Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Tianyi Wang

An Underwater Image Semantic Segmentation Method Focusing on Boundaries and a Real Underwater Scene Semantic Segmentation Dataset


Aug 26, 2021
Zhiwei Ma, Haojie Li, Zhihui Wang, Dan Yu, Tianyi Wang, Yingshuang Gu, Xin Fan, Zhongxuan Luo

* 8 pages, 7 figures, accepted by ChinaMM2021 

  Access Paper or Ask Questions

Legal Judgment Prediction with Multi-Stage CaseRepresentation Learning in the Real Court Setting


Jul 12, 2021
Luyao Ma, Yating Zhang, Tianyi Wang, Xiaozhong Liu, Wei Ye, Changlong Sun, Shikun Zhang

* Accepted at SIGIR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchically Modeling Micro and Macro Behaviors via Multi-Task Learning for Conversion Rate Prediction


Apr 20, 2021
Hong Wen, Jing Zhang, Fuyu Lv, Wentian Bao, Tianyi Wang, Zulong Chen

* Accepted as SIGIR 2021 short paper 

  Access Paper or Ask Questions

Masking Orchestration: Multi-task Pretraining for Multi-role Dialogue Representation Learning


Feb 27, 2020
Tianyi Wang, Yating Zhang, Xiaozhong Liu, Changlong Sun, Qiong Zhang

* 8 pages, 4 figures, AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

Store Location Selection via Mining Search Query Logs of Baidu Maps


Jun 12, 2016
Mengwen Xu, Tianyi Wang, Zhengwei Wu, Jingbo Zhou, Jian Li, Haishan Wu


  Access Paper or Ask Questions