Alert button
Picture for Xiaozhong Ji

Xiaozhong Ji

Alert button

DiffuMatting: Synthesizing Arbitrary Objects with Matting-level Annotation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 10, 2024
Xiaobin Hu, Xu Peng, Donghao Luo, Xiaozhong Ji, Jinlong Peng, Zhengkai Jiang, Jiangning Zhang, Taisong Jin, Chengjie Wang, Rongrong Ji

Figure 1 for DiffuMatting: Synthesizing Arbitrary Objects with Matting-level Annotation
Figure 2 for DiffuMatting: Synthesizing Arbitrary Objects with Matting-level Annotation
Figure 3 for DiffuMatting: Synthesizing Arbitrary Objects with Matting-level Annotation
Figure 4 for DiffuMatting: Synthesizing Arbitrary Objects with Matting-level Annotation
Viaarxiv icon

UniM-OV3D: Uni-Modality Open-Vocabulary 3D Scene Understanding with Fine-Grained Feature Representation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 31, 2024
Qingdong He, Jinlong Peng, Zhengkai Jiang, Kai Wu, Xiaozhong Ji, Jiangning Zhang, Yabiao Wang, Chengjie Wang, Mingang Chen, Yunsheng Wu

Viaarxiv icon

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

Add code
Bookmark button
Alert button
May 11, 2022
Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, Yufei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

Figure 1 for NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Figure 2 for NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Figure 3 for NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Figure 4 for NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Viaarxiv icon

Spectrum-to-Kernel Translation for Accurate Blind Image Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 23, 2021
Guangpin Tao, Xiaozhong Ji, Wenzhuo Wang, Shuo Chen, Chuming Lin, Yun Cao, Tong Lu, Donghao Luo, Ying Tai

Figure 1 for Spectrum-to-Kernel Translation for Accurate Blind Image Super-Resolution
Figure 2 for Spectrum-to-Kernel Translation for Accurate Blind Image Super-Resolution
Figure 3 for Spectrum-to-Kernel Translation for Accurate Blind Image Super-Resolution
Figure 4 for Spectrum-to-Kernel Translation for Accurate Blind Image Super-Resolution
Viaarxiv icon

Frequency Consistent Adaptation for Real World Super Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 18, 2020
Xiaozhong Ji, Guangpin Tao, Yun Cao, Ying Tai, Tong Lu, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang

Figure 1 for Frequency Consistent Adaptation for Real World Super Resolution
Figure 2 for Frequency Consistent Adaptation for Real World Super Resolution
Figure 3 for Frequency Consistent Adaptation for Real World Super Resolution
Figure 4 for Frequency Consistent Adaptation for Real World Super Resolution
Viaarxiv icon

AE TextSpotter: Learning Visual and Linguistic Representation for Ambiguous Text Spotting

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 05, 2020
Wenhai Wang, Xuebo Liu, Xiaozhong Ji, Enze Xie, Ding Liang, Zhibo Yang, Tong Lu, Chunhua Shen, Ping Luo

Figure 1 for AE TextSpotter: Learning Visual and Linguistic Representation for Ambiguous Text Spotting
Figure 2 for AE TextSpotter: Learning Visual and Linguistic Representation for Ambiguous Text Spotting
Figure 3 for AE TextSpotter: Learning Visual and Linguistic Representation for Ambiguous Text Spotting
Figure 4 for AE TextSpotter: Learning Visual and Linguistic Representation for Ambiguous Text Spotting
Viaarxiv icon

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results

Add code
Bookmark button
Alert button
May 05, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Namhyuk Ahn, Dongwoon Bai, Jie Cai, Yun Cao, Junyang Chen, Kaihua Cheng, SeYoung Chun, Wei Deng, Mostafa El-Khamy, Chiu Man Ho, Xiaozhong Ji, Amin Kheradmand, Gwantae Kim, Hanseok Ko, Kanghyu Lee, Jungwon Lee, Hao Li, Ziluan Liu, Zhi-Song Liu, Shuai Liu, Yunhua Lu, Zibo Meng, Pablo Navarrete Michelini, Christian Micheloni, Kalpesh Prajapati, Haoyu Ren, Yong Hyeok Seo, Wan-Chi Siu, Kyung-Ah Sohn, Ying Tai, Rao Muhammad Umer, Shuangquan Wang, Huibing Wang, Timothy Haoning Wu, Haoning Wu, Biao Yang, Fuzhi Yang, Jaejun Yoo, Tongtong Zhao, Yuanbo Zhou, Haijie Zhuo, Ziyao Zong, Xueyi Zou

Figure 1 for NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Figure 2 for NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Figure 3 for NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Figure 4 for NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Viaarxiv icon

Efficient Reinforcement Learning with a Mind-Game for Full-Length StarCraft II

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2019
Ruo-Ze Liu, Haifeng Guo, Xiaozhong Ji, Yang Yu, Zitai Xiao, Yuzhou Wu, Zhen-Jia Pang, Tong Lu

Figure 1 for Efficient Reinforcement Learning with a Mind-Game for Full-Length StarCraft II
Figure 2 for Efficient Reinforcement Learning with a Mind-Game for Full-Length StarCraft II
Figure 3 for Efficient Reinforcement Learning with a Mind-Game for Full-Length StarCraft II
Figure 4 for Efficient Reinforcement Learning with a Mind-Game for Full-Length StarCraft II
Viaarxiv icon