Alert button
Picture for Yuyu Zhang

Yuyu Zhang

Alert button

ICE-GRT: Instruction Context Enhancement by Generative Reinforcement based Transformers

Jan 04, 2024
Chen Zheng, Ke Sun, Da Tang, Yukun Ma, Yuyu Zhang, Chenguang Xi, Xun Zhou

Viaarxiv icon

GPT-Fathom: Benchmarking Large Language Models to Decipher the Evolutionary Path towards GPT-4 and Beyond

Oct 10, 2023
Shen Zheng, Yuyu Zhang, Yijie Zhu, Chenguang Xi, Pengyang Gao, Xun Zhou, Kevin Chen-Chuan Chang

Figure 1 for GPT-Fathom: Benchmarking Large Language Models to Decipher the Evolutionary Path towards GPT-4 and Beyond
Figure 2 for GPT-Fathom: Benchmarking Large Language Models to Decipher the Evolutionary Path towards GPT-4 and Beyond
Figure 3 for GPT-Fathom: Benchmarking Large Language Models to Decipher the Evolutionary Path towards GPT-4 and Beyond
Figure 4 for GPT-Fathom: Benchmarking Large Language Models to Decipher the Evolutionary Path towards GPT-4 and Beyond
Viaarxiv icon

GNN is a Counter? Revisiting GNN for Question Answering

Oct 07, 2021
Kuan Wang, Yuyu Zhang, Diyi Yang, Le Song, Tao Qin

Figure 1 for GNN is a Counter? Revisiting GNN for Question Answering
Figure 2 for GNN is a Counter? Revisiting GNN for Question Answering
Figure 3 for GNN is a Counter? Revisiting GNN for Question Answering
Figure 4 for GNN is a Counter? Revisiting GNN for Question Answering
Viaarxiv icon

Speeding up Computational Morphogenesis with Online Neural Synthetic Gradients

Apr 27, 2021
Yuyu Zhang, Heng Chi, Binghong Chen, Tsz Ling Elaine Tang, Lucia Mirabella, Le Song, Glaucio H. Paulino

Figure 1 for Speeding up Computational Morphogenesis with Online Neural Synthetic Gradients
Figure 2 for Speeding up Computational Morphogenesis with Online Neural Synthetic Gradients
Figure 3 for Speeding up Computational Morphogenesis with Online Neural Synthetic Gradients
Figure 4 for Speeding up Computational Morphogenesis with Online Neural Synthetic Gradients
Viaarxiv icon

DDRQA: Dynamic Document Reranking for Open-domain Multi-hop Question Answering

Sep 16, 2020
Yuyu Zhang, Ping Nie, Arun Ramamurthy, Le Song

Figure 1 for DDRQA: Dynamic Document Reranking for Open-domain Multi-hop Question Answering
Figure 2 for DDRQA: Dynamic Document Reranking for Open-domain Multi-hop Question Answering
Figure 3 for DDRQA: Dynamic Document Reranking for Open-domain Multi-hop Question Answering
Figure 4 for DDRQA: Dynamic Document Reranking for Open-domain Multi-hop Question Answering
Viaarxiv icon

Question Directed Graph Attention Network for Numerical Reasoning over Text

Sep 16, 2020
Kunlong Chen, Weidi Xu, Xingyi Cheng, Zou Xiaochuan, Yuyu Zhang, Le Song, Taifeng Wang, Yuan Qi, Wei Chu

Figure 1 for Question Directed Graph Attention Network for Numerical Reasoning over Text
Figure 2 for Question Directed Graph Attention Network for Numerical Reasoning over Text
Figure 3 for Question Directed Graph Attention Network for Numerical Reasoning over Text
Figure 4 for Question Directed Graph Attention Network for Numerical Reasoning over Text
Viaarxiv icon

DC-BERT: Decoupling Question and Document for Efficient Contextual Encoding

Feb 28, 2020
Yuyu Zhang, Ping Nie, Xiubo Geng, Arun Ramamurthy, Le Song, Daxin Jiang

Figure 1 for DC-BERT: Decoupling Question and Document for Efficient Contextual Encoding
Figure 2 for DC-BERT: Decoupling Question and Document for Efficient Contextual Encoding
Figure 3 for DC-BERT: Decoupling Question and Document for Efficient Contextual Encoding
Figure 4 for DC-BERT: Decoupling Question and Document for Efficient Contextual Encoding
Viaarxiv icon

Efficient Probabilistic Logic Reasoning with Graph Neural Networks

Feb 04, 2020
Yuyu Zhang, Xinshi Chen, Yuan Yang, Arun Ramamurthy, Bo Li, Yuan Qi, Le Song

Figure 1 for Efficient Probabilistic Logic Reasoning with Graph Neural Networks
Figure 2 for Efficient Probabilistic Logic Reasoning with Graph Neural Networks
Figure 3 for Efficient Probabilistic Logic Reasoning with Graph Neural Networks
Figure 4 for Efficient Probabilistic Logic Reasoning with Graph Neural Networks
Viaarxiv icon