Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chengming Xu

The Image Local Autoregressive Transformer


Jun 04, 2021
Chenjie Cao, Yuxin Hong, Xiang Li, Chengrong Wang, Chengming Xu, XiangYang Xue, Yanwei Fu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Dynamic Alignment via Meta-filter for Few-shot Learning


Mar 25, 2021
Chengming Xu, Chen Liu, Li Zhang, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Xiangyang Xue, Yanwei Fu

* accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Salient Boundary Feature for Anchor-free Temporal Action Localization


Mar 24, 2021
Chuming Lin, Chengming Xu, Donghao Luo, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yanwei Fu

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Instance Credibility Inference for Few-Shot Learning


Apr 03, 2020
Yikai Wang, Chengming Xu, Chen Liu, Li Zhang, Yanwei Fu

* accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to score the figure skating sports videos


Jul 28, 2018
Chengming Xu, Yanwei Fu, Bing Zhang, Zitian Chen, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue


  Access Paper or Ask Questions