Alert button
Picture for Xiubo Geng

Xiubo Geng

Alert button

Good Questions Help Zero-Shot Image Reasoning

Dec 04, 2023
Kaiwen Yang, Tao Shen, Xinmei Tian, Xiubo Geng, Chongyang Tao, Dacheng Tao, Tianyi Zhou

Figure 1 for Good Questions Help Zero-Shot Image Reasoning
Figure 2 for Good Questions Help Zero-Shot Image Reasoning
Figure 3 for Good Questions Help Zero-Shot Image Reasoning
Figure 4 for Good Questions Help Zero-Shot Image Reasoning
Viaarxiv icon

Thread of Thought Unraveling Chaotic Contexts

Nov 15, 2023
Yucheng Zhou, Xiubo Geng, Tao Shen, Chongyang Tao, Guodong Long, Jian-Guang Lou, Jianbing Shen

Figure 1 for Thread of Thought Unraveling Chaotic Contexts
Figure 2 for Thread of Thought Unraveling Chaotic Contexts
Figure 3 for Thread of Thought Unraveling Chaotic Contexts
Figure 4 for Thread of Thought Unraveling Chaotic Contexts
Viaarxiv icon

WizardMath: Empowering Mathematical Reasoning for Large Language Models via Reinforced Evol-Instruct

Aug 18, 2023
Haipeng Luo, Qingfeng Sun, Can Xu, Pu Zhao, Jianguang Lou, Chongyang Tao, Xiubo Geng, Qingwei Lin, Shifeng Chen, Dongmei Zhang

Figure 1 for WizardMath: Empowering Mathematical Reasoning for Large Language Models via Reinforced Evol-Instruct
Figure 2 for WizardMath: Empowering Mathematical Reasoning for Large Language Models via Reinforced Evol-Instruct
Figure 3 for WizardMath: Empowering Mathematical Reasoning for Large Language Models via Reinforced Evol-Instruct
Figure 4 for WizardMath: Empowering Mathematical Reasoning for Large Language Models via Reinforced Evol-Instruct
Viaarxiv icon

Investigating the Learning Behaviour of In-context Learning: A Comparison with Supervised Learning

Aug 01, 2023
Xindi Wang, Yufei Wang, Can Xu, Xiubo Geng, Bowen Zhang, Chongyang Tao, Frank Rudzicz, Robert E. Mercer, Daxin Jiang

Figure 1 for Investigating the Learning Behaviour of In-context Learning: A Comparison with Supervised Learning
Figure 2 for Investigating the Learning Behaviour of In-context Learning: A Comparison with Supervised Learning
Figure 3 for Investigating the Learning Behaviour of In-context Learning: A Comparison with Supervised Learning
Figure 4 for Investigating the Learning Behaviour of In-context Learning: A Comparison with Supervised Learning
Viaarxiv icon

WizardCoder: Empowering Code Large Language Models with Evol-Instruct

Jun 14, 2023
Ziyang Luo, Can Xu, Pu Zhao, Qingfeng Sun, Xiubo Geng, Wenxiang Hu, Chongyang Tao, Jing Ma, Qingwei Lin, Daxin Jiang

Figure 1 for WizardCoder: Empowering Code Large Language Models with Evol-Instruct
Figure 2 for WizardCoder: Empowering Code Large Language Models with Evol-Instruct
Figure 3 for WizardCoder: Empowering Code Large Language Models with Evol-Instruct
Figure 4 for WizardCoder: Empowering Code Large Language Models with Evol-Instruct
Viaarxiv icon

Knowledge Refinement via Interaction Between Search Engines and Large Language Models

May 21, 2023
Jiazhan Feng, Chongyang Tao, Xiubo Geng, Tao Shen, Can Xu, Guodong Long, Dongyan Zhao, Daxin Jiang

Figure 1 for Knowledge Refinement via Interaction Between Search Engines and Large Language Models
Figure 2 for Knowledge Refinement via Interaction Between Search Engines and Large Language Models
Figure 3 for Knowledge Refinement via Interaction Between Search Engines and Large Language Models
Figure 4 for Knowledge Refinement via Interaction Between Search Engines and Large Language Models
Viaarxiv icon

Augmented Large Language Models with Parametric Knowledge Guiding

May 18, 2023
Ziyang Luo, Can Xu, Pu Zhao, Xiubo Geng, Chongyang Tao, Jing Ma, Qingwei Lin, Daxin Jiang

Figure 1 for Augmented Large Language Models with Parametric Knowledge Guiding
Figure 2 for Augmented Large Language Models with Parametric Knowledge Guiding
Figure 3 for Augmented Large Language Models with Parametric Knowledge Guiding
Figure 4 for Augmented Large Language Models with Parametric Knowledge Guiding
Viaarxiv icon

Large Language Models are Strong Zero-Shot Retriever

Apr 27, 2023
Tao Shen, Guodong Long, Xiubo Geng, Chongyang Tao, Tianyi Zhou, Daxin Jiang

Figure 1 for Large Language Models are Strong Zero-Shot Retriever
Figure 2 for Large Language Models are Strong Zero-Shot Retriever
Figure 3 for Large Language Models are Strong Zero-Shot Retriever
Figure 4 for Large Language Models are Strong Zero-Shot Retriever
Viaarxiv icon