Alert button
Picture for Xiaoshuai Sun

Xiaoshuai Sun

Alert button

Towards Efficient Diffusion-Based Image Editing with Instant Attention Masks

Jan 23, 2024
Siyu Zou, Jiji Tang, Yiyi Zhou, Jing He, Chaoyi Zhao, Rongsheng Zhang, Zhipeng Hu, Xiaoshuai Sun

Viaarxiv icon

Rotated Multi-Scale Interaction Network for Referring Remote Sensing Image Segmentation

Dec 19, 2023
Sihan Liu, Yiwei Ma, Xiaoqing Zhang, Haowei Wang, Jiayi Ji, Xiaoshuai Sun, Rongrong Ji

Viaarxiv icon

X-Dreamer: Creating High-quality 3D Content by Bridging the Domain Gap Between Text-to-2D and Text-to-3D Generation

Nov 30, 2023
Yiwei Ma, Yijun Fan, Jiayi Ji, Haowei Wang, Xiaoshuai Sun, Guannan Jiang, Annan Shu, Rongrong Ji

Viaarxiv icon

Towards Omni-supervised Referring Expression Segmentation

Nov 01, 2023
Minglang Huang, Yiyi Zhou, Gen Luo, Guannan Jiang, Weilin Zhuang, Xiaoshuai Sun

Viaarxiv icon

Semi-Supervised Panoptic Narrative Grounding

Oct 27, 2023
Danni Yang, Jiayi Ji, Xiaoshuai Sun, Haowei Wang, Yinan Li, Yiwei Ma, Rongrong Ji

Viaarxiv icon

NICE: Improving Panoptic Narrative Detection and Segmentation with Cascading Collaborative Learning

Oct 23, 2023
Haowei Wang, Jiayi Ji, Tianyu Guo, Yilong Yang, Yiyi Zhou, Xiaoshuai Sun, Rongrong Ji

Viaarxiv icon

JM3D & JM3D-LLM: Elevating 3D Representation with Joint Multi-modal Cues

Oct 20, 2023
Jiayi Ji, Haowei Wang, Changli Wu, Yiwei Ma, Xiaoshuai Sun, Rongrong Ji

Viaarxiv icon