Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chen Zheng

SRLGRN: Semantic Role Labeling Graph Reasoning Network


Oct 07, 2020
Chen Zheng, Parisa Kordjamshidi

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Modality Relevance for Reasoning on Language and Vision


May 12, 2020
Chen Zheng, Quan Guo, Parisa Kordjamshidi

* Accepted by ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AIBench: An Industry Standard AI Benchmark Suite from Internet Services


Apr 30, 2020
Fei Tang, Wanling Gao, Jianfeng Zhan, Chuanxin Lan, Xu Wen, Lei Wang, Chunjie Luo, Jiahui Dai, Zheng Cao, Xingwang Xiong, Zihan Jiang, Tianshu Hao, Fanda Fan, Fan Zhang, Yunyou Huang, Jianan Chen, Mengjia Du, Rui Ren, Chen Zheng, Daoyi Zheng, Haoning Tang, Kunlin Zhan, Biao Wang, Defei Kong, Minghe Yu, Chongkang Tan, Huan Li, Xinhui Tian, Yatao Li, Gang Lu, Junchao Shao, Zhenyu Wang, Xiaoyu Wang, Hainan Ye


  Access Paper or Ask Questions

AIBench: An Agile Domain-specific Benchmarking Methodology and an AI Benchmark Suite


Feb 17, 2020
Wanling Gao, Fei Tang, Jianfeng Zhan, Chuanxin Lan, Chunjie Luo, Lei Wang, Jiahui Dai, Zheng Cao, Xiongwang Xiong, Zihan Jiang, Tianshu Hao, Fanda Fan, Xu Wen, Fan Zhang, Yunyou Huang, Jianan Chen, Mengjia Du, Rui Ren, Chen Zheng, Daoyi Zheng, Haoning Tang, Kunlin Zhan, Biao Wang, Defei Kong, Minghe Yu, Chongkang Tan, Huan Li, Xinhui Tian, Yatao Li, Gang Lu, Junchao Shao, Zhenyu Wang, Xiaoyu Wang, Hainan Ye

* 25 pages, 7 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1908.08998 

  Access Paper or Ask Questions

AIBench: An Industry Standard Internet Service AI Benchmark Suite


Aug 13, 2019
Wanling Gao, Fei Tang, Lei Wang, Jianfeng Zhan, Chunxin Lan, Chunjie Luo, Yunyou Huang, Chen Zheng, Jiahui Dai, Zheng Cao, Daoyi Zheng, Haoning Tang, Kunlin Zhan, Biao Wang, Defei Kong, Tong Wu, Minghe Yu, Chongkang Tan, Huan Li, Xinhui Tian, Yatao Li, Junchao Shao, Zhenyu Wang, Xiaoyu Wang, Hainan Ye

* 24 pages 

  Access Paper or Ask Questions

RLTM: An Efficient Neural IR Framework for Long Documents


Aug 11, 2019
Chen Zheng, Yu Sun, Shengxian Wan, Dianhai Yu

* Accepted by IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

BigDataBench: A Dwarf-based Big Data and AI Benchmark Suite


Feb 23, 2018
Wanling Gao, Jianfeng Zhan, Lei Wang, Chunjie Luo, Daoyi Zheng, Rui Ren, Chen Zheng, Gang Lu, Jingwei Li, Zheng Cao, Shujie Zhang, Haoning Tang

* 24 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Deep Learning Approach for Expert Identification in Question Answering Communities


Nov 14, 2017
Chen Zheng, Shuangfei Zhai, Zhongfei Zhang

* 7 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1403.6652 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Machine Learning Based Fast Power Integrity Classifier


Nov 08, 2017
HuaChun Zhang, Lynden Kagan, Chen Zheng

* 6 pages, 4 figures, 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

Customized Routing Optimization Based on Gradient Boost Regressor Model


Oct 28, 2017
Chen Zheng, Clara Grzegorz Kasprowicz, Carol Saunders

* 6 pages, 7 tables, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions