Alert button
Picture for Bo Xiao

Bo Xiao

Alert button

Dietary Assessment with Multimodal ChatGPT: A Systematic Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 14, 2023
Frank P. -W. Lo, Jianing Qiu, Zeyu Wang, Junhong Chen, Bo Xiao, Wu Yuan, Stamatia Giannarou, Gary Frost, Benny Lo

Viaarxiv icon

Towards Robust and Generalizable Training: An Empirical Study of Noisy Slot Filling for Input Perturbations

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 05, 2023
Jiachi Liu, Liwen Wang, Guanting Dong, Xiaoshuai Song, Zechen Wang, Zhengyang Wang, Shanglin Lei, Jinzheng Zhao, Keqing He, Bo Xiao, Weiran Xu

Figure 1 for Towards Robust and Generalizable Training: An Empirical Study of Noisy Slot Filling for Input Perturbations
Figure 2 for Towards Robust and Generalizable Training: An Empirical Study of Noisy Slot Filling for Input Perturbations
Figure 3 for Towards Robust and Generalizable Training: An Empirical Study of Noisy Slot Filling for Input Perturbations
Figure 4 for Towards Robust and Generalizable Training: An Empirical Study of Noisy Slot Filling for Input Perturbations
Viaarxiv icon

Large AI Models in Health Informatics: Applications, Challenges, and the Future

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2023
Jianing Qiu, Lin Li, Jiankai Sun, Jiachuan Peng, Peilun Shi, Ruiyang Zhang, Yinzhao Dong, Kyle Lam, Frank P. -W. Lo, Bo Xiao, Wu Yuan, Dong Xu, Benny Lo

Figure 1 for Large AI Models in Health Informatics: Applications, Challenges, and the Future
Figure 2 for Large AI Models in Health Informatics: Applications, Challenges, and the Future
Figure 3 for Large AI Models in Health Informatics: Applications, Challenges, and the Future
Figure 4 for Large AI Models in Health Informatics: Applications, Challenges, and the Future
Viaarxiv icon

Query-Utterance Attention with Joint modeling for Query-Focused Meeting Summarization

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2023
Xingxian Liu, Bin Duan, Bo Xiao, Yajing Xu

Figure 1 for Query-Utterance Attention with Joint modeling for Query-Focused Meeting Summarization
Figure 2 for Query-Utterance Attention with Joint modeling for Query-Focused Meeting Summarization
Figure 3 for Query-Utterance Attention with Joint modeling for Query-Focused Meeting Summarization
Figure 4 for Query-Utterance Attention with Joint modeling for Query-Focused Meeting Summarization
Viaarxiv icon

Human-Robot Shared Control for Surgical Robot Based on Context-Aware Sim-to-Real Adaptation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 23, 2022
Dandan Zhang, Zicong Wu, Junhong Chen, Ruiqi Zhu, Adnan Munawar, Bo Xiao, Yuan Guan, Hang Su, Wuzhou Hong, Yao Guo, Gregory S. Fischer, Benny Lo, Guang-Zhong Yang

Figure 1 for Human-Robot Shared Control for Surgical Robot Based on Context-Aware Sim-to-Real Adaptation
Figure 2 for Human-Robot Shared Control for Surgical Robot Based on Context-Aware Sim-to-Real Adaptation
Figure 3 for Human-Robot Shared Control for Surgical Robot Based on Context-Aware Sim-to-Real Adaptation
Figure 4 for Human-Robot Shared Control for Surgical Robot Based on Context-Aware Sim-to-Real Adaptation
Viaarxiv icon

Multiple-Pilot Collaboration for Advanced Remote Intervention using Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 27, 2021
Ziwei Wang, Weibang Bai, Zhang Chen, Bo Xiao, Bin Liang, Eric M. Yeatman

Figure 1 for Multiple-Pilot Collaboration for Advanced Remote Intervention using Reinforcement Learning
Figure 2 for Multiple-Pilot Collaboration for Advanced Remote Intervention using Reinforcement Learning
Figure 3 for Multiple-Pilot Collaboration for Advanced Remote Intervention using Reinforcement Learning
Figure 4 for Multiple-Pilot Collaboration for Advanced Remote Intervention using Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Dual-arm Coordinated Manipulation for Object Twisting with Human Intelligence

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 26, 2021
Weibang Bai, Ningshan Zhang, Baoru Huang, Ziwei Wang, Francesco Cursi, Ya-Yen Tsai, Bo Xiao, Eric Yeatman

Figure 1 for Dual-arm Coordinated Manipulation for Object Twisting with Human Intelligence
Figure 2 for Dual-arm Coordinated Manipulation for Object Twisting with Human Intelligence
Figure 3 for Dual-arm Coordinated Manipulation for Object Twisting with Human Intelligence
Figure 4 for Dual-arm Coordinated Manipulation for Object Twisting with Human Intelligence
Viaarxiv icon

Channel DropBlock: An Improved Regularization Method for Fine-Grained Visual Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2021
Yifeng Ding, Shuwei Dong, Yujun Tong, Zhanyu Ma, Bo Xiao, Haibin Ling

Figure 1 for Channel DropBlock: An Improved Regularization Method for Fine-Grained Visual Classification
Figure 2 for Channel DropBlock: An Improved Regularization Method for Fine-Grained Visual Classification
Figure 3 for Channel DropBlock: An Improved Regularization Method for Fine-Grained Visual Classification
Figure 4 for Channel DropBlock: An Improved Regularization Method for Fine-Grained Visual Classification
Viaarxiv icon

Constrained-Space Optimization and Reinforcement Learning for Complex Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2020
Ya-Yen Tsai, Bo Xiao, Edward Johns, Guang-Zhong Yang

Figure 1 for Constrained-Space Optimization and Reinforcement Learning for Complex Tasks
Figure 2 for Constrained-Space Optimization and Reinforcement Learning for Complex Tasks
Figure 3 for Constrained-Space Optimization and Reinforcement Learning for Complex Tasks
Figure 4 for Constrained-Space Optimization and Reinforcement Learning for Complex Tasks
Viaarxiv icon

Play Duration based User-Entity Affinity Modeling in Spoken Dialog System

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 29, 2018
Bo Xiao, Nicholas Monath, Shankar Ananthakrishnan, Abishek Ravi

Figure 1 for Play Duration based User-Entity Affinity Modeling in Spoken Dialog System
Figure 2 for Play Duration based User-Entity Affinity Modeling in Spoken Dialog System
Figure 3 for Play Duration based User-Entity Affinity Modeling in Spoken Dialog System
Figure 4 for Play Duration based User-Entity Affinity Modeling in Spoken Dialog System
Viaarxiv icon