Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Liujuan Cao

Prioritized Subnet Sampling for Resource-Adaptive Supernet Training


Sep 12, 2021
Bohong Chen, Mingbao Lin, Liujuan Cao, Jianzhuang Liu, Qixiang Ye, Baochang Zhang, Wei Zeng, Yonghong Tian, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

ISTR: End-to-End Instance Segmentation with Transformers


May 06, 2021
Jie Hu, Liujuan Cao, Yao Lu, ShengChuan Zhang, Yan Wang, Ke Li, Feiyue Huang, Ling Shao, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

SDD-FIQA: Unsupervised Face Image Quality Assessment with Similarity Distribution Distance


Mar 10, 2021
Fu-Zhao Ou, Xingyu Chen, Ruixin Zhang, Yuge Huang, Shaoxin Li, Jilin Li, Yong Li, Liujuan Cao, Yuan-Gen Wang

* IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Image-to-image Translation via Hierarchical Style Disentanglement


Mar 02, 2021
Xinyang Li, Shengchuan Zhang, Jie Hu, Liujuan Cao, Xiaopeng Hong, Xudong Mao, Feiyue Huang, Yongjian Wu, Rongrong Ji

* CVPR 2021. The code will be released at at https://github.com/imlixinyang/HiSD 

  Access Paper or Ask Questions

DeeperForensics Challenge 2020 on Real-World Face Forgery Detection: Methods and Results


Feb 18, 2021
Liming Jiang, Zhengkui Guo, Wayne Wu, Zhaoyang Liu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Baoying Chen, Peiyu Zhuang, Sili Li, Shen Chen, Taiping Yao, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Liujuan Cao, Rongrong Ji, Changlei Lu, Ganchao Tan

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/25228 

  Access Paper or Ask Questions

Dual-Level Collaborative Transformer for Image Captioning


Jan 16, 2021
Yunpeng Luo, Jiayi Ji, Xiaoshuai Sun, Liujuan Cao, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Chia-Wen Lin, Rongrong Ji

* AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-task Collaborative Network for Joint Referring Expression Comprehension and Segmentation


Mar 19, 2020
Gen Luo, Yiyi Zhou, Xiaoshuai Sun, Liujuan Cao, Chenglin Wu, Cheng Deng, Rongrong Ji

* accpected by CVPR2020 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Hadamard Codebook Based Deep Hashing


Oct 21, 2019
Shen Chen, Liujuan Cao, Mingbao Lin, Yan Wang, Xiaoshuai Sun, Chenglin Wu, Jingfei Qiu, Rongrong Ji

* 8 pages, 7 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic-aware Image Deblurring


Oct 09, 2019
Fuhai Chen, Rongrong Ji, Chengpeng Dai, Xiaoshuai Sun, Chia-Wen Lin, Jiayi Ji, Baochang Zhang, Feiyue Huang, Liujuan Cao


  Access Paper or Ask Questions

Supervised Online Hashing via Similarity Distribution Learning


May 31, 2019
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Shen Chen, Feng Zheng, Xiaoshuai Sun, Baochang Zhang, Liujuan Cao, Guodong Guo, Feiyue Huang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Optimal Structured CNN Pruning via Generative Adversarial Learning


Mar 22, 2019
Shaohui Lin, Rongrong Ji, Chenqian Yan, Baochang Zhang, Liujuan Cao, Qixiang Ye, Feiyue Huang, David Doermann

* Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 

  Access Paper or Ask Questions

Visual Vocabulary Learning and Its Application to 3D and Mobile Visual Search


Jun 29, 2012
Liujuan Cao


  Access Paper or Ask Questions