Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Deploying Offline Reinforcement Learning with Human Feedback


Mar 13, 2023
Ziniu Li, Ke Xu, Liu Liu, Lanqing Li, Deheng Ye, Peilin Zhao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Sample Dropout: A Simple yet Effective Variance Reduction Technique in Deep Policy Optimization


Feb 05, 2023
Zichuan Lin, Xiapeng Wu, Mingfei Sun, Deheng Ye, Qiang Fu, Wei Yang, Wei Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Revisiting Estimation Bias in Policy Gradients for Deep Reinforcement Learning


Jan 20, 2023
Haoxuan Pan, Deheng Ye, Xiaoming Duan, Qiang Fu, Wei Yang, Jianping He, Mingfei Sun

Add code

* 12 pages, 9 figures 

   Access Paper or Ask Questions

A Survey on Transformers in Reinforcement Learning


Jan 08, 2023
Wenzhe Li, Hao Luo, Zichuan Lin, Chongjie Zhang, Zongqing Lu, Deheng Ye

Add code


   Access Paper or Ask Questions

RLogist: Fast Observation Strategy on Whole-slide Images with Deep Reinforcement Learning


Dec 13, 2022
Boxuan Zhao, Jun Zhang, Deheng Ye, Jian Cao, Xiao Han, Qiang Fu, Wei Yang

Add code

* accepted by AAAI 2023 

   Access Paper or Ask Questions

Pretraining in Deep Reinforcement Learning: A Survey


Nov 08, 2022
Zhihui Xie, Zichuan Lin, Junyou Li, Shuai Li, Deheng Ye

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Curriculum-based Asymmetric Multi-task Reinforcement Learning


Nov 07, 2022
Hanchi Huang, Deheng Ye, Li Shen, Wei Liu

Add code

* Accepted by TPAMI (IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence) 

   Access Paper or Ask Questions

Robust Offline Reinforcement Learning with Gradient Penalty and Constraint Relaxation


Oct 19, 2022
Chengqian Gao, Ke Xu, Liu Liu, Deheng Ye, Peilin Zhao, Zhiqiang Xu

Add code

* 9 pages, under review 

   Access Paper or Ask Questions

Honor of Kings Arena: an Environment for Generalization in Competitive Reinforcement Learning


Oct 09, 2022
Hua Wei, Jingxiao Chen, Xiyang Ji, Hongyang Qin, Minwen Deng, Siqin Li, Liang Wang, Weinan Zhang, Yong Yu, Lin Liu, Lanxiao Huang, Deheng Ye, Qiang Fu, Wei Yang

Add code

* Accepted by NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
>>