Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Deheng Ye

Boosting Offline Reinforcement Learning with Residual Generative Modeling


Jun 22, 2021
Hua Wei, Deheng Ye, Zhao Liu, Hao Wu, Bo Yuan, Qiang Fu, Wei Yang, Zhenhui Li

* Accepted by IJCAI 2021, appendix included, 9 pages, 4 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

MapGo: Model-Assisted Policy Optimization for Goal-Oriented Tasks


May 13, 2021
Menghui Zhu, Minghuan Liu, Jian Shen, Zhicheng Zhang, Sheng Chen, Weinan Zhang, Deheng Ye, Yong Yu, Qiang Fu, Wei Yang

* Paper accepted at IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Informative CVE Description From ExploitDB Posts by Extractive Summarization


Jan 05, 2021
Jiamou Sun, Zhenchang Xing, Hao Guo, Deheng Ye, Xiaohong Li, Xiwei Xu, Liming Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Towards Playing Full MOBA Games with Deep Reinforcement Learning


Dec 31, 2020
Deheng Ye, Guibin Chen, Wen Zhang, Sheng Chen, Bo Yuan, Bo Liu, Jia Chen, Zhao Liu, Fuhao Qiu, Hongsheng Yu, Yinyuting Yin, Bei Shi, Liang Wang, Tengfei Shi, Qiang Fu, Wei Yang, Lanxiao Huang, Wei Liu

* NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Which Heroes to Pick? Learning to Draft in MOBA Games with Neural Networks and Tree Search


Dec 18, 2020
Sheng Chen, Menghui Zhu, Deheng Ye, Weinan Zhang, Qiang Fu, Wei Yang


  Access Paper or Ask Questions

Supervised Learning Achieves Human-Level Performance in MOBA Games: A Case Study of Honor of Kings


Nov 25, 2020
Deheng Ye, Guibin Chen, Peilin Zhao, Fuhao Qiu, Bo Yuan, Wen Zhang, Sheng Chen, Mingfei Sun, Xiaoqian Li, Siqin Li, Jing Liang, Zhenjie Lian, Bei Shi, Liang Wang, Tengfei Shi, Qiang Fu, Wei Yang, Lanxiao Huang

* IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS) 

  Access Paper or Ask Questions

Mastering Complex Control in MOBA Games with Deep Reinforcement Learning


Jan 03, 2020
Deheng Ye, Zhao Liu, Mingfei Sun, Bei Shi, Peilin Zhao, Hao Wu, Hongsheng Yu, Shaojie Yang, Xipeng Wu, Qingwei Guo, Qiaobo Chen, Yinyuting Yin, Hao Zhang, Tengfei Shi, Liang Wang, Qiang Fu, Wei Yang, Lanxiao Huang

* accepted as a conference paper by AAAI-2020 

  Access Paper or Ask Questions