Alert button
Picture for Xingyi Cheng

Xingyi Cheng

Alert button

xTrimoPGLM: Unified 100B-Scale Pre-trained Transformer for Deciphering the Language of Protein

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 11, 2024
Bo Chen, Xingyi Cheng, Pan Li, Yangli-ao Geng, Jing Gong, Shen Li, Zhilei Bei, Xu Tan, Boyan Wang, Xin Zeng, Chiming Liu, Aohan Zeng, Yuxiao Dong, Jie Tang, Le Song

Viaarxiv icon

xTrimoGene: An Efficient and Scalable Representation Learner for Single-Cell RNA-Seq Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 26, 2023
Jing Gong, Minsheng Hao, Xingyi Cheng, Xin Zeng, Chiming Liu, Jianzhu Ma, Xuegong Zhang, Taifeng Wang, Le Song

Viaarxiv icon

Won't Get Fooled Again: Answering Questions with False Premises

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 05, 2023
Shengding Hu, Yifan Luo, Huadong Wang, Xingyi Cheng, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Figure 1 for Won't Get Fooled Again: Answering Questions with False Premises
Figure 2 for Won't Get Fooled Again: Answering Questions with False Premises
Figure 3 for Won't Get Fooled Again: Answering Questions with False Premises
Figure 4 for Won't Get Fooled Again: Answering Questions with False Premises
Viaarxiv icon

Revisiting Out-of-distribution Robustness in NLP: Benchmark, Analysis, and LLMs Evaluations

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2023
Lifan Yuan, Yangyi Chen, Ganqu Cui, Hongcheng Gao, Fangyuan Zou, Xingyi Cheng, Heng Ji, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Figure 1 for Revisiting Out-of-distribution Robustness in NLP: Benchmark, Analysis, and LLMs Evaluations
Figure 2 for Revisiting Out-of-distribution Robustness in NLP: Benchmark, Analysis, and LLMs Evaluations
Figure 3 for Revisiting Out-of-distribution Robustness in NLP: Benchmark, Analysis, and LLMs Evaluations
Figure 4 for Revisiting Out-of-distribution Robustness in NLP: Benchmark, Analysis, and LLMs Evaluations
Viaarxiv icon

K-AID: Enhancing Pre-trained Language Models with Domain Knowledge for Question Answering

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2021
Fu Sun, Feng-Lin Li, Ruize Wang, Qianglong Chen, Xingyi Cheng, Ji Zhang

Figure 1 for K-AID: Enhancing Pre-trained Language Models with Domain Knowledge for Question Answering
Figure 2 for K-AID: Enhancing Pre-trained Language Models with Domain Knowledge for Question Answering
Figure 3 for K-AID: Enhancing Pre-trained Language Models with Domain Knowledge for Question Answering
Figure 4 for K-AID: Enhancing Pre-trained Language Models with Domain Knowledge for Question Answering
Viaarxiv icon

Dual-View Distilled BERT for Sentence Embedding

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2021
Xingyi Cheng

Figure 1 for Dual-View Distilled BERT for Sentence Embedding
Figure 2 for Dual-View Distilled BERT for Sentence Embedding
Figure 3 for Dual-View Distilled BERT for Sentence Embedding
Figure 4 for Dual-View Distilled BERT for Sentence Embedding
Viaarxiv icon

Question Directed Graph Attention Network for Numerical Reasoning over Text

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 16, 2020
Kunlong Chen, Weidi Xu, Xingyi Cheng, Zou Xiaochuan, Yuyu Zhang, Le Song, Taifeng Wang, Yuan Qi, Wei Chu

Figure 1 for Question Directed Graph Attention Network for Numerical Reasoning over Text
Figure 2 for Question Directed Graph Attention Network for Numerical Reasoning over Text
Figure 3 for Question Directed Graph Attention Network for Numerical Reasoning over Text
Figure 4 for Question Directed Graph Attention Network for Numerical Reasoning over Text
Viaarxiv icon

SpellGCN: Incorporating Phonological and Visual Similarities into Language Models for Chinese Spelling Check

Add code
Bookmark button
Alert button
May 13, 2020
Xingyi Cheng, Weidi Xu, Kunlong Chen, Shaohua Jiang, Feng Wang, Taifeng Wang, Wei Chu, Yuan Qi

Figure 1 for SpellGCN: Incorporating Phonological and Visual Similarities into Language Models for Chinese Spelling Check
Figure 2 for SpellGCN: Incorporating Phonological and Visual Similarities into Language Models for Chinese Spelling Check
Figure 3 for SpellGCN: Incorporating Phonological and Visual Similarities into Language Models for Chinese Spelling Check
Figure 4 for SpellGCN: Incorporating Phonological and Visual Similarities into Language Models for Chinese Spelling Check
Viaarxiv icon

Symmetric Regularization based BERT for Pair-wise Semantic Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 08, 2019
Xingyi Cheng, Weidi Xu, Kunlong Chen, Wei Wang, Bin Bi, Ming Yan, Chen Wu, Luo Si, Wei Chu, Taifeng Wang

Figure 1 for Symmetric Regularization based BERT for Pair-wise Semantic Reasoning
Figure 2 for Symmetric Regularization based BERT for Pair-wise Semantic Reasoning
Figure 3 for Symmetric Regularization based BERT for Pair-wise Semantic Reasoning
Figure 4 for Symmetric Regularization based BERT for Pair-wise Semantic Reasoning
Viaarxiv icon