Alert button
Picture for Xiaobin Hu

Xiaobin Hu

Alert button

Learning Unified Reference Representation for Unsupervised Multi-class Anomaly Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Liren He, Zhengkai Jiang, Jinlong Peng, Liang Liu, Qiangang Du, Xiaobin Hu, Wenbing Zhu, Mingmin Chi, Yabiao Wang, Chengjie Wang

Figure 1 for Learning Unified Reference Representation for Unsupervised Multi-class Anomaly Detection
Figure 2 for Learning Unified Reference Representation for Unsupervised Multi-class Anomaly Detection
Figure 3 for Learning Unified Reference Representation for Unsupervised Multi-class Anomaly Detection
Figure 4 for Learning Unified Reference Representation for Unsupervised Multi-class Anomaly Detection
Viaarxiv icon

ManipVQA: Injecting Robotic Affordance and Physically Grounded Information into Multi-Modal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 17, 2024
Siyuan Huang, Iaroslav Ponomarenko, Zhengkai Jiang, Xiaoqi Li, Xiaobin Hu, Peng Gao, Hongsheng Li, Hao Dong

Figure 1 for ManipVQA: Injecting Robotic Affordance and Physically Grounded Information into Multi-Modal Large Language Models
Figure 2 for ManipVQA: Injecting Robotic Affordance and Physically Grounded Information into Multi-Modal Large Language Models
Figure 3 for ManipVQA: Injecting Robotic Affordance and Physically Grounded Information into Multi-Modal Large Language Models
Figure 4 for ManipVQA: Injecting Robotic Affordance and Physically Grounded Information into Multi-Modal Large Language Models
Viaarxiv icon

PointSeg: A Training-Free Paradigm for 3D Scene Segmentation via Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2024
Qingdong He, Jinlong Peng, Zhengkai Jiang, Xiaobin Hu, Jiangning Zhang, Qiang Nie, Yabiao Wang, Chengjie Wang

Figure 1 for PointSeg: A Training-Free Paradigm for 3D Scene Segmentation via Foundation Models
Figure 2 for PointSeg: A Training-Free Paradigm for 3D Scene Segmentation via Foundation Models
Figure 3 for PointSeg: A Training-Free Paradigm for 3D Scene Segmentation via Foundation Models
Figure 4 for PointSeg: A Training-Free Paradigm for 3D Scene Segmentation via Foundation Models
Viaarxiv icon

DiffuMatting: Synthesizing Arbitrary Objects with Matting-level Annotation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 10, 2024
Xiaobin Hu, Xu Peng, Donghao Luo, Xiaozhong Ji, Jinlong Peng, Zhengkai Jiang, Jiangning Zhang, Taisong Jin, Chengjie Wang, Rongrong Ji

Figure 1 for DiffuMatting: Synthesizing Arbitrary Objects with Matting-level Annotation
Figure 2 for DiffuMatting: Synthesizing Arbitrary Objects with Matting-level Annotation
Figure 3 for DiffuMatting: Synthesizing Arbitrary Objects with Matting-level Annotation
Figure 4 for DiffuMatting: Synthesizing Arbitrary Objects with Matting-level Annotation
Viaarxiv icon

Joint-Individual Fusion Structure with Fusion Attention Module for Multi-Modal Skin Cancer Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Peng Tang, Xintong Yan, Yang Nan, Xiaobin Hu, Bjoern H Menzee. Sebastian Krammer, Tobias Lasser

Figure 1 for Joint-Individual Fusion Structure with Fusion Attention Module for Multi-Modal Skin Cancer Classification
Figure 2 for Joint-Individual Fusion Structure with Fusion Attention Module for Multi-Modal Skin Cancer Classification
Figure 3 for Joint-Individual Fusion Structure with Fusion Attention Module for Multi-Modal Skin Cancer Classification
Figure 4 for Joint-Individual Fusion Structure with Fusion Attention Module for Multi-Modal Skin Cancer Classification
Viaarxiv icon

SR-R$^2$KAC: Improving Single Image Defocus Deblurring

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 30, 2023
Peng Tang, Zhiqiang Xu, Pengfei Wei, Xiaobin Hu, Peilin Zhao, Xin Cao, Chunlai Zhou, Tobias Lasser

Figure 1 for SR-R$^2$KAC: Improving Single Image Defocus Deblurring
Figure 2 for SR-R$^2$KAC: Improving Single Image Defocus Deblurring
Figure 3 for SR-R$^2$KAC: Improving Single Image Defocus Deblurring
Figure 4 for SR-R$^2$KAC: Improving Single Image Defocus Deblurring
Viaarxiv icon

Application of the nnU-Net for automatic segmentation of lung lesion on CT images, and implication on radiomic models

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 24, 2022
Matteo Ferrante, Lisa Rinaldi, Francesca Botta, Xiaobin Hu, Andreas Dolp, Marta Minotti, Francesca De Piano, Gianluigi Funicelli, Stefania Volpe, Federica Bellerba, Paolo De Marco, Sara Raimondi, Stefania Rizzo, Kuangyu Shi, Marta Cremonesi, Barbara A. Jereczek-Fossa, Lorenzo Spaggiari, Filippo De Marinis, Roberto Orecchia, Daniela Origgi

Figure 1 for Application of the nnU-Net for automatic segmentation of lung lesion on CT images, and implication on radiomic models
Figure 2 for Application of the nnU-Net for automatic segmentation of lung lesion on CT images, and implication on radiomic models
Figure 3 for Application of the nnU-Net for automatic segmentation of lung lesion on CT images, and implication on radiomic models
Figure 4 for Application of the nnU-Net for automatic segmentation of lung lesion on CT images, and implication on radiomic models
Viaarxiv icon

High-resolution Iterative Feedback Network for Camouflaged Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2022
Xiaobin Hu, Deng-Ping Fan, Xuebin Qin, Hang Dai, Wenqi Ren, Ying Tai, Chengjie Wang, Ling Shao

Figure 1 for High-resolution Iterative Feedback Network for Camouflaged Object Detection
Figure 2 for High-resolution Iterative Feedback Network for Camouflaged Object Detection
Figure 3 for High-resolution Iterative Feedback Network for Camouflaged Object Detection
Figure 4 for High-resolution Iterative Feedback Network for Camouflaged Object Detection
Viaarxiv icon

Highly Accurate Dichotomous Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2022
Xuebin Qin, Hang Dai, Xiaobin Hu, Deng-Ping Fan, Ling Shao, and Luc Van Gool

Figure 1 for Highly Accurate Dichotomous Image Segmentation
Figure 2 for Highly Accurate Dichotomous Image Segmentation
Figure 3 for Highly Accurate Dichotomous Image Segmentation
Figure 4 for Highly Accurate Dichotomous Image Segmentation
Viaarxiv icon

Multi-Texture GAN: Exploring the Multi-Scale Texture Translation for Brain MR Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 14, 2021
Xiaobin Hu

Figure 1 for Multi-Texture GAN: Exploring the Multi-Scale Texture Translation for Brain MR Images
Figure 2 for Multi-Texture GAN: Exploring the Multi-Scale Texture Translation for Brain MR Images
Figure 3 for Multi-Texture GAN: Exploring the Multi-Scale Texture Translation for Brain MR Images
Figure 4 for Multi-Texture GAN: Exploring the Multi-Scale Texture Translation for Brain MR Images
Viaarxiv icon