Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Class Specific or Shared? A Hybrid Dictionary Learning Network for Image Classification

Apr 17, 2019
Shuai Shao, Yan-Jiang Wang, Bao-Di Liu, Rui Xu, Ye Li

* 11 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Label Embedded Dictionary Learning for Image Classification

Apr 17, 2019
Shuai Shao, Yan-Jiang Wang, Bao-Di Liu, Weifeng Liu, Rui Xu

* 25pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Shape Robust Text Detection with Progressive Scale Expansion Network

Mar 28, 2019
Wenhai Wang, Enze Xie, Xiang Li, Wenbo Hou, Tong Lu, Gang Yu, Shuai Shao

* Accepted by CVPR 2019. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1806.02559 

  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results

Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Scene Text Detection with Supervised Pyramid Context Network

Nov 21, 2018
Enze Xie, Yuhang Zang, Shuai Shao, Gang Yu, Cong Yao, Guangyao Li

* Accepted by AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

CrowdHuman: A Benchmark for Detecting Human in a Crowd

Apr 30, 2018
Shuai Shao, Zijian Zhao, Boxun Li, Tete Xiao, Gang Yu, Xiangyu Zhang, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Repulsion Loss: Detecting Pedestrians in a Crowd

Mar 26, 2018
Xinlong Wang, Tete Xiao, Yuning Jiang, Shuai Shao, Jian Sun, Chunhua Shen

* Accepted to IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Object Detection via Aspect Ratio and Context Aware Region-based Convolutional Networks

Mar 22, 2017
Bo Li, Tianfu Wu, Shuai Shao, Lun Zhang, Rufeng Chu


  Access Paper or Ask Questions