Alert button
Picture for Zhihui Wang

Zhihui Wang

Alert button

A self-attention-based differentially private tabular GAN with high data utility

Dec 20, 2023
Zijian Li, Zhihui Wang

Viaarxiv icon

3DAxiesPrompts: Unleashing the 3D Spatial Task Capabilities of GPT-4V

Dec 15, 2023
Dingning Liu, Xiaomeng Dong, Renrui Zhang, Xu Luo, Peng Gao, Xiaoshui Huang, Yongshun Gong, Zhihui Wang

Figure 1 for 3DAxiesPrompts: Unleashing the 3D Spatial Task Capabilities of GPT-4V
Figure 2 for 3DAxiesPrompts: Unleashing the 3D Spatial Task Capabilities of GPT-4V
Figure 3 for 3DAxiesPrompts: Unleashing the 3D Spatial Task Capabilities of GPT-4V
Figure 4 for 3DAxiesPrompts: Unleashing the 3D Spatial Task Capabilities of GPT-4V
Viaarxiv icon

Towards Fair and Comprehensive Comparisons for Image-Based 3D Object Detection

Oct 11, 2023
Xinzhu Ma, Yongtao Wang, Yinmin Zhang, Zhiyi Xia, Yuan Meng, Zhihui Wang, Haojie Li, Wanli Ouyang

Figure 1 for Towards Fair and Comprehensive Comparisons for Image-Based 3D Object Detection
Figure 2 for Towards Fair and Comprehensive Comparisons for Image-Based 3D Object Detection
Figure 3 for Towards Fair and Comprehensive Comparisons for Image-Based 3D Object Detection
Figure 4 for Towards Fair and Comprehensive Comparisons for Image-Based 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Deep Learning-Derived Optimal Aviation Strategies to Control Pandemics

Oct 12, 2022
Syed Rizvi, Akash Awasthi, Maria J. Peláez, Zhihui Wang, Vittorio Cristini, Hien Van Nguyen, Prashant Dogra

Figure 1 for Deep Learning-Derived Optimal Aviation Strategies to Control Pandemics
Figure 2 for Deep Learning-Derived Optimal Aviation Strategies to Control Pandemics
Figure 3 for Deep Learning-Derived Optimal Aviation Strategies to Control Pandemics
Figure 4 for Deep Learning-Derived Optimal Aviation Strategies to Control Pandemics
Viaarxiv icon

TRUST: An Accurate and End-to-End Table structure Recognizer Using Splitting-based Transformers

Aug 31, 2022
Zengyuan Guo, Yuechen Yu, Pengyuan Lv, Chengquan Zhang, Haojie Li, Zhihui Wang, Kun Yao, Jingtuo Liu, Jingdong Wang

Figure 1 for TRUST: An Accurate and End-to-End Table structure Recognizer Using Splitting-based Transformers
Figure 2 for TRUST: An Accurate and End-to-End Table structure Recognizer Using Splitting-based Transformers
Figure 3 for TRUST: An Accurate and End-to-End Table structure Recognizer Using Splitting-based Transformers
Figure 4 for TRUST: An Accurate and End-to-End Table structure Recognizer Using Splitting-based Transformers
Viaarxiv icon

Semantic decomposition Network with Contrastive and Structural Constraints for Dental Plaque Segmentation

Aug 12, 2022
Jian Shi, Baoli Sun, Xinchen Ye, Zhihui Wang, Xiaolong Luo, Jin Liu, Heli Gao, Haojie Li

Figure 1 for Semantic decomposition Network with Contrastive and Structural Constraints for Dental Plaque Segmentation
Figure 2 for Semantic decomposition Network with Contrastive and Structural Constraints for Dental Plaque Segmentation
Figure 3 for Semantic decomposition Network with Contrastive and Structural Constraints for Dental Plaque Segmentation
Figure 4 for Semantic decomposition Network with Contrastive and Structural Constraints for Dental Plaque Segmentation
Viaarxiv icon

Fine-grained Retrieval Prompt Tuning

Jul 29, 2022
Shijie Wang, Jianlong Chang, Zhihui Wang, Haojie Li, Wanli Ouyang, Qi Tian

Figure 1 for Fine-grained Retrieval Prompt Tuning
Figure 2 for Fine-grained Retrieval Prompt Tuning
Figure 3 for Fine-grained Retrieval Prompt Tuning
Figure 4 for Fine-grained Retrieval Prompt Tuning
Viaarxiv icon

MonoDistill: Learning Spatial Features for Monocular 3D Object Detection

Jan 26, 2022
Zhiyu Chong, Xinzhu Ma, Hong Zhang, Yuxin Yue, Haojie Li, Zhihui Wang, Wanli Ouyang

Figure 1 for MonoDistill: Learning Spatial Features for Monocular 3D Object Detection
Figure 2 for MonoDistill: Learning Spatial Features for Monocular 3D Object Detection
Figure 3 for MonoDistill: Learning Spatial Features for Monocular 3D Object Detection
Figure 4 for MonoDistill: Learning Spatial Features for Monocular 3D Object Detection
Viaarxiv icon

An Underwater Image Semantic Segmentation Method Focusing on Boundaries and a Real Underwater Scene Semantic Segmentation Dataset

Aug 26, 2021
Zhiwei Ma, Haojie Li, Zhihui Wang, Dan Yu, Tianyi Wang, Yingshuang Gu, Xin Fan, Zhongxuan Luo

Viaarxiv icon

Learning Geometry-Guided Depth via Projective Modeling for Monocular 3D Object Detection

Jul 29, 2021
Yinmin Zhang, Xinzhu Ma, Shuai Yi, Jun Hou, Zhihui Wang, Wanli Ouyang, Dan Xu

Figure 1 for Learning Geometry-Guided Depth via Projective Modeling for Monocular 3D Object Detection
Figure 2 for Learning Geometry-Guided Depth via Projective Modeling for Monocular 3D Object Detection
Figure 3 for Learning Geometry-Guided Depth via Projective Modeling for Monocular 3D Object Detection
Figure 4 for Learning Geometry-Guided Depth via Projective Modeling for Monocular 3D Object Detection
Viaarxiv icon