Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Tao Gong

Temporal RoI Align for Video Object Recognition


Sep 11, 2021
Tao Gong, Kai Chen, Xinjiang Wang, Qi Chu, Feng Zhu, Dahua Lin, Nenghai Yu, Huamin Feng

* Accpeted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Mining Contextual Information Beyond Image for Semantic Segmentation


Aug 26, 2021
Zhenchao Jin, Tao Gong, Dongdong Yu, Qi Chu, Jian Wang, Changhu Wang, Jie Shao

* Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Generalizable and Robust Face Manipulation Detection via Bag-of-local-feature


Mar 14, 2021
Changtao Miao, Qi Chu, Weihai Li, Tao Gong, Wanyi Zhuang, Nenghai Yu

* 5 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Seesaw Loss for Long-Tailed Instance Segmentation


Aug 23, 2020
Jiaqi Wang, Wenwei Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Jiangmiao Pang, Tao Gong, Kai Chen, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical Report for LVIS Challenge 2020 https://www.lvisdataset.org/challenge_2020 

  Access Paper or Ask Questions

A study of resting-state EEG biomarkers for depression recognition


Feb 23, 2020
Shuting Sun, Jianxiu Li, Huayu Chen, Tao Gong, Xiaowei Li, Bin Hu


  Access Paper or Ask Questions

Side-Aware Boundary Localization for More Precise Object Detection


Dec 09, 2019
Jiaqi Wang, Wenwei Zhang, Yuhang Cao, Kai Chen, Jiangmiao Pang, Tao Gong, Jianping Shi, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

A Large Scale Urban Surveillance Video Dataset for Multiple-Object Tracking and Behavior Analysis


Apr 26, 2019
Guojun Yin, Bin Liu, Huihui Zhu, Tao Gong, Nenghai Yu

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions