Alert button
Picture for Benny Lo

Benny Lo

Alert button

Dietary Assessment with Multimodal ChatGPT: A Systematic Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 14, 2023
Frank P. -W. Lo, Jianing Qiu, Zeyu Wang, Junhong Chen, Bo Xiao, Wu Yuan, Stamatia Giannarou, Gary Frost, Benny Lo

Viaarxiv icon

VisionFM: a Multi-Modal Multi-Task Vision Foundation Model for Generalist Ophthalmic Artificial Intelligence

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 08, 2023
Jianing Qiu, Jian Wu, Hao Wei, Peilun Shi, Minqing Zhang, Yunyun Sun, Lin Li, Hanruo Liu, Hongyi Liu, Simeng Hou, Yuyang Zhao, Xuehui Shi, Junfang Xian, Xiaoxia Qu, Sirui Zhu, Lijie Pan, Xiaoniao Chen, Xiaojia Zhang, Shuai Jiang, Kebing Wang, Chenlong Yang, Mingqiang Chen, Sujie Fan, Jianhua Hu, Aiguo Lv, Hui Miao, Li Guo, Shujun Zhang, Cheng Pei, Xiaojuan Fan, Jianqin Lei, Ting Wei, Junguo Duan, Chun Liu, Xiaobo Xia, Siqi Xiong, Junhong Li, Benny Lo, Yih Chung Tham, Tien Yin Wong, Ningli Wang, Wu Yuan

Figure 1 for VisionFM: a Multi-Modal Multi-Task Vision Foundation Model for Generalist Ophthalmic Artificial Intelligence
Figure 2 for VisionFM: a Multi-Modal Multi-Task Vision Foundation Model for Generalist Ophthalmic Artificial Intelligence
Figure 3 for VisionFM: a Multi-Modal Multi-Task Vision Foundation Model for Generalist Ophthalmic Artificial Intelligence
Figure 4 for VisionFM: a Multi-Modal Multi-Task Vision Foundation Model for Generalist Ophthalmic Artificial Intelligence
Viaarxiv icon

IoT Federated Blockchain Learning at the Edge

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2023
James Calo, Benny Lo

Figure 1 for IoT Federated Blockchain Learning at the Edge
Figure 2 for IoT Federated Blockchain Learning at the Edge
Figure 3 for IoT Federated Blockchain Learning at the Edge
Viaarxiv icon

Large AI Models in Health Informatics: Applications, Challenges, and the Future

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2023
Jianing Qiu, Lin Li, Jiankai Sun, Jiachuan Peng, Peilun Shi, Ruiyang Zhang, Yinzhao Dong, Kyle Lam, Frank P. -W. Lo, Bo Xiao, Wu Yuan, Dong Xu, Benny Lo

Figure 1 for Large AI Models in Health Informatics: Applications, Challenges, and the Future
Figure 2 for Large AI Models in Health Informatics: Applications, Challenges, and the Future
Figure 3 for Large AI Models in Health Informatics: Applications, Challenges, and the Future
Figure 4 for Large AI Models in Health Informatics: Applications, Challenges, and the Future
Viaarxiv icon

EVEN: An Event-Based Framework for Monocular Depth Estimation at Adverse Night Conditions

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 08, 2023
Peilun Shi, Jiachuan Peng, Jianing Qiu, Xinwei Ju, Frank Po Wen Lo, Benny Lo

Figure 1 for EVEN: An Event-Based Framework for Monocular Depth Estimation at Adverse Night Conditions
Figure 2 for EVEN: An Event-Based Framework for Monocular Depth Estimation at Adverse Night Conditions
Figure 3 for EVEN: An Event-Based Framework for Monocular Depth Estimation at Adverse Night Conditions
Figure 4 for EVEN: An Event-Based Framework for Monocular Depth Estimation at Adverse Night Conditions
Viaarxiv icon

MenuAI: Restaurant Food Recommendation System via a Transformer-based Deep Learning Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 15, 2022
Xinwei Ju, Frank Po Wen Lo, Jianing Qiu, Peilun Shi, Jiachuan Peng, Benny Lo

Figure 1 for MenuAI: Restaurant Food Recommendation System via a Transformer-based Deep Learning Model
Figure 2 for MenuAI: Restaurant Food Recommendation System via a Transformer-based Deep Learning Model
Figure 3 for MenuAI: Restaurant Food Recommendation System via a Transformer-based Deep Learning Model
Figure 4 for MenuAI: Restaurant Food Recommendation System via a Transformer-based Deep Learning Model
Viaarxiv icon

Revisiting Self-Supervised Contrastive Learning for Facial Expression Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 08, 2022
Yuxuan Shu, Xiao Gu, Guang-Zhong Yang, Benny Lo

Figure 1 for Revisiting Self-Supervised Contrastive Learning for Facial Expression Recognition
Figure 2 for Revisiting Self-Supervised Contrastive Learning for Facial Expression Recognition
Figure 3 for Revisiting Self-Supervised Contrastive Learning for Facial Expression Recognition
Figure 4 for Revisiting Self-Supervised Contrastive Learning for Facial Expression Recognition
Viaarxiv icon

Clustering Egocentric Images in Passive Dietary Monitoring with Self-Supervised Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 25, 2022
Jiachuan Peng, Peilun Shi, Jianing Qiu, Xinwei Ju, Frank P. -W. Lo, Xiao Gu, Wenyan Jia, Tom Baranowski, Matilda Steiner-Asiedu, Alex K. Anderson, Megan A McCrory, Edward Sazonov, Mingui Sun, Gary Frost, Benny Lo

Figure 1 for Clustering Egocentric Images in Passive Dietary Monitoring with Self-Supervised Learning
Figure 2 for Clustering Egocentric Images in Passive Dietary Monitoring with Self-Supervised Learning
Figure 3 for Clustering Egocentric Images in Passive Dietary Monitoring with Self-Supervised Learning
Figure 4 for Clustering Egocentric Images in Passive Dietary Monitoring with Self-Supervised Learning
Viaarxiv icon

Tackling Long-Tailed Category Distribution Under Domain Shifts

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 20, 2022
Xiao Gu, Yao Guo, Zeju Li, Jianing Qiu, Qi Dou, Yuxuan Liu, Benny Lo, Guang-Zhong Yang

Figure 1 for Tackling Long-Tailed Category Distribution Under Domain Shifts
Figure 2 for Tackling Long-Tailed Category Distribution Under Domain Shifts
Figure 3 for Tackling Long-Tailed Category Distribution Under Domain Shifts
Figure 4 for Tackling Long-Tailed Category Distribution Under Domain Shifts
Viaarxiv icon

Mining Discriminative Food Regions for Accurate Food Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 08, 2022
Jianing Qiu, Frank P. -W. Lo, Yingnan Sun, Siyao Wang, Benny Lo

Figure 1 for Mining Discriminative Food Regions for Accurate Food Recognition
Figure 2 for Mining Discriminative Food Regions for Accurate Food Recognition
Figure 3 for Mining Discriminative Food Regions for Accurate Food Recognition
Figure 4 for Mining Discriminative Food Regions for Accurate Food Recognition
Viaarxiv icon