Alert button
Picture for Cheng Jin

Cheng Jin

Alert button

EPA: Neural Collapse Inspired Robust Out-of-Distribution Detector

Jan 03, 2024
Jiawei Zhang, Yufan Chen, Cheng Jin, Lei Zhu, Yuantao Gu

Viaarxiv icon

Point Cloud Part Editing: Segmentation, Generation, Assembly, and Selection

Dec 19, 2023
Kaiyi Zhang, Yang Chen, Ximing Yang, Weizhong Zhang, Cheng Jin

Viaarxiv icon

Shapley Values-enabled Progressive Pseudo Bag Augmentation for Whole Slide Image Classification

Dec 09, 2023
Renao Yan, Qiehe Sun, Cheng Jin, Yiqing Liu, Yonghong He, Tian Guan, Hao Chen

Viaarxiv icon

Enhancing Object Coherence in Layout-to-Image Synthesis

Nov 25, 2023
Yibin Wang, Weizhong Zhang, Jianwei Zheng, Cheng Jin

Viaarxiv icon

UMAAF: Unveiling Aesthetics via Multifarious Attributes of Images

Nov 21, 2023
Weijie Li, Yitian Wan, Xingjiao Wu, Junjie Xu, Cheng Jin, Liang He

Viaarxiv icon

High-fidelity Person-centric Subject-to-Image Synthesis

Nov 17, 2023
Yibin Wang, Weizhong Zhang, Jianwei Zheng, Cheng Jin

Viaarxiv icon

DCQA: Document-Level Chart Question Answering towards Complex Reasoning and Common-Sense Understanding

Oct 29, 2023
Anran Wu, Luwei Xiao, Xingjiao Wu, Shuwen Yang, Junjie Xu, Zisong Zhuang, Nian Xie, Cheng Jin, Liang He

Viaarxiv icon

Progressive Evidence Refinement for Open-domain Multimodal Retrieval Question Answering

Oct 15, 2023
Shuwen Yang, Anran Wu, Xingjiao Wu, Luwei Xiao, Tianlong Ma, Cheng Jin, Liang He

Viaarxiv icon

ProtoEM: A Prototype-Enhanced Matching Framework for Event Relation Extraction

Sep 22, 2023
Zhilei Hu, Zixuan Li, Daozhu Xu, Long Bai, Cheng Jin, Xiaolong Jin, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng

Figure 1 for ProtoEM: A Prototype-Enhanced Matching Framework for Event Relation Extraction
Figure 2 for ProtoEM: A Prototype-Enhanced Matching Framework for Event Relation Extraction
Figure 3 for ProtoEM: A Prototype-Enhanced Matching Framework for Event Relation Extraction
Figure 4 for ProtoEM: A Prototype-Enhanced Matching Framework for Event Relation Extraction
Viaarxiv icon