Alert button
Picture for Zhenyu Li

Zhenyu Li

Alert button

AvatarMMC: 3D Head Avatar Generation and Editing with Multi-Modal Conditioning

Feb 08, 2024
Wamiq Reyaz Para, Abdelrahman Eldesokey, Zhenyu Li, Pradyumna Reddy, Jiankang Deng, Peter Wonka

Viaarxiv icon

UniMem: Towards a Unified View of Long-Context Large Language Models

Feb 05, 2024
Junjie Fang, Likai Tang, Hongzhe Bi, Yujia Qin, Si Sun, Zhenyu Li, Haolun Li, Yongjian Li, Xin Cong, Yukun Yan, Xiaodong Shi, Sen Song, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

Mixed Static and Reconfigurable Metasurface Deployment in Indoor Dense Spaces: How Much Reconfigurability is Needed?

Feb 01, 2024
Zhenyu Li, Ozan Alp Topal, Özlem Tuğfe Demir, Emil Björnson, Cicek Cavdar

Viaarxiv icon

PatchFusion: An End-to-End Tile-Based Framework for High-Resolution Monocular Metric Depth Estimation

Dec 04, 2023
Zhenyu Li, Shariq Farooq Bhat, Peter Wonka

Figure 1 for PatchFusion: An End-to-End Tile-Based Framework for High-Resolution Monocular Metric Depth Estimation
Figure 2 for PatchFusion: An End-to-End Tile-Based Framework for High-Resolution Monocular Metric Depth Estimation
Figure 3 for PatchFusion: An End-to-End Tile-Based Framework for High-Resolution Monocular Metric Depth Estimation
Figure 4 for PatchFusion: An End-to-End Tile-Based Framework for High-Resolution Monocular Metric Depth Estimation
Viaarxiv icon

Enhancing the Spatial Awareness Capability of Multi-Modal Large Language Model

Nov 01, 2023
Yongqiang Zhao, Zhenyu Li, Zhi Jin, Feng Zhang, Haiyan Zhao, Chengfeng Dou, Zhengwei Tao, Xinhai Xu, Donghong Liu

Viaarxiv icon

Enhancing Subtask Performance of Multi-modal Large Language Model

Aug 31, 2023
Yongqiang Zhao, Zhenyu Li, Feng Zhang, Xinhai Xu, Donghong Liu

Viaarxiv icon

FlexKBQA: A Flexible LLM-Powered Framework for Few-Shot Knowledge Base Question Answering

Aug 23, 2023
Zhenyu Li, Sunqi Fan, Yu Gu, Xiuxing Li, Zhichao Duan, Bowen Dong, Ning Liu, Jianyong Wang

Figure 1 for FlexKBQA: A Flexible LLM-Powered Framework for Few-Shot Knowledge Base Question Answering
Figure 2 for FlexKBQA: A Flexible LLM-Powered Framework for Few-Shot Knowledge Base Question Answering
Figure 3 for FlexKBQA: A Flexible LLM-Powered Framework for Few-Shot Knowledge Base Question Answering
Figure 4 for FlexKBQA: A Flexible LLM-Powered Framework for Few-Shot Knowledge Base Question Answering
Viaarxiv icon

The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation

Jul 27, 2023
Lingdong Kong, Yaru Niu, Shaoyuan Xie, Hanjiang Hu, Lai Xing Ng, Benoit R. Cottereau, Ding Zhao, Liangjun Zhang, Hesheng Wang, Wei Tsang Ooi, Ruijie Zhu, Ziyang Song, Li Liu, Tianzhu Zhang, Jun Yu, Mohan Jing, Pengwei Li, Xiaohua Qi, Cheng Jin, Yingfeng Chen, Jie Hou, Jie Zhang, Zhen Kan, Qiang Ling, Liang Peng, Minglei Li, Di Xu, Changpeng Yang, Yuanqi Yao, Gang Wu, Jian Kuai, Xianming Liu, Junjun Jiang, Jiamian Huang, Baojun Li, Jiale Chen, Shuang Zhang, Sun Ao, Zhenyu Li, Runze Chen, Haiyong Luo, Fang Zhao, Jingze Yu

Figure 1 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Figure 2 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Figure 3 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Figure 4 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Viaarxiv icon

Secure Split Learning against Property Inference, Data Reconstruction, and Feature Space Hijacking Attacks

Apr 19, 2023
Yunlong Mao, Zexi Xin, Zhenyu Li, Jue Hong, Qingyou Yang, Sheng Zhong

Figure 1 for Secure Split Learning against Property Inference, Data Reconstruction, and Feature Space Hijacking Attacks
Figure 2 for Secure Split Learning against Property Inference, Data Reconstruction, and Feature Space Hijacking Attacks
Figure 3 for Secure Split Learning against Property Inference, Data Reconstruction, and Feature Space Hijacking Attacks
Figure 4 for Secure Split Learning against Property Inference, Data Reconstruction, and Feature Space Hijacking Attacks
Viaarxiv icon

Bridging the Language Gap: Knowledge Injected Multilingual Question Answering

Apr 06, 2023
Zhichao Duan, Xiuxing Li, Zhengyan Zhang, Zhenyu Li, Ning Liu, Jianyong Wang

Figure 1 for Bridging the Language Gap: Knowledge Injected Multilingual Question Answering
Figure 2 for Bridging the Language Gap: Knowledge Injected Multilingual Question Answering
Figure 3 for Bridging the Language Gap: Knowledge Injected Multilingual Question Answering
Figure 4 for Bridging the Language Gap: Knowledge Injected Multilingual Question Answering
Viaarxiv icon