination for Face Anti-Spoofing
Viaarxiv icon