Alert button
Picture for Bing Zeng

Bing Zeng

Alert button

SpectralNeRF: Physically Based Spectral Rendering with Neural Radiance Field

Dec 14, 2023
Ru Li, Jia Liu, Guanghui Liu, Shengping Zhang, Bing Zeng, Shuaicheng Liu

Viaarxiv icon

Supervised Homography Learning with Realistic Dataset Generation

Aug 15, 2023
Hai Jiang, Haipeng Li, Songchen Han, Haoqiang Fan, Bing Zeng, Shuaicheng Liu

Figure 1 for Supervised Homography Learning with Realistic Dataset Generation
Figure 2 for Supervised Homography Learning with Realistic Dataset Generation
Figure 3 for Supervised Homography Learning with Realistic Dataset Generation
Figure 4 for Supervised Homography Learning with Realistic Dataset Generation
Viaarxiv icon

Single-Image-Based Deep Learning for Segmentation of Early Esophageal Cancer Lesions

Jun 09, 2023
Haipeng Li, Dingrui Liu, Yu Zeng, Shuaicheng Liu, Tao Gan, Nini Rao, Jinlin Yang, Bing Zeng

Figure 1 for Single-Image-Based Deep Learning for Segmentation of Early Esophageal Cancer Lesions
Figure 2 for Single-Image-Based Deep Learning for Segmentation of Early Esophageal Cancer Lesions
Figure 3 for Single-Image-Based Deep Learning for Segmentation of Early Esophageal Cancer Lesions
Figure 4 for Single-Image-Based Deep Learning for Segmentation of Early Esophageal Cancer Lesions
Viaarxiv icon

Realistic Noise Synthesis with Diffusion Models

May 23, 2023
Qi Wu, Mingyan Han, Ting Jiang, Haoqiang Fan, Bing Zeng, Shuaicheng Liu

Figure 1 for Realistic Noise Synthesis with Diffusion Models
Figure 2 for Realistic Noise Synthesis with Diffusion Models
Figure 3 for Realistic Noise Synthesis with Diffusion Models
Figure 4 for Realistic Noise Synthesis with Diffusion Models
Viaarxiv icon

Exposure Fusion for Hand-held Camera Inputs with Optical Flow and PatchMatch

Apr 10, 2023
Ru Li, Guanghui Liu, Bing Zeng, Shuaicheng Liu

Figure 1 for Exposure Fusion for Hand-held Camera Inputs with Optical Flow and PatchMatch
Figure 2 for Exposure Fusion for Hand-held Camera Inputs with Optical Flow and PatchMatch
Figure 3 for Exposure Fusion for Hand-held Camera Inputs with Optical Flow and PatchMatch
Figure 4 for Exposure Fusion for Hand-held Camera Inputs with Optical Flow and PatchMatch
Viaarxiv icon

GyroFlow+: Gyroscope-Guided Unsupervised Deep Homography and Optical Flow Learning

Jan 23, 2023
Haipeng Li, Kunming Luo, Bing Zeng, Shuaicheng Liu

Figure 1 for GyroFlow+: Gyroscope-Guided Unsupervised Deep Homography and Optical Flow Learning
Figure 2 for GyroFlow+: Gyroscope-Guided Unsupervised Deep Homography and Optical Flow Learning
Figure 3 for GyroFlow+: Gyroscope-Guided Unsupervised Deep Homography and Optical Flow Learning
Figure 4 for GyroFlow+: Gyroscope-Guided Unsupervised Deep Homography and Optical Flow Learning
Viaarxiv icon

Minimum Latency Deep Online Video Stabilization

Dec 05, 2022
Zhuofan Zhang, Zhen Liu, Bing Zeng, Shuaicheng Liu

Figure 1 for Minimum Latency Deep Online Video Stabilization
Figure 2 for Minimum Latency Deep Online Video Stabilization
Figure 3 for Minimum Latency Deep Online Video Stabilization
Figure 4 for Minimum Latency Deep Online Video Stabilization
Viaarxiv icon

Ghost-free High Dynamic Range Imaging with Context-aware Transformer

Aug 10, 2022
Zhen Liu, Yinglong Wang, Bing Zeng, Shuaicheng Liu

Figure 1 for Ghost-free High Dynamic Range Imaging with Context-aware Transformer
Figure 2 for Ghost-free High Dynamic Range Imaging with Context-aware Transformer
Figure 3 for Ghost-free High Dynamic Range Imaging with Context-aware Transformer
Figure 4 for Ghost-free High Dynamic Range Imaging with Context-aware Transformer
Viaarxiv icon

OL-DN: Online learning based dual-domain network for HEVC intra frame quality enhancement

Aug 09, 2022
Renwei Yang, Shuyuan Zhu, Xiaozhen Zheng, Bing Zeng

Figure 1 for OL-DN: Online learning based dual-domain network for HEVC intra frame quality enhancement
Figure 2 for OL-DN: Online learning based dual-domain network for HEVC intra frame quality enhancement
Figure 3 for OL-DN: Online learning based dual-domain network for HEVC intra frame quality enhancement
Figure 4 for OL-DN: Online learning based dual-domain network for HEVC intra frame quality enhancement
Viaarxiv icon