Alert button
Picture for Yun Cao

Yun Cao

Alert button

UVL: A Unified Framework for Video Tampering Localization

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2023
Pengfei Pei, Xianfeng Zhao, Jinchuan Li, Yun Cao

Viaarxiv icon

SeedFormer: Patch Seeds based Point Cloud Completion with Upsample Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 21, 2022
Haoran Zhou, Yun Cao, Wenqing Chu, Junwei Zhu, Tong Lu, Ying Tai, Chengjie Wang

Figure 1 for SeedFormer: Patch Seeds based Point Cloud Completion with Upsample Transformer
Figure 2 for SeedFormer: Patch Seeds based Point Cloud Completion with Upsample Transformer
Figure 3 for SeedFormer: Patch Seeds based Point Cloud Completion with Upsample Transformer
Figure 4 for SeedFormer: Patch Seeds based Point Cloud Completion with Upsample Transformer
Viaarxiv icon

Vision Transformer Based Video Hashing Retrieval for Tracing the Source of Fake Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2021
Pengfei Pei, Xianfeng Zhao, Jinchuan Li, Yun Cao, Xiaowei Yi

Figure 1 for Vision Transformer Based Video Hashing Retrieval for Tracing the Source of Fake Videos
Figure 2 for Vision Transformer Based Video Hashing Retrieval for Tracing the Source of Fake Videos
Figure 3 for Vision Transformer Based Video Hashing Retrieval for Tracing the Source of Fake Videos
Figure 4 for Vision Transformer Based Video Hashing Retrieval for Tracing the Source of Fake Videos
Viaarxiv icon

Spectrum-to-Kernel Translation for Accurate Blind Image Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 23, 2021
Guangpin Tao, Xiaozhong Ji, Wenzhuo Wang, Shuo Chen, Chuming Lin, Yun Cao, Tong Lu, Donghao Luo, Ying Tai

Figure 1 for Spectrum-to-Kernel Translation for Accurate Blind Image Super-Resolution
Figure 2 for Spectrum-to-Kernel Translation for Accurate Blind Image Super-Resolution
Figure 3 for Spectrum-to-Kernel Translation for Accurate Blind Image Super-Resolution
Figure 4 for Spectrum-to-Kernel Translation for Accurate Blind Image Super-Resolution
Viaarxiv icon

Frequency Consistent Adaptation for Real World Super Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 18, 2020
Xiaozhong Ji, Guangpin Tao, Yun Cao, Ying Tai, Tong Lu, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang

Figure 1 for Frequency Consistent Adaptation for Real World Super Resolution
Figure 2 for Frequency Consistent Adaptation for Real World Super Resolution
Figure 3 for Frequency Consistent Adaptation for Real World Super Resolution
Figure 4 for Frequency Consistent Adaptation for Real World Super Resolution
Viaarxiv icon

DML-GANR: Deep Metric Learning With Generative Adversarial Network Regularization for High Spatial Resolution Remote Sensing Image Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 07, 2020
Yun Cao, Yuebin Wang, Junhuan Peng, Liqiang Zhang, Linlin Xu, Kai Yan, Lihua Li

Figure 1 for DML-GANR: Deep Metric Learning With Generative Adversarial Network Regularization for High Spatial Resolution Remote Sensing Image Retrieval
Figure 2 for DML-GANR: Deep Metric Learning With Generative Adversarial Network Regularization for High Spatial Resolution Remote Sensing Image Retrieval
Figure 3 for DML-GANR: Deep Metric Learning With Generative Adversarial Network Regularization for High Spatial Resolution Remote Sensing Image Retrieval
Figure 4 for DML-GANR: Deep Metric Learning With Generative Adversarial Network Regularization for High Spatial Resolution Remote Sensing Image Retrieval
Viaarxiv icon

SLCRF: Subspace Learning with Conditional Random Field for Hyperspectral Image Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 07, 2020
Yun Cao, Jie Mei, Yuebin Wang, Liqiang Zhang, Junhuan Peng, Bing Zhang, Lihua Li, Yibo Zheng

Figure 1 for SLCRF: Subspace Learning with Conditional Random Field for Hyperspectral Image Classification
Figure 2 for SLCRF: Subspace Learning with Conditional Random Field for Hyperspectral Image Classification
Figure 3 for SLCRF: Subspace Learning with Conditional Random Field for Hyperspectral Image Classification
Figure 4 for SLCRF: Subspace Learning with Conditional Random Field for Hyperspectral Image Classification
Viaarxiv icon

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results

Add code
Bookmark button
Alert button
May 05, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Namhyuk Ahn, Dongwoon Bai, Jie Cai, Yun Cao, Junyang Chen, Kaihua Cheng, SeYoung Chun, Wei Deng, Mostafa El-Khamy, Chiu Man Ho, Xiaozhong Ji, Amin Kheradmand, Gwantae Kim, Hanseok Ko, Kanghyu Lee, Jungwon Lee, Hao Li, Ziluan Liu, Zhi-Song Liu, Shuai Liu, Yunhua Lu, Zibo Meng, Pablo Navarrete Michelini, Christian Micheloni, Kalpesh Prajapati, Haoyu Ren, Yong Hyeok Seo, Wan-Chi Siu, Kyung-Ah Sohn, Ying Tai, Rao Muhammad Umer, Shuangquan Wang, Huibing Wang, Timothy Haoning Wu, Haoning Wu, Biao Yang, Fuzhi Yang, Jaejun Yoo, Tongtong Zhao, Yuanbo Zhou, Haijie Zhuo, Ziyao Zong, Xueyi Zou

Figure 1 for NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Figure 2 for NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Figure 3 for NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Figure 4 for NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Viaarxiv icon

Adversarial Learning for Image Forensics Deep Matching with Atrous Convolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 08, 2018
Yaqi Liu, Xianfeng Zhao, Xiaobin Zhu, Yun Cao

Figure 1 for Adversarial Learning for Image Forensics Deep Matching with Atrous Convolution
Figure 2 for Adversarial Learning for Image Forensics Deep Matching with Atrous Convolution
Figure 3 for Adversarial Learning for Image Forensics Deep Matching with Atrous Convolution
Figure 4 for Adversarial Learning for Image Forensics Deep Matching with Atrous Convolution
Viaarxiv icon

Image Forgery Localization Based on Multi-Scale Convolutional Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 07, 2018
Yaqi Liu, Qingxiao Guan, Xianfeng Zhao, Yun Cao

Figure 1 for Image Forgery Localization Based on Multi-Scale Convolutional Neural Networks
Figure 2 for Image Forgery Localization Based on Multi-Scale Convolutional Neural Networks
Figure 3 for Image Forgery Localization Based on Multi-Scale Convolutional Neural Networks
Figure 4 for Image Forgery Localization Based on Multi-Scale Convolutional Neural Networks
Viaarxiv icon