Alert button
Picture for Gen Li

Gen Li

Alert button

Towards a mathematical theory for consistency training in diffusion models

Feb 12, 2024
Gen Li, Zhihan Huang, Yuting Wei

Viaarxiv icon

EgoGen: An Egocentric Synthetic Data Generator

Jan 16, 2024
Gen Li, Kaifeng Zhao, Siwei Zhang, Xiaozhong Lyu, Mihai Dusmanu, Yan Zhang, Marc Pollefeys, Siyu Tang

Viaarxiv icon

A non-asymptotic distributional theory of approximate message passing for sparse and robust regression

Jan 08, 2024
Gen Li, Yuting Wei

Viaarxiv icon

Removing Interference and Recovering Content Imaginatively for Visible Watermark Removal

Dec 22, 2023
Yicheng Leng, Chaowei Fang, Gen Li, Yixiang Fang, Guanbin Li

Viaarxiv icon

Coupling Fairness and Pruning in a Single Run: a Bi-level Optimization Perspective

Dec 15, 2023
Yucong Dai, Gen Li, Feng Luo, Xiaolong Ma, Yongkai Wu

Viaarxiv icon

One-Shot Open Affordance Learning with Foundation Models

Nov 29, 2023
Gen Li, Deqing Sun, Laura Sevilla-Lara, Varun Jampani

Viaarxiv icon

Watt For What: Rethinking Deep Learning's Energy-Performance Relationship

Oct 10, 2023
Shreyank N Gowda, Xinyue Hao, Gen Li, Laura Sevilla-Lara, Shashank Narayana Gowda

Viaarxiv icon

STGIN: Spatial-Temporal Graph Interaction Network for Large-scale POI Recommendation

Sep 05, 2023
Shaohua Liu, Yu Qi, Gen Li, Mingjian Chen, Teng Zhang, Jia Cheng, Jun Lei

Figure 1 for STGIN: Spatial-Temporal Graph Interaction Network for Large-scale POI Recommendation
Figure 2 for STGIN: Spatial-Temporal Graph Interaction Network for Large-scale POI Recommendation
Figure 3 for STGIN: Spatial-Temporal Graph Interaction Network for Large-scale POI Recommendation
Figure 4 for STGIN: Spatial-Temporal Graph Interaction Network for Large-scale POI Recommendation
Viaarxiv icon

TRTM: Template-based Reconstruction and Target-oriented Manipulation of Crumpled Cloths

Aug 09, 2023
Wenbo Wang, Gen Li, Miguel Zamora, Stelian Coros

Figure 1 for TRTM: Template-based Reconstruction and Target-oriented Manipulation of Crumpled Cloths
Figure 2 for TRTM: Template-based Reconstruction and Target-oriented Manipulation of Crumpled Cloths
Figure 3 for TRTM: Template-based Reconstruction and Target-oriented Manipulation of Crumpled Cloths
Figure 4 for TRTM: Template-based Reconstruction and Target-oriented Manipulation of Crumpled Cloths
Viaarxiv icon

DeSRA: Detect and Delete the Artifacts of GAN-based Real-World Super-Resolution Models

Jul 05, 2023
Liangbin Xie, Xintao Wang, Xiangyu Chen, Gen Li, Ying Shan, Jiantao Zhou, Chao Dong

Figure 1 for DeSRA: Detect and Delete the Artifacts of GAN-based Real-World Super-Resolution Models
Figure 2 for DeSRA: Detect and Delete the Artifacts of GAN-based Real-World Super-Resolution Models
Figure 3 for DeSRA: Detect and Delete the Artifacts of GAN-based Real-World Super-Resolution Models
Figure 4 for DeSRA: Detect and Delete the Artifacts of GAN-based Real-World Super-Resolution Models
Viaarxiv icon