Alert button
Picture for Jianing Qiu

Jianing Qiu

Alert button

One Prompt Word is Enough to Boost Adversarial Robustness for Pre-trained Vision-Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Lin Li, Haoyan Guan, Jianing Qiu, Michael Spratling

Figure 1 for One Prompt Word is Enough to Boost Adversarial Robustness for Pre-trained Vision-Language Models
Figure 2 for One Prompt Word is Enough to Boost Adversarial Robustness for Pre-trained Vision-Language Models
Figure 3 for One Prompt Word is Enough to Boost Adversarial Robustness for Pre-trained Vision-Language Models
Figure 4 for One Prompt Word is Enough to Boost Adversarial Robustness for Pre-trained Vision-Language Models
Viaarxiv icon

A Survey of Reasoning with Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 26, 2023
Jiankai Sun, Chuanyang Zheng, Enze Xie, Zhengying Liu, Ruihang Chu, Jianing Qiu, Jiaqi Xu, Mingyu Ding, Hongyang Li, Mengzhe Geng, Yue Wu, Wenhai Wang, Junsong Chen, Zhangyue Yin, Xiaozhe Ren, Jie Fu, Junxian He, Wu Yuan, Qi Liu, Xihui Liu, Yu Li, Hao Dong, Yu Cheng, Ming Zhang, Pheng Ann Heng, Jifeng Dai, Ping Luo, Jingdong Wang, Ji-Rong Wen, Xipeng Qiu, Yike Guo, Hui Xiong, Qun Liu, Zhenguo Li

Viaarxiv icon

Dietary Assessment with Multimodal ChatGPT: A Systematic Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 14, 2023
Frank P. -W. Lo, Jianing Qiu, Zeyu Wang, Junhong Chen, Bo Xiao, Wu Yuan, Stamatia Giannarou, Gary Frost, Benny Lo

Viaarxiv icon

Aria-NeRF: Multimodal Egocentric View Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 11, 2023
Jiankai Sun, Jianing Qiu, Chuanyang Zheng, John Tucker, Javier Yu, Mac Schwager

Viaarxiv icon

VisionFM: a Multi-Modal Multi-Task Vision Foundation Model for Generalist Ophthalmic Artificial Intelligence

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 08, 2023
Jianing Qiu, Jian Wu, Hao Wei, Peilun Shi, Minqing Zhang, Yunyun Sun, Lin Li, Hanruo Liu, Hongyi Liu, Simeng Hou, Yuyang Zhao, Xuehui Shi, Junfang Xian, Xiaoxia Qu, Sirui Zhu, Lijie Pan, Xiaoniao Chen, Xiaojia Zhang, Shuai Jiang, Kebing Wang, Chenlong Yang, Mingqiang Chen, Sujie Fan, Jianhua Hu, Aiguo Lv, Hui Miao, Li Guo, Shujun Zhang, Cheng Pei, Xiaojuan Fan, Jianqin Lei, Ting Wei, Junguo Duan, Chun Liu, Xiaobo Xia, Siqi Xiong, Junhong Li, Benny Lo, Yih Chung Tham, Tien Yin Wong, Ningli Wang, Wu Yuan

Figure 1 for VisionFM: a Multi-Modal Multi-Task Vision Foundation Model for Generalist Ophthalmic Artificial Intelligence
Figure 2 for VisionFM: a Multi-Modal Multi-Task Vision Foundation Model for Generalist Ophthalmic Artificial Intelligence
Figure 3 for VisionFM: a Multi-Modal Multi-Task Vision Foundation Model for Generalist Ophthalmic Artificial Intelligence
Figure 4 for VisionFM: a Multi-Modal Multi-Task Vision Foundation Model for Generalist Ophthalmic Artificial Intelligence
Viaarxiv icon

CauDR: A Causality-inspired Domain Generalization Framework for Fundus-based Diabetic Retinopathy Grading

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 27, 2023
Hao Wei, Peilun Shi, Juzheng Miao, Minqing Zhang, Guitao Bai, Jianing Qiu, Furui Liu, Wu Yuan

Figure 1 for CauDR: A Causality-inspired Domain Generalization Framework for Fundus-based Diabetic Retinopathy Grading
Figure 2 for CauDR: A Causality-inspired Domain Generalization Framework for Fundus-based Diabetic Retinopathy Grading
Figure 3 for CauDR: A Causality-inspired Domain Generalization Framework for Fundus-based Diabetic Retinopathy Grading
Figure 4 for CauDR: A Causality-inspired Domain Generalization Framework for Fundus-based Diabetic Retinopathy Grading
Viaarxiv icon

AROID: Improving Adversarial Robustness through Online Instance-wise Data Augmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 12, 2023
Lin Li, Jianing Qiu, Michael Spratling

Figure 1 for AROID: Improving Adversarial Robustness through Online Instance-wise Data Augmentation
Figure 2 for AROID: Improving Adversarial Robustness through Online Instance-wise Data Augmentation
Figure 3 for AROID: Improving Adversarial Robustness through Online Instance-wise Data Augmentation
Figure 4 for AROID: Improving Adversarial Robustness through Online Instance-wise Data Augmentation
Viaarxiv icon

Generalist Vision Foundation Models for Medical Imaging: A Case Study of Segment Anything Model on Zero-Shot Medical Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2023
Peilun Shi, Jianing Qiu, Sai Mu Dalike Abaxi, Hao Wei, Frank P. -W. Lo, Wu Yuan

Figure 1 for Generalist Vision Foundation Models for Medical Imaging: A Case Study of Segment Anything Model on Zero-Shot Medical Segmentation
Figure 2 for Generalist Vision Foundation Models for Medical Imaging: A Case Study of Segment Anything Model on Zero-Shot Medical Segmentation
Figure 3 for Generalist Vision Foundation Models for Medical Imaging: A Case Study of Segment Anything Model on Zero-Shot Medical Segmentation
Figure 4 for Generalist Vision Foundation Models for Medical Imaging: A Case Study of Segment Anything Model on Zero-Shot Medical Segmentation
Viaarxiv icon

Large AI Models in Health Informatics: Applications, Challenges, and the Future

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2023
Jianing Qiu, Lin Li, Jiankai Sun, Jiachuan Peng, Peilun Shi, Ruiyang Zhang, Yinzhao Dong, Kyle Lam, Frank P. -W. Lo, Bo Xiao, Wu Yuan, Dong Xu, Benny Lo

Figure 1 for Large AI Models in Health Informatics: Applications, Challenges, and the Future
Figure 2 for Large AI Models in Health Informatics: Applications, Challenges, and the Future
Figure 3 for Large AI Models in Health Informatics: Applications, Challenges, and the Future
Figure 4 for Large AI Models in Health Informatics: Applications, Challenges, and the Future
Viaarxiv icon

EVEN: An Event-Based Framework for Monocular Depth Estimation at Adverse Night Conditions

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 08, 2023
Peilun Shi, Jiachuan Peng, Jianing Qiu, Xinwei Ju, Frank Po Wen Lo, Benny Lo

Figure 1 for EVEN: An Event-Based Framework for Monocular Depth Estimation at Adverse Night Conditions
Figure 2 for EVEN: An Event-Based Framework for Monocular Depth Estimation at Adverse Night Conditions
Figure 3 for EVEN: An Event-Based Framework for Monocular Depth Estimation at Adverse Night Conditions
Figure 4 for EVEN: An Event-Based Framework for Monocular Depth Estimation at Adverse Night Conditions
Viaarxiv icon