Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Huan Yang

Huan Yang

Depatment of Gastroenterology, Second Affiliated Hospital, Army Medical University

Using machine learning to parametrize postmerger signals from binary neutron stars


Jan 17, 2022
Tim Whittaker, William E. East, Stephen R. Green, Luis Lehner, Huan Yang


  Access Paper or Ask Questions

Advancing High-Resolution Video-Language Representation with Large-Scale Video Transcriptions


Nov 19, 2021
Hongwei Xue, Tiankai Hang, Yanhong Zeng, Yuchong Sun, Bei Liu, Huan Yang, Jianlong Fu, Baining Guo


  Access Paper or Ask Questions

Improving Visual Quality of Image Synthesis by A Token-based Generator with Transformers


Nov 05, 2021
Yanhong Zeng, Huan Yang, Hongyang Chao, Jianbo Wang, Jianlong Fu

* NeurIPS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Fine-Grained Motion Embedding for Landscape Animation


Sep 13, 2021
Hongwei Xue, Bei Liu, Huan Yang, Jianlong Fu, Houqiang Li, Jiebo Luo

* Accepted by ACM Multimedia 2021 as an oral paper 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Conditional Knowledge Distillation for Degraded-Reference Image Quality Assessment


Aug 18, 2021
Heliang Zheng, Huan Yang, Jianlong Fu, Zheng-Jun Zha, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Domain-Aware Universal Style Transfer


Aug 17, 2021
Kibeom Hong, Seogkyu Jeon, Huan Yang, Jianlong Fu, Hyeran Byun

* Accepted by ICCV 2021. Code is available at https://github.com/Kibeom-Hong/Domain-Aware-Style-Transfer 

  Access Paper or Ask Questions

Reduced Reference Perceptual Quality Model and Application to Rate Control for 3D Point Cloud Compression


Nov 25, 2020
Qi Liu, Hui Yuan, Raouf Hamzaoui, Honglei Su, Junhui Hou, Huan Yang

* 14 figures and 7 tables, submitted to IEEE T IP 

  Access Paper or Ask Questions

Full Reference Screen Content Image Quality Assessment by Fusing Multi-level Structure Similarity


Aug 07, 2020
Chenglizhao Chen, Hongmeng Zhao, Huan Yang, Chong Peng, Teng Yu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Texture Transformer Network for Image Super-Resolution


Jun 22, 2020
Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Hongtao Lu, Baining Guo

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results


May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Application of Structural Similarity Analysis of Visually Salient Areas and Hierarchical Clustering in the Screening of Similar Wireless Capsule Endoscopic Images


Apr 01, 2020
Rui Nie, Huan Yang, Hejuan Peng, Wenbin Luo, Weiya Fan, Jie Zhang, Jing Liao, Fang Huang, Yufeng Xiao


  Access Paper or Ask Questions

Personalized Exposure Control Using Adaptive Metering and Reinforcement Learning


Aug 05, 2018
Huan Yang, Baoyuan Wang, Noranart Vesdapunt, Minyi Guo, Sing Bing Kang

* 17 pages, 20 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Extraction of Video Highlights Via Robust Recurrent Auto-encoders


Oct 06, 2015
Huan Yang, Baoyuan Wang, Stephen Lin, David Wipf, Minyi Guo, Baining Guo

* To Appear in ICCV 2015 

  Access Paper or Ask Questions