Alert button
Picture for Yan Liang

Yan Liang

Alert button

Multi-level Gated Bayesian Recurrent Neural Network for State Estimation

Oct 26, 2023
Shi Yan, Yan Liang, Le Zheng, Mingyang Fan, Binglu Wang, Xiaoxu Wang

Viaarxiv icon

Concept2Box: Joint Geometric Embeddings for Learning Two-View Knowledge Graphs

Jul 04, 2023
Zijie Huang, Daheng Wang, Binxuan Huang, Chenwei Zhang, Jingbo Shang, Yan Liang, Zhengyang Wang, Xian Li, Christos Faloutsos, Yizhou Sun, Wei Wang

Figure 1 for Concept2Box: Joint Geometric Embeddings for Learning Two-View Knowledge Graphs
Figure 2 for Concept2Box: Joint Geometric Embeddings for Learning Two-View Knowledge Graphs
Figure 3 for Concept2Box: Joint Geometric Embeddings for Learning Two-View Knowledge Graphs
Figure 4 for Concept2Box: Joint Geometric Embeddings for Learning Two-View Knowledge Graphs
Viaarxiv icon

PAM: Understanding Product Images in Cross Product Category Attribute Extraction

Jun 08, 2021
Rongmei Lin, Xiang He, Jie Feng, Nasser Zalmout, Yan Liang, Li Xiong, Xin Luna Dong

Figure 1 for PAM: Understanding Product Images in Cross Product Category Attribute Extraction
Figure 2 for PAM: Understanding Product Images in Cross Product Category Attribute Extraction
Figure 3 for PAM: Understanding Product Images in Cross Product Category Attribute Extraction
Figure 4 for PAM: Understanding Product Images in Cross Product Category Attribute Extraction
Viaarxiv icon

AdaTag: Multi-Attribute Value Extraction from Product Profiles with Adaptive Decoding

Jun 04, 2021
Jun Yan, Nasser Zalmout, Yan Liang, Christan Grant, Xiang Ren, Xin Luna Dong

Figure 1 for AdaTag: Multi-Attribute Value Extraction from Product Profiles with Adaptive Decoding
Figure 2 for AdaTag: Multi-Attribute Value Extraction from Product Profiles with Adaptive Decoding
Figure 3 for AdaTag: Multi-Attribute Value Extraction from Product Profiles with Adaptive Decoding
Figure 4 for AdaTag: Multi-Attribute Value Extraction from Product Profiles with Adaptive Decoding
Viaarxiv icon

AutoKnow: Self-Driving Knowledge Collection for Products of Thousands of Types

Jun 24, 2020
Xin Luna Dong, Xiang He, Andrey Kan, Xian Li, Yan Liang, Jun Ma, Yifan Ethan Xu, Chenwei Zhang, Tong Zhao, Gabriel Blanco Saldana, Saurabh Deshpande, Alexandre Michetti Manduca, Jay Ren, Surender Pal Singh, Fan Xiao, Haw-Shiuan Chang, Giannis Karamanolakis, Yuning Mao, Yaqing Wang, Christos Faloutsos, Andrew McCallum, Jiawei Han

Figure 1 for AutoKnow: Self-Driving Knowledge Collection for Products of Thousands of Types
Figure 2 for AutoKnow: Self-Driving Knowledge Collection for Products of Thousands of Types
Figure 3 for AutoKnow: Self-Driving Knowledge Collection for Products of Thousands of Types
Figure 4 for AutoKnow: Self-Driving Knowledge Collection for Products of Thousands of Types
Viaarxiv icon

Relation Discovery with Out-of-Relation Knowledge Base as Supervision

Apr 19, 2019
Yan Liang, Xin Liu, Jianwen Zhang, Yangqiu Song

Figure 1 for Relation Discovery with Out-of-Relation Knowledge Base as Supervision
Figure 2 for Relation Discovery with Out-of-Relation Knowledge Base as Supervision
Figure 3 for Relation Discovery with Out-of-Relation Knowledge Base as Supervision
Figure 4 for Relation Discovery with Out-of-Relation Knowledge Base as Supervision
Viaarxiv icon

A Hierarchical Distributed Processing Framework for Big Image Data

Jul 03, 2016
Le Dong, Zhiyu Lin, Yan Liang, Ling He, Ning Zhang, Qi Chen, Xiaochun Cao, Ebroul lzquierdo

Figure 1 for A Hierarchical Distributed Processing Framework for Big Image Data
Figure 2 for A Hierarchical Distributed Processing Framework for Big Image Data
Figure 3 for A Hierarchical Distributed Processing Framework for Big Image Data
Figure 4 for A Hierarchical Distributed Processing Framework for Big Image Data
Viaarxiv icon