Alert button
Picture for Changhu Wang

Changhu Wang

Alert button

Contextual Text Block Detection towards Scene Text Understanding

Jul 26, 2022
Chuhui Xue, Jiaxing Huang, Shijian Lu, Changhu Wang, Song Bai

Figure 1 for Contextual Text Block Detection towards Scene Text Understanding
Figure 2 for Contextual Text Block Detection towards Scene Text Understanding
Figure 3 for Contextual Text Block Detection towards Scene Text Understanding
Figure 4 for Contextual Text Block Detection towards Scene Text Understanding
Viaarxiv icon

Birds of A Feather Flock Together: Category-Divergence Guidance for Domain Adaptive Segmentation

Apr 05, 2022
Bo Yuan, Danpei Zhao, Shuai Shao, Zehuan Yuan, Changhu Wang

Figure 1 for Birds of A Feather Flock Together: Category-Divergence Guidance for Domain Adaptive Segmentation
Figure 2 for Birds of A Feather Flock Together: Category-Divergence Guidance for Domain Adaptive Segmentation
Figure 3 for Birds of A Feather Flock Together: Category-Divergence Guidance for Domain Adaptive Segmentation
Figure 4 for Birds of A Feather Flock Together: Category-Divergence Guidance for Domain Adaptive Segmentation
Viaarxiv icon

Content-Variant Reference Image Quality Assessment via Knowledge Distillation

Feb 26, 2022
Guanghao Yin, Wei Wang, Zehuan Yuan, Chuchu Han, Wei Ji, Shouqian Sun, Changhu Wang

Figure 1 for Content-Variant Reference Image Quality Assessment via Knowledge Distillation
Figure 2 for Content-Variant Reference Image Quality Assessment via Knowledge Distillation
Figure 3 for Content-Variant Reference Image Quality Assessment via Knowledge Distillation
Figure 4 for Content-Variant Reference Image Quality Assessment via Knowledge Distillation
Viaarxiv icon

Time-Aware Neighbor Sampling for Temporal Graph Networks

Dec 18, 2021
Yiwei Wang, Yujun Cai, Yuxuan Liang, Henghui Ding, Changhu Wang, Bryan Hooi

Figure 1 for Time-Aware Neighbor Sampling for Temporal Graph Networks
Figure 2 for Time-Aware Neighbor Sampling for Temporal Graph Networks
Figure 3 for Time-Aware Neighbor Sampling for Temporal Graph Networks
Figure 4 for Time-Aware Neighbor Sampling for Temporal Graph Networks
Viaarxiv icon

Objects in Semantic Topology

Oct 06, 2021
Shuo Yang, Peize Sun, Yi Jiang, Xiaobo Xia, Ruiheng Zhang, Zehuan Yuan, Changhu Wang, Ping Luo, Min Xu

Figure 1 for Objects in Semantic Topology
Figure 2 for Objects in Semantic Topology
Figure 3 for Objects in Semantic Topology
Figure 4 for Objects in Semantic Topology
Viaarxiv icon

Weakly Supervised Person Search with Region Siamese Networks

Sep 13, 2021
Chuchu Han, Kai Su, Dongdong Yu, Zehuan Yuan, Changxin Gao, Nong Sang, Yi Yang, Changhu Wang

Figure 1 for Weakly Supervised Person Search with Region Siamese Networks
Figure 2 for Weakly Supervised Person Search with Region Siamese Networks
Figure 3 for Weakly Supervised Person Search with Region Siamese Networks
Figure 4 for Weakly Supervised Person Search with Region Siamese Networks
Viaarxiv icon

Meta Navigator: Search for a Good Adaptation Policy for Few-shot Learning

Sep 13, 2021
Chi Zhang, Henghui Ding, Guosheng Lin, Ruibo Li, Changhu Wang, Chunhua Shen

Figure 1 for Meta Navigator: Search for a Good Adaptation Policy for Few-shot Learning
Figure 2 for Meta Navigator: Search for a Good Adaptation Policy for Few-shot Learning
Figure 3 for Meta Navigator: Search for a Good Adaptation Policy for Few-shot Learning
Figure 4 for Meta Navigator: Search for a Good Adaptation Policy for Few-shot Learning
Viaarxiv icon

Memory Based Video Scene Parsing

Sep 01, 2021
Zhenchao Jin, Dongdong Yu, Kai Su, Zehuan Yuan, Changhu Wang

Figure 1 for Memory Based Video Scene Parsing
Figure 2 for Memory Based Video Scene Parsing
Figure 3 for Memory Based Video Scene Parsing
Figure 4 for Memory Based Video Scene Parsing
Viaarxiv icon

Mining Contextual Information Beyond Image for Semantic Segmentation

Aug 26, 2021
Zhenchao Jin, Tao Gong, Dongdong Yu, Qi Chu, Jian Wang, Changhu Wang, Jie Shao

Figure 1 for Mining Contextual Information Beyond Image for Semantic Segmentation
Figure 2 for Mining Contextual Information Beyond Image for Semantic Segmentation
Figure 3 for Mining Contextual Information Beyond Image for Semantic Segmentation
Figure 4 for Mining Contextual Information Beyond Image for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Cross-category Video Highlight Detection via Set-based Learning

Aug 26, 2021
Minghao Xu, Hang Wang, Bingbing Ni, Riheng Zhu, Zhenbang Sun, Changhu Wang

Figure 1 for Cross-category Video Highlight Detection via Set-based Learning
Figure 2 for Cross-category Video Highlight Detection via Set-based Learning
Figure 3 for Cross-category Video Highlight Detection via Set-based Learning
Figure 4 for Cross-category Video Highlight Detection via Set-based Learning
Viaarxiv icon