Alert button
Picture for Bo Yuan

Bo Yuan

Alert button

When Large Language Models Meet Vector Databases: A Survey

Feb 06, 2024
Zhi Jing, Yongye Su, Yikun Han, Bo Yuan, Haiyun Xu, Chunjiang Liu, Kehai Chen, Min Zhang

Viaarxiv icon

DisDet: Exploring Detectability of Backdoor Attack on Diffusion Models

Feb 05, 2024
Yang Sui, Huy Phan, Jinqi Xiao, Tianfang Zhang, Zijie Tang, Cong Shi, Yan Wang, Yingying Chen, Bo Yuan

Viaarxiv icon

ELRT: Efficient Low-Rank Training for Compact Convolutional Neural Networks

Jan 18, 2024
Yang Sui, Miao Yin, Yu Gong, Jinqi Xiao, Huy Phan, Bo Yuan

Viaarxiv icon

PETDet: Proposal Enhancement for Two-Stage Fine-Grained Object Detection

Dec 16, 2023
Wentao Li, Danpei Zhao, Bo Yuan, Yue Gao, Zhenwei Shi

Viaarxiv icon

In-Sensor Radio Frequency Computing for Energy-Efficient Intelligent Radar

Dec 16, 2023
Yang Sui, Minning Zhu, Lingyi Huang, Chung-Tse Michael Wu, Bo Yuan

Viaarxiv icon

Corner-to-Center Long-range Context Model for Efficient Learned Image Compression

Nov 29, 2023
Yang Sui, Ding Ding, Xiang Pan, Xiaozhong Xu, Shan Liu, Bo Yuan, Zhenzhong Chen

Viaarxiv icon

Replay-enhanced Continual Reinforcement Learning

Nov 20, 2023
Tiantian Zhang, Kevin Zehua Shen, Zichuan Lin, Bo Yuan, Xueqian Wang, Xiu Li, Deheng Ye

Viaarxiv icon

A Survey on Continual Semantic Segmentation: Theory, Challenge, Method and Application

Oct 22, 2023
Bo Yuan, Danpei Zhao

Viaarxiv icon

Inherit with Distillation and Evolve with Contrast: Exploring Class Incremental Semantic Segmentation Without Exemplar Memory

Sep 27, 2023
Danpei Zhao, Bo Yuan, Zhenwei Shi

Figure 1 for Inherit with Distillation and Evolve with Contrast: Exploring Class Incremental Semantic Segmentation Without Exemplar Memory
Figure 2 for Inherit with Distillation and Evolve with Contrast: Exploring Class Incremental Semantic Segmentation Without Exemplar Memory
Figure 3 for Inherit with Distillation and Evolve with Contrast: Exploring Class Incremental Semantic Segmentation Without Exemplar Memory
Figure 4 for Inherit with Distillation and Evolve with Contrast: Exploring Class Incremental Semantic Segmentation Without Exemplar Memory
Viaarxiv icon