Alert button
Picture for Zijie Chen

Zijie Chen

Alert button

Quality and Quantity: Unveiling a Million High-Quality Images for Text-to-Image Synthesis in Fashion Design

Nov 29, 2023
Jia Yu, Lichao Zhang, Zijie Chen, Fayu Pan, MiaoMiao Wen, Yuming Yan, Fangsheng Weng, Shuai Zhang, Lili Pan, Zhenzhong Lan

Figure 1 for Quality and Quantity: Unveiling a Million High-Quality Images for Text-to-Image Synthesis in Fashion Design
Figure 2 for Quality and Quantity: Unveiling a Million High-Quality Images for Text-to-Image Synthesis in Fashion Design
Figure 3 for Quality and Quantity: Unveiling a Million High-Quality Images for Text-to-Image Synthesis in Fashion Design
Figure 4 for Quality and Quantity: Unveiling a Million High-Quality Images for Text-to-Image Synthesis in Fashion Design
Viaarxiv icon

Tailored Visions: Enhancing Text-to-Image Generation with Personalized Prompt Rewriting

Oct 12, 2023
Zijie Chen, Lichao Zhang, Fangsheng Weng, Lili Pan, Zhenzhong Lan

Figure 1 for Tailored Visions: Enhancing Text-to-Image Generation with Personalized Prompt Rewriting
Figure 2 for Tailored Visions: Enhancing Text-to-Image Generation with Personalized Prompt Rewriting
Figure 3 for Tailored Visions: Enhancing Text-to-Image Generation with Personalized Prompt Rewriting
Figure 4 for Tailored Visions: Enhancing Text-to-Image Generation with Personalized Prompt Rewriting
Viaarxiv icon

OpenKBP-Opt: An international and reproducible evaluation of 76 knowledge-based planning pipelines

Feb 16, 2022
Aaron Babier, Rafid Mahmood, Binghao Zhang, Victor G. L. Alves, Ana Maria Barragán-Montero, Joel Beaudry, Carlos E. Cardenas, Yankui Chang, Zijie Chen, Jaehee Chun, Kelly Diaz, Harold David Eraso, Erik Faustmann, Sibaji Gaj, Skylar Gay, Mary Gronberg, Bingqi Guo, Junjun He, Gerd Heilemann, Sanchit Hira, Yuliang Huang, Fuxin Ji, Dashan Jiang, Jean Carlo Jimenez Giraldo, Hoyeon Lee, Jun Lian, Shuolin Liu, Keng-Chi Liu, José Marrugo, Kentaro Miki, Kunio Nakamura, Tucker Netherton, Dan Nguyen, Hamidreza Nourzadeh, Alexander F. I. Osman, Zhao Peng, José Darío Quinto Muñoz, Christian Ramsl, Dong Joo Rhee, Juan David Rodriguez, Hongming Shan, Jeffrey V. Siebers, Mumtaz H. Soomro, Kay Sun, Andrés Usuga Hoyos, Carlos Valderrama, Rob Verbeek, Enpei Wang, Siri Willems, Qi Wu, Xuanang Xu, Sen Yang, Lulin Yuan, Simeng Zhu, Lukas Zimmermann, Kevin L. Moore, Thomas G. Purdie, Andrea L. McNiven, Timothy C. Y. Chan

Figure 1 for OpenKBP-Opt: An international and reproducible evaluation of 76 knowledge-based planning pipelines
Figure 2 for OpenKBP-Opt: An international and reproducible evaluation of 76 knowledge-based planning pipelines
Figure 3 for OpenKBP-Opt: An international and reproducible evaluation of 76 knowledge-based planning pipelines
Figure 4 for OpenKBP-Opt: An international and reproducible evaluation of 76 knowledge-based planning pipelines
Viaarxiv icon

A Novel Hybrid Convolutional Neural Network for Accurate Organ Segmentation in 3D Head and Neck CT Images

Sep 26, 2021
Zijie Chen, Cheng Li, Junjun He, Jin Ye, Diping Song, Shanshan Wang, Lixu Gu, Yu Qiao

Figure 1 for A Novel Hybrid Convolutional Neural Network for Accurate Organ Segmentation in 3D Head and Neck CT Images
Figure 2 for A Novel Hybrid Convolutional Neural Network for Accurate Organ Segmentation in 3D Head and Neck CT Images
Figure 3 for A Novel Hybrid Convolutional Neural Network for Accurate Organ Segmentation in 3D Head and Neck CT Images
Figure 4 for A Novel Hybrid Convolutional Neural Network for Accurate Organ Segmentation in 3D Head and Neck CT Images
Viaarxiv icon

VeniBot: Towards Autonomous Venipuncture with Automatic Puncture Area and Angle Regression from NIR Images

May 27, 2021
Xu Cao, Zijie Chen, Bolin Lai, Yuxuan Wang, Yu Chen, Zhengqing Cao, Zhilin Yang, Nanyang Ye, Junbo Zhao, Xiao-Yun Zhou, Peng Qi

Figure 1 for VeniBot: Towards Autonomous Venipuncture with Automatic Puncture Area and Angle Regression from NIR Images
Figure 2 for VeniBot: Towards Autonomous Venipuncture with Automatic Puncture Area and Angle Regression from NIR Images
Figure 3 for VeniBot: Towards Autonomous Venipuncture with Automatic Puncture Area and Angle Regression from NIR Images
Figure 4 for VeniBot: Towards Autonomous Venipuncture with Automatic Puncture Area and Angle Regression from NIR Images
Viaarxiv icon

VeniBot: Towards Autonomous Venipuncture with Semi-supervised Vein Segmentation from Ultrasound Images

May 27, 2021
Yu Chen, Yuxuan Wang, Bolin Lai, Zijie Chen, Xu Cao, Nanyang Ye, Zhongyuan Ren, Junbo Zhao, Xiao-Yun Zhou, Peng Qi

Figure 1 for VeniBot: Towards Autonomous Venipuncture with Semi-supervised Vein Segmentation from Ultrasound Images
Figure 2 for VeniBot: Towards Autonomous Venipuncture with Semi-supervised Vein Segmentation from Ultrasound Images
Figure 3 for VeniBot: Towards Autonomous Venipuncture with Semi-supervised Vein Segmentation from Ultrasound Images
Figure 4 for VeniBot: Towards Autonomous Venipuncture with Semi-supervised Vein Segmentation from Ultrasound Images
Viaarxiv icon