Alert button
Picture for Weijun Wang

Weijun Wang

Alert button

Personal LLM Agents: Insights and Survey about the Capability, Efficiency and Security

Jan 10, 2024
Yuanchun Li, Hao Wen, Weijun Wang, Xiangyu Li, Yizhen Yuan, Guohong Liu, Jiacheng Liu, Wenxing Xu, Xiang Wang, Yi Sun, Rui Kong, Yile Wang, Hanfei Geng, Jian Luan, Xuefeng Jin, Zilong Ye, Guanjing Xiong, Fan Zhang, Xiang Li, Mengwei Xu, Zhijun Li, Peng Li, Yang Liu, Ya-Qin Zhang, Yunxin Liu

Viaarxiv icon

BiSwift: Bandwidth Orchestrator for Multi-Stream Video Analytics on Edge

Dec 25, 2023
Lin Sun, Weijun Wang, Tingting Yuan, Liang Mi, Haipeng Dai, Yunxin Liu, Xiaoming Fu

Viaarxiv icon

Serving MoE Models on Resource-constrained Edge Devices via Dynamic Expert Swapping

Aug 29, 2023
Rui Kong, Yuanchun Li, Qingtian Feng, Weijun Wang, Linghe Kong, Yunxin Liu

Viaarxiv icon

ReMaX: Relaxing for Better Training on Efficient Panoptic Segmentation

Jun 29, 2023
Shuyang Sun, Weijun Wang, Qihang Yu, Andrew Howard, Philip Torr, Liang-Chieh Chen

Figure 1 for ReMaX: Relaxing for Better Training on Efficient Panoptic Segmentation
Figure 2 for ReMaX: Relaxing for Better Training on Efficient Panoptic Segmentation
Figure 3 for ReMaX: Relaxing for Better Training on Efficient Panoptic Segmentation
Figure 4 for ReMaX: Relaxing for Better Training on Efficient Panoptic Segmentation
Viaarxiv icon

AccDecoder: Accelerated Decoding for Neural-enhanced Video Analytics

Jan 24, 2023
Tingting Yuan, Liang Mi, Weijun Wang, Haipeng Dai, Xiaoming Fu

Figure 1 for AccDecoder: Accelerated Decoding for Neural-enhanced Video Analytics
Figure 2 for AccDecoder: Accelerated Decoding for Neural-enhanced Video Analytics
Figure 3 for AccDecoder: Accelerated Decoding for Neural-enhanced Video Analytics
Figure 4 for AccDecoder: Accelerated Decoding for Neural-enhanced Video Analytics
Viaarxiv icon

MOSAIC: Mobile Segmentation via decoding Aggregated Information and encoded Context

Dec 22, 2021
Weijun Wang, Andrew Howard

Figure 1 for MOSAIC: Mobile Segmentation via decoding Aggregated Information and encoded Context
Figure 2 for MOSAIC: Mobile Segmentation via decoding Aggregated Information and encoded Context
Figure 3 for MOSAIC: Mobile Segmentation via decoding Aggregated Information and encoded Context
Figure 4 for MOSAIC: Mobile Segmentation via decoding Aggregated Information and encoded Context
Viaarxiv icon

Discovering Multi-Hardware Mobile Models via Architecture Search

Aug 18, 2020
Grace Chu, Okan Arikan, Gabriel Bender, Weijun Wang, Achille Brighton, Pieter-Jan Kindermans, Hanxiao Liu, Berkin Akin, Suyog Gupta, Andrew Howard

Figure 1 for Discovering Multi-Hardware Mobile Models via Architecture Search
Figure 2 for Discovering Multi-Hardware Mobile Models via Architecture Search
Figure 3 for Discovering Multi-Hardware Mobile Models via Architecture Search
Figure 4 for Discovering Multi-Hardware Mobile Models via Architecture Search
Viaarxiv icon

FoodX-251: A Dataset for Fine-grained Food Classification

Jul 14, 2019
Parneet Kaur, Karan Sikka, Weijun Wang, Serge Belongie, Ajay Divakaran

Figure 1 for FoodX-251: A Dataset for Fine-grained Food Classification
Figure 2 for FoodX-251: A Dataset for Fine-grained Food Classification
Figure 3 for FoodX-251: A Dataset for Fine-grained Food Classification
Figure 4 for FoodX-251: A Dataset for Fine-grained Food Classification
Viaarxiv icon

Geo-Aware Networks for Fine Grained Recognition

Jun 04, 2019
Grace Chu, Brian Potetz, Weijun Wang, Andrew Howard, Yang Song, Fernando Brucher, Thomas Leung, Hartwig Adam

Figure 1 for Geo-Aware Networks for Fine Grained Recognition
Figure 2 for Geo-Aware Networks for Fine Grained Recognition
Figure 3 for Geo-Aware Networks for Fine Grained Recognition
Figure 4 for Geo-Aware Networks for Fine Grained Recognition
Viaarxiv icon

Searching for MobileNetV3

May 14, 2019
Andrew Howard, Mark Sandler, Grace Chu, Liang-Chieh Chen, Bo Chen, Mingxing Tan, Weijun Wang, Yukun Zhu, Ruoming Pang, Vijay Vasudevan, Quoc V. Le, Hartwig Adam

Figure 1 for Searching for MobileNetV3
Figure 2 for Searching for MobileNetV3
Figure 3 for Searching for MobileNetV3
Figure 4 for Searching for MobileNetV3
Viaarxiv icon