Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yan Liang

PAM: Understanding Product Images in Cross Product Category Attribute Extraction


Jun 08, 2021
Rongmei Lin, Xiang He, Jie Feng, Nasser Zalmout, Yan Liang, Li Xiong, Xin Luna Dong

* KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

AdaTag: Multi-Attribute Value Extraction from Product Profiles with Adaptive Decoding


Jun 04, 2021
Jun Yan, Nasser Zalmout, Yan Liang, Christan Grant, Xiang Ren, Xin Luna Dong

* Accepted to ACL-IJCNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

AutoKnow: Self-Driving Knowledge Collection for Products of Thousands of Types


Jun 24, 2020
Xin Luna Dong, Xiang He, Andrey Kan, Xian Li, Yan Liang, Jun Ma, Yifan Ethan Xu, Chenwei Zhang, Tong Zhao, Gabriel Blanco Saldana, Saurabh Deshpande, Alexandre Michetti Manduca, Jay Ren, Surender Pal Singh, Fan Xiao, Haw-Shiuan Chang, Giannis Karamanolakis, Yuning Mao, Yaqing Wang, Christos Faloutsos, Andrew McCallum, Jiawei Han

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Relation Discovery with Out-of-Relation Knowledge Base as Supervision


Apr 19, 2019
Yan Liang, Xin Liu, Jianwen Zhang, Yangqiu Song

* Aceepted by NAACL-HLT 2019 

  Access Paper or Ask Questions

A Hierarchical Distributed Processing Framework for Big Image Data


Jul 03, 2016
Le Dong, Zhiyu Lin, Yan Liang, Ling He, Ning Zhang, Qi Chen, Xiaochun Cao, Ebroul lzquierdo


  Access Paper or Ask Questions