Alert button
Picture for Ye Li

Ye Li

Alert button

Transformer-based RGB-T Tracking with Channel and Spatial Feature Fusion

Add code
Bookmark button
Alert button
May 06, 2024
Yunfeng Li, Bo Wang, Ye Li, Zhiwen Yu, Liang Wang

Viaarxiv icon

Optimizing LiDAR Placements for Robust Driving Perception in Adverse Conditions

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Ye Li, Lingdong Kong, Hanjiang Hu, Xiaohao Xu, Xiaonan Huang

Viaarxiv icon

MoZIP: A Multilingual Benchmark to Evaluate Large Language Models in Intellectual Property

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Shiwen Ni, Minghuan Tan, Yuelin Bai, Fuqiang Niu, Min Yang, Bowen Zhang, Ruifeng Xu, Xiaojun Chen, Chengming Li, Xiping Hu, Ye Li, Jianping Fan

Viaarxiv icon

Customizable Perturbation Synthesis for Robust SLAM Benchmarking

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 12, 2024
Xiaohao Xu, Tianyi Zhang, Sibo Wang, Xiang Li, Yongqi Chen, Ye Li, Bhiksha Raj, Matthew Johnson-Roberson, Xiaonan Huang

Viaarxiv icon

Graph-of-Thought: Utilizing Large Language Models to Solve Complex and Dynamic Business Problems

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 10, 2024
Ye Li

Viaarxiv icon

Efficient Discrete Physics-informed Neural Networks for Addressing Evolutionary Partial Differential Equations

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2023
Siqi Chen, Bin Shan, Ye Li

Viaarxiv icon

ShareCMP: Polarization-Aware RGB-P Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 10, 2023
Zhuoyan Liu, Bo Wang, Lizhi Wang, Chenyu Mao, Ye Li

Figure 1 for ShareCMP: Polarization-Aware RGB-P Semantic Segmentation
Figure 2 for ShareCMP: Polarization-Aware RGB-P Semantic Segmentation
Figure 3 for ShareCMP: Polarization-Aware RGB-P Semantic Segmentation
Figure 4 for ShareCMP: Polarization-Aware RGB-P Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

TTMFN: Two-stream Transformer-based Multimodal Fusion Network for Survival Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 13, 2023
Ruiquan Ge, Xiangyang Hu, Rungen Huang, Gangyong Jia, Yaqi Wang, Renshu Gu, Changmiao Wang, Elazab Ahmed, Linyan Wang, Juan Ye, Ye Li

Viaarxiv icon

Lightweight Full-Convolutional Siamese Tracker

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 17, 2023
Yunfeng Li, Bo Wang, Xueyi Wu, Zhuoyan Liu, Ye Li

Figure 1 for Lightweight Full-Convolutional Siamese Tracker
Figure 2 for Lightweight Full-Convolutional Siamese Tracker
Figure 3 for Lightweight Full-Convolutional Siamese Tracker
Figure 4 for Lightweight Full-Convolutional Siamese Tracker
Viaarxiv icon

Influence of Camera-LiDAR Configuration on 3D Object Detection for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 08, 2023
Ye Li, Hanjiang Hu, Zuxin Liu, Ding Zhao

Figure 1 for Influence of Camera-LiDAR Configuration on 3D Object Detection for Autonomous Driving
Figure 2 for Influence of Camera-LiDAR Configuration on 3D Object Detection for Autonomous Driving
Figure 3 for Influence of Camera-LiDAR Configuration on 3D Object Detection for Autonomous Driving
Figure 4 for Influence of Camera-LiDAR Configuration on 3D Object Detection for Autonomous Driving
Viaarxiv icon