Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhan Ma

Which One is Better: Assessing Objective Metrics for Point Cloud Compression


Sep 15, 2021
Yipeng Liu, Qi Yang, Yiling Xu, Zhan Ma


  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Neural Video Coding Using a Compound Spatiotemporal Representation


Aug 05, 2021
Haojie Liu, Ming Lu, Zhiqi Chen, Xun Cao, Zhan Ma, Yao Wang


  Access Paper or Ask Questions

ANT: Learning Accurate Network Throughput for Better Adaptive Video Streaming


May 05, 2021
Jiaoyang Yin, Yiling Xu, Hao Chen, Yunfei Zhang, Steve Appleby, Zhan Ma


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Methods and Results


May 02, 2021
Ren Yang, Radu Timofte, Jing Liu, Yi Xu, Xinjian Zhang, Minyi Zhao, Shuigeng Zhou, Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy, Xin Li, Fanglong Liu, He Zheng, Lielin Jiang, Qi Zhang, Dongliang He, Fu Li, Qingqing Dang, Yibin Huang, Matteo Maggioni, Zhongqian Fu, Shuai Xiao, Cheng li, Thomas Tanay, Fenglong Song, Wentao Chao, Qiang Guo, Yan Liu, Jiang Li, Xiaochao Qu, Dewang Hou, Jiayu Yang, Lyn Jiang, Di You, Zhenyu Zhang, Chong Mou, Iaroslav Koshelev, Pavel Ostyakov, Andrey Somov, Jia Hao, Xueyi Zou, Shijie Zhao, Xiaopeng Sun, Yiting Liao, Yuanzhi Zhang, Qing Wang, Gen Zhan, Mengxi Guo, Junlin Li, Ming Lu, Zhan Ma, Pablo Navarrete Michelini, Hai Wang, Yiyun Chen, Jingyu Guo, Liliang Zhang, Wenming Yang, Sijung Kim, Syehoon Oh, Yucong Wang, Minjie Cai, Wei Hao, Kangdi Shi, Liangyan Li, Jun Chen, Wei Gao, Wang Liu, Xiaoyu Zhang, Linjie Zhou, Sixin Lin, Ru Wang

* Corrected the MOS values in Table 2 

  Access Paper or Ask Questions

Point Cloud Distortion Quantification based on Potential Energy for Human and Machine Perception


Mar 04, 2021
Qi Yang, Siheng Chen, Yiling Xu, Jun Sun, M. Salman Asif, Zhan Ma


  Access Paper or Ask Questions

Advances In Video Compression System Using Deep Neural Network: A Review And Case Studies


Jan 16, 2021
Dandan Ding, Zhan Ma, Di Chen, Qingshuang Chen, Zoe Liu, Fengqing Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Decomposition, Compression, and Synthesis (DCS)-based Video Coding: A Neural Exploration via Resolution-Adaptive Learning


Dec 01, 2020
Ming Lu, Tong Chen, Dandan Ding, Fengqing Zhu, Zhan Ma


  Access Paper or Ask Questions

Multiscale Point Cloud Geometry Compression


Nov 07, 2020
Jianqiang Wang, Dandan Ding, Zhu Li, Zhan Ma


  Access Paper or Ask Questions

Neural Video Coding using Multiscale Motion Compensation and Spatiotemporal Context Model


Jul 09, 2020
Haojie Liu, Ming Lu, Zhan Ma, Fan Wang, Zhihuang Xie, Xun Cao, Yao Wang


  Access Paper or Ask Questions

Object-Based Image Coding: A Learning-Driven Revisit


Mar 18, 2020
Qi Xia, Haojie Liu, Zhan Ma

* ICME2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning End-to-End Lossy Image Compression: A Benchmark


Feb 19, 2020
Yueyu Hu, Wenhan Yang, Zhan Ma, Jiaying Liu

* https://huzi96.github.io/compression-bench.html 

  Access Paper or Ask Questions

Learned Video Compression via Joint Spatial-Temporal Correlation Exploration


Dec 13, 2019
Haojie Liu, Han shen, Lichao Huang, Ming Lu, Tong Chen, Zhan Ma


  Access Paper or Ask Questions

A Dual Camera System for High Spatiotemporal Resolution Video Acquisition


Sep 28, 2019
Ming Cheng, Zhan Ma, M. Salman Asif, Yiling Xu, Haojie Liu, Wenbo Bao, Jun Sun


  Access Paper or Ask Questions

Learned Point Cloud Geometry Compression


Sep 26, 2019
Jianqiang Wang, Hao Zhu, Zhan Ma, Tong Chen, Haojie Liu, Qiu Shen

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learned Quality Enhancement via Multi-Frame Priors for HEVC Compliant Low-Delay Applications


May 03, 2019
Ming Lu, Ming Cheng, Yiling Xu, Shiliang Pu, Qiu Shen, Zhan Ma


  Access Paper or Ask Questions

Non-local Attention Optimized Deep Image Compression


Apr 22, 2019
Haojie Liu, Tong Chen, Peiyao Guo, Qiu Shen, Xun Cao, Yao Wang, Zhan Ma


  Access Paper or Ask Questions

Extreme Image Compression via Multiscale Autoencoders With Generative Adversarial Optimization


Apr 08, 2019
Chao Huang, Haojie Liu, Tong Chen, Shiliang Pu, Qiu Shen, Zhan Ma


  Access Paper or Ask Questions

Deep Image Compression via End-to-End Learning


Jun 05, 2018
Haojie Liu, Tong Chen, Qiu Shen, Tao Yue, Zhan Ma


  Access Paper or Ask Questions