Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Bo Yuan

Hybrid intelligence for dynamic job-shop scheduling with deep reinforcement learning and attention mechanism


Jan 03, 2022
Yunhui Zeng, Zijun Liao, Yuanzhi Dai, Rong Wang, Xiu Li, Bo Yuan

* 26 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Surrogate-Assisted Controller for Expensive Evolutionary Reinforcement Learning


Jan 01, 2022
Yuxing Wang, Tiantian Zhang, Yongzhe Chang, Bin Liang, Xueqian Wang, Bo Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Probability Density Estimation Based Imitation Learning


Dec 13, 2021
Yang Liu, Yongzhe Chang, Shilei Jiang, Xueqian Wang, Bin Liang, Bo Yuan


  Access Paper or Ask Questions

CHIP: CHannel Independence-based Pruning for Compact Neural Networks


Oct 26, 2021
Yang Sui, Miao Yin, Yi Xie, Huy Phan, Saman Zonouz, Bo Yuan

* This paper is accepted by NeurIPS 2021. Key words: Model Compression, Filter Pruning, CNN, Channel Pruning, Deep Learning 

  Access Paper or Ask Questions

Method for making multi-attribute decisions in wargames by combining intuitionistic fuzzy numbers with reinforcement learning


Sep 06, 2021
Yuxiang Sun, Bo Yuan, Yufan Xue, Jiawei Zhou, Xiaoyu Zhang, Xianzhong Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Catastrophic Interference in Reinforcement Learning: A Solution Based on Context Division and Knowledge Distillation


Sep 01, 2021
Tiantian Zhang, Xueqian Wang, Bin Liang, Bo Yuan

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Efficient Tensor Decomposition-Based DNN Model Compression with Optimization Framework


Jul 26, 2021
Miao Yin, Yang Sui, Siyu Liao, Bo Yuan

* This paper was accepted to CVPR'21 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting Offline Reinforcement Learning with Residual Generative Modeling


Jun 22, 2021
Hua Wei, Deheng Ye, Zhao Liu, Hao Wu, Bo Yuan, Qiang Fu, Wei Yang, Zhenhui Li

* Accepted by IJCAI 2021, appendix included, 9 pages, 4 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Optimization of Service Addition in Multilevel Index Model for Edge Computing


Jun 19, 2021
Jiayan Gu, Yan Wu, Ashiq Anjum, John Panneerselvam, Yao Lu, Bo Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Multi-view Clustering with Deep Matrix Factorization and Global Graph Refinement


May 01, 2021
Chen Zhang, Siwei Wang, Wenxuan Tu, Pei Zhang, Xinwang Liu, Changwang Zhang, Bo Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Towards Extremely Compact RNNs for Video Recognition with Fully Decomposed Hierarchical Tucker Structure


Apr 20, 2021
Miao Yin, Siyu Liao, Xiao-Yang Liu, Xiaodong Wang, Bo Yuan

* This paper is a preprint that was accepted in CVPR'21. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2005.04366 

  Access Paper or Ask Questions

Inference of cell dynamics on perturbation data using adjoint sensitivity


Apr 13, 2021
Weiqi Ji, Bo Yuan, Ciyue Shen, Aviv Regev, Chris Sander, Sili Deng

* Accepted as a workshop paper at ICLR 2021 SimDL Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Noise Injection-based Regularization for Point Cloud Processing


Mar 28, 2021
Xiao Zang, Yi Xie, Siyu Liao, Jie Chen, Bo Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Doubly Residual Neural Decoder: Towards Low-Complexity High-Performance Channel Decoding


Feb 08, 2021
Siyu Liao, Chunhua Deng, Miao Yin, Bo Yuan

* AAAI-2021 

  Access Paper or Ask Questions

NVAE-GAN Based Approach for Unsupervised Time Series Anomaly Detection


Jan 08, 2021
Liang Xu, Liying Zheng, Weijun Li, Zhenbo Chen, Weishun Song, Yue Deng, Yongzhe Chang, Jing Xiao, Bo Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Towards Playing Full MOBA Games with Deep Reinforcement Learning


Dec 31, 2020
Deheng Ye, Guibin Chen, Wen Zhang, Sheng Chen, Bo Yuan, Bo Liu, Jia Chen, Zhao Liu, Fuhao Qiu, Hongsheng Yu, Yinyuting Yin, Bei Shi, Liang Wang, Tengfei Shi, Qiang Fu, Wei Yang, Lanxiao Huang, Wei Liu

* NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

How does the Combined Risk Affect the Performance of Unsupervised Domain Adaptation Approaches?


Dec 30, 2020
Li Zhong, Zhen Fang, Feng Liu, Jie Lu, Bo Yuan, Guangquan Zhang

* 9 pages, 3 figures, Accepted by Association for the Advancement of Artificial Intelligence 2021 (AAAI 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Supervised Learning Achieves Human-Level Performance in MOBA Games: A Case Study of Honor of Kings


Nov 25, 2020
Deheng Ye, Guibin Chen, Peilin Zhao, Fuhao Qiu, Bo Yuan, Wen Zhang, Sheng Chen, Mingfei Sun, Xiaoqian Li, Siqin Li, Jing Liang, Zhenjie Lian, Bei Shi, Liang Wang, Tengfei Shi, Qiang Fu, Wei Yang, Lanxiao Huang

* IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning from a Complementary-label Source Domain: Theory and Algorithms


Aug 04, 2020
Yiyang Zhang, Feng Liu, Zhen Fang, Bo Yuan, Guangquan Zhang, Jie Lu


  Access Paper or Ask Questions

Clarinet: A One-step Approach Towards Budget-friendly Unsupervised Domain Adaptation


Jul 29, 2020
Yiyang Zhang, Feng Liu, Zhen Fang, Bo Yuan, Guangquan Zhang, Jie Lu

* This paper has been accepted by IJCAI-PRICAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Local Causal Structure Learning and its Discovery Between Type 2 Diabetes and Bone Mineral Density


Jun 27, 2020
Wei Wang, Gangqiang Hu, Bo Yuan, Shandong Ye, Chao Chen, YaYun Cui, Xi Zhang, Liting Qian


  Access Paper or Ask Questions

Bridging the Theoretical Bound and Deep Algorithms for Open Set Domain Adaptation


Jun 23, 2020
Li Zhong, Zhen Fang, Feng Liu, Bo Yuan, Guangquan Zhang, Jie Lu


  Access Paper or Ask Questions

Compressing Recurrent Neural Networks Using Hierarchical Tucker Tensor Decomposition


May 09, 2020
Miao Yin, Siyu Liao, Xiao-Yang Liu, Xiaodong Wang, Bo Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Enabling Fast and Universal Audio Adversarial Attack Using Generative Model


Apr 26, 2020
Yi Xie, Zhuohang Li, Cong Shi, Jian Liu, Yingying Chen, Bo Yuan


  Access Paper or Ask Questions