Alert button
Picture for Yuan Meng

Yuan Meng

Alert button

Retraining-free Model Quantization via One-Shot Weight-Coupling Learning

Jan 03, 2024
Chen Tang, Yuan Meng, Jiacheng Jiang, Shuzhao Xie, Rongwei Lu, Xinzhu Ma, Zhi Wang, Wenwu Zhu

Viaarxiv icon

Language-conditioned Learning for Robotic Manipulation: A Survey

Dec 17, 2023
Hongkuan Zhou, Xiangtong Yao, Yuan Meng, Siming Sun, Zhenshan BIng, Kai Huang, Alois Knoll

Viaarxiv icon

Towards Fair and Comprehensive Comparisons for Image-Based 3D Object Detection

Oct 11, 2023
Xinzhu Ma, Yongtao Wang, Yinmin Zhang, Zhiyi Xia, Yuan Meng, Zhihui Wang, Haojie Li, Wanli Ouyang

Figure 1 for Towards Fair and Comprehensive Comparisons for Image-Based 3D Object Detection
Figure 2 for Towards Fair and Comprehensive Comparisons for Image-Based 3D Object Detection
Figure 3 for Towards Fair and Comprehensive Comparisons for Image-Based 3D Object Detection
Figure 4 for Towards Fair and Comprehensive Comparisons for Image-Based 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Characterizing Speed Performance of Multi-Agent Reinforcement Learning

Sep 13, 2023
Samuel Wiggins, Yuan Meng, Rajgopal Kannan, Viktor Prasanna

Figure 1 for Characterizing Speed Performance of Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 2 for Characterizing Speed Performance of Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 3 for Characterizing Speed Performance of Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 4 for Characterizing Speed Performance of Multi-Agent Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

RGAT: A Deeper Look into Syntactic Dependency Information for Coreference Resolution

Sep 10, 2023
Yuan Meng, Xuhao Pan, Jun Chang, Yue Wang

Figure 1 for RGAT: A Deeper Look into Syntactic Dependency Information for Coreference Resolution
Figure 2 for RGAT: A Deeper Look into Syntactic Dependency Information for Coreference Resolution
Figure 3 for RGAT: A Deeper Look into Syntactic Dependency Information for Coreference Resolution
Figure 4 for RGAT: A Deeper Look into Syntactic Dependency Information for Coreference Resolution
Viaarxiv icon

Contact-aware Shaping and Maintenance of Deformable Linear Objects With Fixtures

Jul 19, 2023
Kejia Chen, Zhenshan Bing, Fan Wu, Yuan Meng, Andre Kraft, Sami Haddadin, Alois Knoll

Figure 1 for Contact-aware Shaping and Maintenance of Deformable Linear Objects With Fixtures
Figure 2 for Contact-aware Shaping and Maintenance of Deformable Linear Objects With Fixtures
Figure 3 for Contact-aware Shaping and Maintenance of Deformable Linear Objects With Fixtures
Figure 4 for Contact-aware Shaping and Maintenance of Deformable Linear Objects With Fixtures
Viaarxiv icon

DIVA: A Dirichlet Process Based Incremental Deep Clustering Algorithm via Variational Auto-Encoder

May 23, 2023
Zhenshan Bing, Yuan Meng, Yuqi Yun, Hang Su, Xiaojie Su, Kai Huang, Alois Knoll

Figure 1 for DIVA: A Dirichlet Process Based Incremental Deep Clustering Algorithm via Variational Auto-Encoder
Figure 2 for DIVA: A Dirichlet Process Based Incremental Deep Clustering Algorithm via Variational Auto-Encoder
Figure 3 for DIVA: A Dirichlet Process Based Incremental Deep Clustering Algorithm via Variational Auto-Encoder
Figure 4 for DIVA: A Dirichlet Process Based Incremental Deep Clustering Algorithm via Variational Auto-Encoder
Viaarxiv icon

DNG: Taxonomy Expansion by Exploring the Intrinsic Directed Structure on Non-Gaussian Space

Feb 22, 2023
Songlin Zhai, Weiqing Wang, Yuanfang Li, Yuan Meng

Figure 1 for DNG: Taxonomy Expansion by Exploring the Intrinsic Directed Structure on Non-Gaussian Space
Figure 2 for DNG: Taxonomy Expansion by Exploring the Intrinsic Directed Structure on Non-Gaussian Space
Figure 3 for DNG: Taxonomy Expansion by Exploring the Intrinsic Directed Structure on Non-Gaussian Space
Figure 4 for DNG: Taxonomy Expansion by Exploring the Intrinsic Directed Structure on Non-Gaussian Space
Viaarxiv icon

An Empirical Study of Pseudo-Labeling for Image-based 3D Object Detection

Aug 15, 2022
Xinzhu Ma, Yuan Meng, Yinmin Zhang, Lei Bai, Jun Hou, Shuai Yi, Wanli Ouyang

Figure 1 for An Empirical Study of Pseudo-Labeling for Image-based 3D Object Detection
Figure 2 for An Empirical Study of Pseudo-Labeling for Image-based 3D Object Detection
Figure 3 for An Empirical Study of Pseudo-Labeling for Image-based 3D Object Detection
Figure 4 for An Empirical Study of Pseudo-Labeling for Image-based 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Estimating Granger Causality with Unobserved Confounders via Deep Latent-Variable Recurrent Neural Network

Sep 09, 2019
Yuan Meng

Figure 1 for Estimating Granger Causality with Unobserved Confounders via Deep Latent-Variable Recurrent Neural Network
Figure 2 for Estimating Granger Causality with Unobserved Confounders via Deep Latent-Variable Recurrent Neural Network
Figure 3 for Estimating Granger Causality with Unobserved Confounders via Deep Latent-Variable Recurrent Neural Network
Figure 4 for Estimating Granger Causality with Unobserved Confounders via Deep Latent-Variable Recurrent Neural Network
Viaarxiv icon