Alert button
Picture for Tianyu Zheng

Tianyu Zheng

Alert button

MuPT: A Generative Symbolic Music Pretrained Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2024
Xingwei Qu, Yuelin Bai, Yinghao Ma, Ziya Zhou, Ka Man Lo, Jiaheng Liu, Ruibin Yuan, Lejun Min, Xueling Liu, Tianyu Zhang, Xinrun Du, Shuyue Guo, Yiming Liang, Yizhi Li, Shangda Wu, Junting Zhou, Tianyu Zheng, Ziyang Ma, Fengze Han, Wei Xue, Gus Xia, Emmanouil Benetos, Xiang Yue, Chenghua Lin, Xu Tan, Stephen W. Huang, Wenhu Chen, Jie Fu, Ge Zhang

Viaarxiv icon

Dynamic Generation of Personalities with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2024
Jianzhi Liu, Hexiang Gu, Tianyu Zheng, Liuyu Xiang, Huijia Wu, Jie Fu, Zhaofeng He

Viaarxiv icon

Chinese Tiny LLM: Pretraining a Chinese-Centric Large Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Xinrun Du, Zhouliang Yu, Songyang Gao, Ding Pan, Yuyang Cheng, Ziyang Ma, Ruibin Yuan, Xingwei Qu, Jiaheng Liu, Tianyu Zheng, Xinchen Luo, Guorui Zhou, Binhang Yuan, Wenhu Chen, Jie Fu, Ge Zhang

Viaarxiv icon

CodeEditorBench: Evaluating Code Editing Capability of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2024
Jiawei Guo, Ziming Li, Xueling Liu, Kaijing Ma, Tianyu Zheng, Zhouliang Yu, Ding Pan, Yizhi LI, Ruibo Liu, Yue Wang, Shuyue Guo, Xingwei Qu, Xiang Yue, Ge Zhang, Wenhu Chen, Jie Fu

Viaarxiv icon

COIG-CQIA: Quality is All You Need for Chinese Instruction Fine-tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Yuelin Bai, Xinrun Du, Yiming Liang, Yonggang Jin, Ziqiang Liu, Junting Zhou, Tianyu Zheng, Xincheng Zhang, Nuo Ma, Zekun Wang, Ruibin Yuan, Haihong Wu, Hongquan Lin, Wenhao Huang, Jiajun Zhang, Wenhu Chen, Chenghua Lin, Jie Fu, Min Yang, Shiwen Ni, Ge Zhang

Figure 1 for COIG-CQIA: Quality is All You Need for Chinese Instruction Fine-tuning
Figure 2 for COIG-CQIA: Quality is All You Need for Chinese Instruction Fine-tuning
Figure 3 for COIG-CQIA: Quality is All You Need for Chinese Instruction Fine-tuning
Figure 4 for COIG-CQIA: Quality is All You Need for Chinese Instruction Fine-tuning
Viaarxiv icon

DEEP-ICL: Definition-Enriched Experts for Language Model In-Context Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Xingwei Qu, Yiming Liang, Yucheng Wang, Tianyu Zheng, Tommy Yue, Lei Ma, Stephen W. Huang, Jiajun Zhang, Wenhu Chen, Chenghua Lin, Jie Fu, Ge Zhang

Figure 1 for DEEP-ICL: Definition-Enriched Experts for Language Model In-Context Learning
Figure 2 for DEEP-ICL: Definition-Enriched Experts for Language Model In-Context Learning
Figure 3 for DEEP-ICL: Definition-Enriched Experts for Language Model In-Context Learning
Figure 4 for DEEP-ICL: Definition-Enriched Experts for Language Model In-Context Learning
Viaarxiv icon

OpenCodeInterpreter: Integrating Code Generation with Execution and Refinement

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Tianyu Zheng, Ge Zhang, Tianhao Shen, Xueling Liu, Bill Yuchen Lin, Jie Fu, Wenhu Chen, Xiang Yue

Viaarxiv icon

StructLM: Towards Building Generalist Models for Structured Knowledge Grounding

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Alex Zhuang, Ge Zhang, Tianyu Zheng, Xinrun Du, Junjie Wang, Weiming Ren, Stephen W. Huang, Jie Fu, Xiang Yue, Wenhu Chen

Viaarxiv icon

ChatMusician: Understanding and Generating Music Intrinsically with LLM

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2024
Ruibin Yuan, Hanfeng Lin, Yi Wang, Zeyue Tian, Shangda Wu, Tianhao Shen, Ge Zhang, Yuhang Wu, Cong Liu, Ziya Zhou, Ziyang Ma, Liumeng Xue, Ziyu Wang, Qin Liu, Tianyu Zheng, Yizhi Li, Yinghao Ma, Yiming Liang, Xiaowei Chi, Ruibo Liu, Zili Wang, Pengfei Li, Jingcheng Wu, Chenghua Lin, Qifeng Liu, Tao Jiang, Wenhao Huang, Wenhu Chen, Emmanouil Benetos, Jie Fu, Gus Xia, Roger Dannenberg, Wei Xue, Shiyin Kang, Yike Guo

Viaarxiv icon

MORE-3S:Multimodal-based Offline Reinforcement Learning with Shared Semantic Spaces

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Tianyu Zheng, Ge Zhang, Xingwei Qu, Ming Kuang, Stephen W. Huang, Zhaofeng He

Viaarxiv icon