Alert button
Picture for Shijian Lu

Shijian Lu

Alert button

Efficient Test-Time Adaptation of Vision-Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Adilbek Karmanov, Dayan Guan, Shijian Lu, Abdulmotaleb El Saddik, Eric Xing

Viaarxiv icon

Masked AutoDecoder is Effective Multi-Task Vision Generalist

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Han Qiu, Jiaxing Huang, Peng Gao, Lewei Lu, Xiaoqin Zhang, Shijian Lu

Figure 1 for Masked AutoDecoder is Effective Multi-Task Vision Generalist
Figure 2 for Masked AutoDecoder is Effective Multi-Task Vision Generalist
Figure 3 for Masked AutoDecoder is Effective Multi-Task Vision Generalist
Figure 4 for Masked AutoDecoder is Effective Multi-Task Vision Generalist
Viaarxiv icon

StyleGaussian: Instant 3D Style Transfer with Gaussian Splatting

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Kunhao Liu, Fangneng Zhan, Muyu Xu, Christian Theobalt, Ling Shao, Shijian Lu

Figure 1 for StyleGaussian: Instant 3D Style Transfer with Gaussian Splatting
Figure 2 for StyleGaussian: Instant 3D Style Transfer with Gaussian Splatting
Figure 3 for StyleGaussian: Instant 3D Style Transfer with Gaussian Splatting
Figure 4 for StyleGaussian: Instant 3D Style Transfer with Gaussian Splatting
Viaarxiv icon

FreGS: 3D Gaussian Splatting with Progressive Frequency Regularization

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2024
Jiahui Zhang, Fangneng Zhan, Muyu Xu, Shijian Lu, Eric Xing

Figure 1 for FreGS: 3D Gaussian Splatting with Progressive Frequency Regularization
Figure 2 for FreGS: 3D Gaussian Splatting with Progressive Frequency Regularization
Figure 3 for FreGS: 3D Gaussian Splatting with Progressive Frequency Regularization
Figure 4 for FreGS: 3D Gaussian Splatting with Progressive Frequency Regularization
Viaarxiv icon

Weakly Supervised Monocular 3D Detection with a Single-View Image

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Xueying Jiang, Sheng Jin, Lewei Lu, Xiaoqin Zhang, Shijian Lu

Viaarxiv icon

DivAvatar: Diverse 3D Avatar Generation with a Single Prompt

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Weijing Tao, Biwen Lei, Kunhao Liu, Shijian Lu, Miaomiao Cui, Xuansong Xie, Chunyan Miao

Viaarxiv icon

LLMs Meet VLMs: Boost Open Vocabulary Object Detection with Fine-grained Descriptors

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 07, 2024
Sheng Jin, Xueying Jiang, Jiaxing Huang, Lewei Lu, Shijian Lu

Viaarxiv icon

CAT-SAM: Conditional Tuning Network for Few-Shot Adaptation of Segmentation Anything Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Aoran Xiao, Weihao Xuan, Heli Qi, Yun Xing, Ruijie Ren, Xiaoqin Zhang, Shijian Lu

Viaarxiv icon

Cross-Domain Few-Shot Segmentation via Iterative Support-Query Correspondence Mining

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 16, 2024
Jiahao Nie, Yun Xing, Gongjie Zhang, Pei Yan, Aoran Xiao, Yap-Peng Tan, Alex C. Kot, Shijian Lu

Viaarxiv icon

DA-BEV: Unsupervised Domain Adaptation for Bird's Eye View Perception

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 13, 2024
Kai Jiang, Jiaxing Huang, Weiying Xie, Yunsong Li, Ling Shao, Shijian Lu

Viaarxiv icon