Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Peng Zhang

Path-based Deep Network for Candidate Item Matching in Recommenders


May 18, 2021
Houyi Li, Zhihong Chen, Chenliang Li, Rong Xiao, Hongbo Deng, Peng Zhang, Yongchao Liu, Haihong Tang

* Accepted for publication in SIGIR2021 

  Access Paper or Ask Questions

LGPMA: Complicated Table Structure Recognition with Local and Global Pyramid Mask Alignment


May 13, 2021
Liang Qiao, Zaisheng Li, Zhanzhan Cheng, Peng Zhang, Shiliang Pu, Yi Niu, Wenqi Ren, Wenming Tan, Fei Wu

* Accepted by ICDAR2021 

  Access Paper or Ask Questions

VSR: A Unified Framework for Document Layout Analysis combining Vision, Semantics and Relations


May 13, 2021
Peng Zhang, Can Li, Liang Qiao, Zhanzhan Cheng, Shiliang Pu, Yi Niu, Fei Wu

* Accepted by ICDAR2021 

  Access Paper or Ask Questions

GIPA: General Information Propagation Algorithm for Graph Learning


May 13, 2021
Qinkai Zheng, Houyi Li, Peng Zhang, Zhixiong Yang, Guowei Zhang, Xintan Zeng, Yongchao Liu

* 4 pages, 1 figure, technical report 

  Access Paper or Ask Questions

A Feature Fusion-Net Using Deep Spatial Context Encoder and Nonstationary Joint Statistical Model for High Resolution SAR Image Classification


May 11, 2021
Wenkai Liang, Yan Wu, Ming Li, Peng Zhang, Yice Cao, Xin Hu

* 17 pages,11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

GraphTheta: A Distributed Graph Neural Network Learning System With Flexible Training Strategy


Apr 21, 2021
Houyi Li, Yongchao Liu, Yongyong Li, Bin Huang, Peng Zhang, Guowei Zhang, Xintan Zeng, Kefeng Deng, Wenguang Chen, Changhua He

* 15 pages, 9 figures, submitted to VLDB 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Quantum Machine Learning for Power System Stability Assessment


Apr 10, 2021
Yifan Zhou, Peng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Position and Target Consistency for Memory-based Video Object Segmentation


Apr 09, 2021
Li Hu, Peng Zhang, Bang Zhang, Pan Pan, Yinghui Xu, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

A review of artificial intelligence methods combined with Raman spectroscopy to identify the composition of substances


Apr 05, 2021
Liangrui Pan, Peng Zhang, Chalongrat Daengngam, Mitchai Chongcheawchamnan


  Access Paper or Ask Questions

CogDL: An Extensive Toolkit for Deep Learning on Graphs


Mar 01, 2021
Yukuo Cen, Zhenyu Hou, Yan Wang, Qibin Chen, Yizhen Luo, Xingcheng Yao, Aohan Zeng, Shiguang Guo, Peng Zhang, Guohao Dai, Yu Wang, Chang Zhou, Hongxia Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

D2A U-Net: Automatic Segmentation of COVID-19 Lesions from CT Slices with Dilated Convolution and Dual Attention Mechanism


Feb 10, 2021
Xiangyu Zhao, Peng Zhang, Fan Song, Guangda Fan, Yangyang Sun, Yujia Wang, Zheyuan Tian, Luqi Zhang, Guanglei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Neuro-Reachability of Networked Microgrids


Jan 13, 2021
Yifan Zhou, Peng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Residual Matrix Product State for Machine Learning


Dec 22, 2020
Ye-Ming Meng, Jing Zhang, Peng Zhang, Chao Gao, Shi-Ju Ran


  Access Paper or Ask Questions

Overcoming Language Priors with Self-supervised Learning for Visual Question Answering


Dec 17, 2020
Xi Zhu, Zhendong Mao, Chunxiao Liu, Peng Zhang, Bin Wang, Yongdong Zhang

* Accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A New Many-Objective Evolutionary Algorithm Based on Determinantal Point Processes


Dec 15, 2020
Peng Zhang, Jinlong Li, Tengfei Li, Huanhuan Chen

* 12 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Audio-visual Speech Separation with Adversarially Disentangled Visual Representation


Nov 29, 2020
Peng Zhang, Jiaming Xu, Jing shi, Yunzhe Hao, Bo Xu

* 5 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Noise Reduction Technique for Raman Spectrum using Deep Learning Network


Sep 09, 2020
Liangrui Pan, Pronthep Pipitsunthonsan, Peng Zhang, Chalongrat Daengngam, Apidach Booranawong, Mitcham Chongcheawchamnan


  Access Paper or Ask Questions

TensorCoder: Dimension-Wise Attention via Tensor Representation for Natural Language Modeling


Aug 12, 2020
Shuai Zhang, Peng Zhang, Xindian Ma, Junqiu Wei, Ningning Wang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

TRIE: End-to-End Text Reading and Information Extraction for Document Understanding


May 27, 2020
Peng Zhang, Yunlu Xu, Zhanzhan Cheng, Shiliang Pu, Jing Lu, Liang Qiao, Yi Niu, Fei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Regex Generation for Modeling Industrial Applications by Incorporating Byte Pair Encoder


May 06, 2020
Desheng Wang, Jiawei Liu, Xiang Qi, Baolin Sun, Peng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Reinforcement Learning (DRL): Another Perspective for Unsupervised Wireless Localization


Apr 09, 2020
You Li, Xin Hu, Yuan Zhuang, Zhouzheng Gao, Peng Zhang, Naser El-Sheimy


  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Streaming Parallelism on Heterogeneous Many-Core Architectures: A Machine Learning Based Approach


Mar 05, 2020
Peng Zhang, Jianbin Fang, Canqun Yang, Chun Huang, Tao Tang, Zheng Wang

* Accepted to be published at IEEE TPDS. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1802.02760 

  Access Paper or Ask Questions

KoGuN: Accelerating Deep Reinforcement Learning via Integrating Human Suboptimal Knowledge


Feb 18, 2020
Peng Zhang, Jianye Hao, Weixun Wang, Hongyao Tang, Yi Ma, Yihai Duan, Yan Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Encoding word order in complex embeddings


Dec 27, 2019
Benyou Wang, Donghao Zhao, Christina Lioma, Qiuchi Li, Peng Zhang, Jakob Grue Simonsen

* 15 pages, 3 figures, ICLR 2020 spotlight paper 

  Access Paper or Ask Questions

Similarity-DT: Kernel Similarity Embedding for Dynamic Texture Synthesis


Dec 11, 2019
Shiming Chen, Peng Zhang, Xinge You, Qinmu Peng, Xin Liu, Zehong Cao, Dacheng Tao

* 12 pages, 10 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Pixel-Wise PolSAR Image Classification via a Novel Complex-Valued Deep Fully Convolutional Network


Sep 29, 2019
Yice Cao, Yan Wu, Peng Zhang, Wenkai Liang, Ming Li

* 17 pages, 12 figures, first submission on May 20th, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

CASA-NLU: Context-Aware Self-Attentive Natural Language Understanding for Task-Oriented Chatbots


Sep 18, 2019
Arshit Gupta, Peng Zhang, Garima Lalwani, Mona Diab

* To appear at EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

MarlRank: Multi-agent Reinforced Learning to Rank


Sep 15, 2019
Shihao Zou, Zhonghua Li, Mohammad Akbari, Jun Wang, Peng Zhang

* CIKM 2019 

  Access Paper or Ask Questions