Alert button
Picture for Tao Gong

Tao Gong

Alert button

MiM-ISTD: Mamba-in-Mamba for Efficient Infrared Small Target Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Tianxiang Chen, Zhentao Tan, Tao Gong, Qi Chu, Yue Wu, Bin Liu, Jieping Ye, Nenghai Yu

Figure 1 for MiM-ISTD: Mamba-in-Mamba for Efficient Infrared Small Target Detection
Figure 2 for MiM-ISTD: Mamba-in-Mamba for Efficient Infrared Small Target Detection
Figure 3 for MiM-ISTD: Mamba-in-Mamba for Efficient Infrared Small Target Detection
Figure 4 for MiM-ISTD: Mamba-in-Mamba for Efficient Infrared Small Target Detection
Viaarxiv icon

Bootstrapping Audio-Visual Segmentation by Strengthening Audio Cues

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Tianxiang Chen, Zhentao Tan, Tao Gong, Qi Chu, Yue Wu, Bin Liu, Le Lu, Jieping Ye, Nenghai Yu

Viaarxiv icon

Towards More Unified In-context Visual Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 05, 2023
Dianmo Sheng, Dongdong Chen, Zhentao Tan, Qiankun Liu, Qi Chu, Jianmin Bao, Tao Gong, Bin Liu, Shengwei Xu, Nenghai Yu

Viaarxiv icon

CloudBrain-MRS: An Intelligent Cloud Computing Platform for in vivo Magnetic Resonance Spectroscopy Preprocessing, Quantification, and Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 19, 2023
Xiaodie Chen, Jiayu Li, Dicheng Chen, Yirong Zhou, Zhangren Tu, Meijin Lin, Taishan Kang, Jianzhong Lin, Tao Gong, Liuhong Zhu, Jianjun Zhou, Jiefeng Guo, Jiyang Dong, Di Guo, Xiaobo Qu

Figure 1 for CloudBrain-MRS: An Intelligent Cloud Computing Platform for in vivo Magnetic Resonance Spectroscopy Preprocessing, Quantification, and Analysis
Figure 2 for CloudBrain-MRS: An Intelligent Cloud Computing Platform for in vivo Magnetic Resonance Spectroscopy Preprocessing, Quantification, and Analysis
Figure 3 for CloudBrain-MRS: An Intelligent Cloud Computing Platform for in vivo Magnetic Resonance Spectroscopy Preprocessing, Quantification, and Analysis
Figure 4 for CloudBrain-MRS: An Intelligent Cloud Computing Platform for in vivo Magnetic Resonance Spectroscopy Preprocessing, Quantification, and Analysis
Viaarxiv icon

MultiModal-GPT: A Vision and Language Model for Dialogue with Humans

Add code
Bookmark button
Alert button
May 09, 2023
Tao Gong, Chengqi Lyu, Shilong Zhang, Yudong Wang, Miao Zheng, Qian Zhao, Kuikun Liu, Wenwei Zhang, Ping Luo, Kai Chen

Figure 1 for MultiModal-GPT: A Vision and Language Model for Dialogue with Humans
Figure 2 for MultiModal-GPT: A Vision and Language Model for Dialogue with Humans
Figure 3 for MultiModal-GPT: A Vision and Language Model for Dialogue with Humans
Figure 4 for MultiModal-GPT: A Vision and Language Model for Dialogue with Humans
Viaarxiv icon

Temporal RoI Align for Video Object Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 11, 2021
Tao Gong, Kai Chen, Xinjiang Wang, Qi Chu, Feng Zhu, Dahua Lin, Nenghai Yu, Huamin Feng

Figure 1 for Temporal RoI Align for Video Object Recognition
Figure 2 for Temporal RoI Align for Video Object Recognition
Figure 3 for Temporal RoI Align for Video Object Recognition
Figure 4 for Temporal RoI Align for Video Object Recognition
Viaarxiv icon

Mining Contextual Information Beyond Image for Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 26, 2021
Zhenchao Jin, Tao Gong, Dongdong Yu, Qi Chu, Jian Wang, Changhu Wang, Jie Shao

Figure 1 for Mining Contextual Information Beyond Image for Semantic Segmentation
Figure 2 for Mining Contextual Information Beyond Image for Semantic Segmentation
Figure 3 for Mining Contextual Information Beyond Image for Semantic Segmentation
Figure 4 for Mining Contextual Information Beyond Image for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Towards Generalizable and Robust Face Manipulation Detection via Bag-of-local-feature

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2021
Changtao Miao, Qi Chu, Weihai Li, Tao Gong, Wanyi Zhuang, Nenghai Yu

Figure 1 for Towards Generalizable and Robust Face Manipulation Detection via Bag-of-local-feature
Figure 2 for Towards Generalizable and Robust Face Manipulation Detection via Bag-of-local-feature
Figure 3 for Towards Generalizable and Robust Face Manipulation Detection via Bag-of-local-feature
Figure 4 for Towards Generalizable and Robust Face Manipulation Detection via Bag-of-local-feature
Viaarxiv icon